dotretho.net- thiết kế nhà thông minh-nhà thông minh-kenhtretho.net, iwin 474 Cho may tinh ong nuoc, driver may tinhpvc, ong pvc, ong hdpe, voi nuoc, đèn led âm trần, đèn led âm trần, đèn pha led, dự án vinhomes mễ trì, Vinhomes paradise mễ trì

*

Website các đơn vị Trường Đai học Ngoại Thương Trường Đại học Ngoại Thương – cs2 Trường Đai học Ngoại Thương – cs Quảng Ninh Journal of International Economics and Management Phòng Quản lý Đào tạo Khoa Sau Đại học Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp Khoa Đào tạo Quốc tế Phòng Hợp tác Quốc tế Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên Phòng Kế hoạch tài chính Thư viện Trung tâm Feretco Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung tâm Phát triển Quốc tế Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo thietbihopkhoi.com (FIIS) Đoàn Thanh niên Khoa Kinh tế Quốc tế Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Luật Khoa Tài chính Ngân hàng Khoa Tiếng Anh thương mại Khoa Cơ bản – thietbihopkhoi.com Trung tâm Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương – thietbihopkhoi.com
Giới thiệu NCKH của CB-GV Đề tài cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài Bộ Công thương Đề tài cấp Cơ sở NCKH của SV Công bố khoa học Giáo trình – Sách TK Chương trình NC thietbihopkhoi.com-GDN-2018

*

*

Trang chủ >> Chương trình đào tạo >> CTĐT Áp dụng trước K53 >> Ngành Kinh tế quốc tế

Kinh tế Quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Tên chương trình: Kinh tế quốc tế

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: KINH TẾ QUỐC TẾ (International Economics)

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội; có tư duy tổng hợp về kinh tế; có năng lực chuyên môn về kinh tế quốc tế; đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga;

Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế; giúp sinh viên có kiến thức để làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về kinh tế quốc tế, các định chế kinh tế – thương mại – tài chính quốc tế;

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích định tính và định lượng, và đặc biệt là khả năng dự báo để đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích chuyên sâu trong các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế;

Chương trình cử nhân Kinh tế quốc tế có điểm khác biệt là được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và chương trình kinh tế ứng dụng chuẩn quốc tế, có tính liên thông cao với các chương trình quốc tế của các nước phát triển theo các chương trình liên thông 2+2 hoặc 3+1.

Đang xem: Khoa kinh tế quốc tế đại học ngoại thương

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 140 tín chỉ, trong đó:

3.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ, chiếm 34%

3.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 92 tín chỉ, chiếm 66%

– Kiến thức cơ sở khối ngành: 6 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở ngành: 21 tín chỉ

– Khối kiến thức ngành: 47 tín chỉ

– Kiến thức tự chọn: 6 tín chỉ

– Thực tập : 3 tín chỉ

– Học phần tốt nghiệp: 9 tín chỉ

– Chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.

4. Đối tượng tuyển sinh

Theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.

Xem thêm: Báo Cáo Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12, Tỉnh Ủy Đồng Nai

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Áp dụng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Điều kiện tốt nghiệp

5.2.1. Điều kiện xét tốt nghiệp

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới D;

– Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao;

– Các điều kiện khác: áp dụng Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Xem thêm: Khái Quát Về Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Lần 1, Khái Quát Về Cuộc Cách Mạng Khoa Học

5.2.2. Công nhận tốt nghiệp

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ các điều kiện theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *