Trường Đại Học Bách Khoa – Tp. HCM Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính *** Đề thi cuối kỳ Môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (503004) Ngành: Khoa Học Máy Tính – HK2 – 2011-2012 Thời gian làm bài: 120 phút Mã đề: 01 (Bài thi gồm 45 câu hỏi. Sinh viên được tham khảo ghi chú trong 2 tờ giấy A4.) Sinh viên chọn 1 câu trả lời đúng nhất. Nếu chọn câu (e) thì sinh viên cần trình bày đáp án khác so với đáp án ở các câu (a), (b), (c), (d) /hoặc giải thích lựa chọn (e) của mình. Câu 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system) khác hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML (XML database management system) ở đặc điểm gì sau đây? a. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là phần mềm chuyên dụng hỗ trợ tạo, quản lý, bảo trì bền vững cho nhiều cơ sở dữ liệu có kích thước lớn; trong khi đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML hỗ trợ cho những cơ sở dữ liệu có kích thước tương đối nhỏ. b. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ các cơ sở dữ liệu quan hệ; trong khi đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML hỗ trợ các cơ sở dữ liệu XML. c. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp nhiều tiện ích cho việc xử lý tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ; trong khi đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML chủ yếu hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu với định dạng XML. d. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ giúp quản lý xử lý giao tác của nhiều người dùng khác nhau trong môi trường đa người dùng; trong khi đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML giúp quản lý xử lý giao tác trong môi trường đơn người dùng. e. Ý kiến khác. Câu 2. Các câu lệnh về định nghĩa dữ liệu (data definition statement) do ai gởi đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu? a. Các chương trình ứng dụng (application program) chạy trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu b. Người sở hữu dữ liệu (data owner) c. Người thiết kế cơ sở dữ liệu (database designer) d. Người quản trị cơ sở dữ liệu (database administrator – DBA) e.

Đang xem: Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính đại học bách khoa tphcm

Xem thêm: Rúng Động, Thủ Khoa Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự 2018, Thủ Khoa Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Được Tặng

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao

Ý kiến khác. Câu 3. Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, người sử dụng có thể sử dụng hints (/*+ …. */) để dẫn hướng cho bộ tối ưu hóa truy vấn (query optimization) trong quá trình xử lý truy vấn. Khi đó, Oracle giả định điều gì sau đây? a. Câu truy vấn có hints chưa được định nghĩa trước trên dữ liệu của người sử dụng. b. Người sử dụng có nhiều thông tin hơn về tổ chức dữ liệu (data organization) các phương thức truy đạt (access method) trên dữ liệu của người sử dụng so với bộ tối ưu hóa truy vấn của Oracle. c. Bộ tối ưu hóa truy vấn của Oracle không có đủ thông tin về các phương thức truy đạt trên dữ liệu của người sử dụng. d. Quá trình xử lý truy vấn của Oracle được chuyển sang chế độ do người dùng chỉ định (user-specified mode). e. Ý kiến khác. Câu 4. Việc tìm kiếm các bản ghi trong một tập tin dữ liệu với điều kiện tìm kiếm ―>=‖ trên một vùng tin A1 của tập tin sẽ hiệu quả hơn khi tập tin được tổ chức ở dạng nào? a. Tập tin có thứ tự theo các giá trị của vùng tin A1. b. Tập tin có thứ tự theo các giá trị của vùng tin A2. A2 là một trong số những vùng tin khác của tập tin. c. Tập tin băm theo các giá trị của vùng tin A1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *