Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Vận Tải Biển

Mục tiêu tuyển sinh ngành kinh tế vận tải biển là đào tạo kỹ sư Kinh tế vận tải biển có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:– Có thể tiếp tục bồi dưỡng kiến thức ở bậc trên đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Tổ chức Quản lý Vận tải.- Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý các cấp tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển.

Đang xem: Khoa kinh tế vận tải biển đại học hàng hải

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Vận Tải Biển

– Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin,- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn.- Kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải biển, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải biển.- Kiến thức về những vấn đề chung của cảng biển, hoạt động của cảng, quản lý cảng.- Kiến thức về thương vụ vận tải biển, chứng từ trong vận tải biển.- Kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý các vùng biển, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động hàng hải. Những qui định về tàu biển và thuyền bộ và hoạt động hàng hải liên quan. Cơ sở pháp lý về hợp đồng, khiếu nại, bảo hiểm liên quan đến hoạt động hàng hải.- Kiến thức cơ bản về bảo hiểm: Bảo hiểm hàng hải; Bảo hiểm hàng hóa, trong vận tải biển; Bảo hiểm P&I. Logistics và vận tải đa phương thức.

Từ Khóa: Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Đào tạo ngành kinh tế vận tải biển, Tuyển sinh ngành kinh tế vận tải biển, Đào tạo kỹ sư kinh tế vận tải biển

Xem thêm: Tach Vang Ra Khoi Hop Kim Archives, Dung D&#7883Ch N&#432&#7899C Thu H&#7891I Vàng

Chia sẻ

*
*

*

Xem thêm: Khóa Học Lập Trình Arm Cortex M, Khóa Học Lập Trình Arm Stm 32 (Cơ Bản

Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *