Ngành luật quốc tế đang là một ngành học đầy triển vọng và được đông đảo các bạn sinh viên lựa chọn theo học trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đất nước hội nhập, toàn cầu hóa thì đây còn là một ngành học đang thiếu hụt nguồn nhân lực giỏi. Vậy chương trình đào tạo ngành này gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

*

Chương trình đào tạo ngành luật quốc tế

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành luật quốc tế nhằm đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản lẫn nâng cao công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế và so sánh luật thương mại quốc tế, cung như khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Đang xem: Khoa luật quốc tế học viện ngoại giao

Chương trình đào tạo cử nhân luật hệ đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành luật những người có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật.Rèn luyện kỹ năng thực tiễn pháp lý, chính trị, kinh tế, xã hội liên quan đến pháp luật.Phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành pháp luật Việt NamCó định hướng chuyên sâu rèn luyện kỹ năng thực hành, giải quyết các tình huống trong lĩnh vực pháp luật.Có định hướng theo đuổi và vươn cao hơn trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành luật quốc tế được đào tạo bởi các trường uy tín như Học viện Ngoại giao Việt Nam,Viện Đại học Mở Hà Nội,Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM,Đại học Công nghiệp TP.HCM. Khung chương trình đào tạo ngành do Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra nhưng một số trường sẽ có sự thay đổi khác nhau. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chương trình đào tạo ngành luật quốc tế – Trường học viện ngoại giao nhé!

STT TÊN HỌC PHẦN

STT

TÊN HỌC PHẦN

I. Kiến thức giáo dục đại cương

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II

6

Tin học

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

7

Giáo dục thể chất*

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Giáo dục quốc phòng*

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

II.1 Kiến thức cơ sở khối ngành

1

Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam

3

Logic học

2

Luật Hiến pháp Việt Nam và các nước

4

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại

II.2 Kiến thức cơ sở ngành

1

Công pháp quốc tế

4

Luật kinh tế quốc tế

2

Tư pháp quốc tế

5

Luật dân sự Việt Nam

3

Luật học so sánh

6

Luật hình sự Việt Nam

7

Luật thương mại Việt Nam

II.3 Kiến thức tự chọn của ngành

A. Chuyên ngành Công pháp quốc tế

1

Luật điều ước quốc tế

5

Luật môi trường quốc tế

2

Luật nhân quyền quốc tế

6

Giải quyết tranh chấp quốc tế

3

Luật tổ chức quốc tế

7

Luật ngoại giao và lãnh sự

4

Luật biển quốc tế

B.Chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế

1

Luật đầu tư quốc tế

3

Luật sở hữu trí tuệ quốc tế

2

Luật thương mại quốc tế

4

Trọng tài thương mại quốc tế

5

Luật kinh doanh quốc tế

C.Chuyên ngành luật Việt Nam và các nước

1

Luật hợp đồng Việt Nam và các nước

6

Luật hành chính Việt Nam

2

Luật doanh nghiệp Việt Nam và các nước

7

Luật thuế, tài chính và ngân hàng Việt Nam

3

Luật đầu tư Việt Nam và các nước

8

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

4

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các nước

9

Luật đất đai và môi trường Việt Nam

5

Luật lao động Việt Nam

10

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

III. Học phần kỹ năng

1

Kỹ năng tranh tụng và thực hành diễn án luật

3

Kỹ năng hành nghề luật sư

2

Kỹ năng soạn thảo văn bản

4

Kỹ năng đàm phán và ký kết điều ước quốc tế

VI Kiến thức ngoại ngữ

1

Tiếng Anh cơ sở 1

5

Tiếng Anh chuyên ngành 2

2

Tiếng Anh cơ sở 2

6

Tiếng Anh chuyên ngành 3

3

Tiếng Anh cơ sở 3

7

Tiếng Anh chuyên ngành 4

4

Tiếng Anh chuyên ngành 1

V. Kiến thức bổ trợ

1

Công tác ngoại giao

3

Quan hệ kinh tế quốc tế

2

Chính sách đối ngoại Việt Nam từ 1975 đến nay

4

Đại cương Truyền thông quốc tế

VI. Xét và công nhận tốt nghiệp

1

Hướng nghiệp

2

Thực tập cuối khóa

3

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi một số học phần chuyên môn

Theo Học viện Ngoại Giao

MÔ TẢ MỘT SỐ HỌC PHẦN CHI TIẾT

Khối kiến thức giáo dục đại cươngBao gồm nguyên lý Mác lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng, Phương pháp nghiên cứu khoa học, tin học, giáo dục thể chất, tin học, giáo dục quốc phòng… Nhằm mục đích rèn luyện cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản, nắm bắt được các nguyên lý, rèn luyện thành người có sức khỏe, có tư tưởng đạo đức tốt…Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam

Nghiên cứu về các khoa học pháp lý, lý luận nhà nước và pháp luật, cơ sở có tính chất phương pháp luận để nhận thức đúng đắn các vấn đề có tính bản chất, các quy luật của nhà nước và pháp luật. Môn học này nhằm nghiên cứu cụ thể một ngành luật nhất định luôn dựa trên cơ sở các quan điểm chung đã được nhà nước và pháp luật giải thích và kết luận như khoa học hình sự…

Hiến Pháp Việt Nam và các nước

Luật Hiến Pháp bao gồm các nội dung sinh viên được nghiên cứu: Ngành luật Hiến pháp và khoa học luật hiến pháp; sự ra đời và phát triển của Hiến pháp trong lịch sử; lịch sử lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; chế độ kinh tế của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ; chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chế độ bầu cử, quốc tịch, quốc kỳ, quốc ca của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Và hiến pháp các nước cũng tương tự.

Xem thêm: Khai Giảng Lớp Xoa Bóp Bấm Huyệt Khóa Học Xoa Bóp Bấm Huyệt Khóa 9

Logic học

Bao gồm các nội dung như sau: Những vấn đề của Logic học truyền thống; một số nội dung của Logic học hiện đại; lịch sử Logic; những quy luật, những hình thức cơ bản của tư duy.

Luật Hình sự

Sinh viên luật cần nắm vững kiến thức về khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự, khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự; tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể của tội phạm; mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, cấu thành tội phạm, các chế tài…

Luật Dân sự

Sinh viên Luật học những nội dung chính: Khái niệm tài sản; đặc điểm của tài sản; phân loại tài sản và phân loại quyền tài sản; phân loại vật; khái niệm về quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu; khái niệm về quyền thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia di sản thừa kế.Và học về nội dung liên quan đến hợp đồng, các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, các điều kiện bảo đảm giao kết và thực hiện hợp đồng; sửa đổi chấm dứt hợp đồng; một số hợp đồng dân sự và một số hợp đồng khác. Nội dung học phần này sinh viên cũng sẽ học về khái niệm đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại…

Luật học so sánh

Môn học này cung cấp các cơ sở lý luận cơ bản về luật học so sánh, hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới, hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, hệ thống pháp luật Anh – Mỹ, hệ thống pháp luật của các nước hồi giáo và của một số nước chịu sự ảnh hưởng của tôn giáo; hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật của một số nước

Công pháp quốc tếSinh viên luật quốc tế sẽ được học về những nguyên tắc, những quy phạm pháp lý quốc tế được các quốc gia, chủ thể của luật quốc tế thỏa thuận, thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể do chính các chủ thể luật quốc tế thực hiện.

Xem thêm: Bản Thu Hoạch Cá Nhân Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa Xii

Tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế bao gồm các nội dung sinh viên cần nghiên cứu đó là hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân là hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Như vậy, thông qua bài viết này các bạn nắm rõ khung chương trình đào tạo ngành luật quốc tế là như thế nào. Hãy cố gắng lên kế hoạch học tập thật tốt để đạt kết quả cao trong quá trình 4 năm đại học sắp tới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *