Khoa Khoa học Cơ bản – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1994 có chức năng, nhiệm vụ giảng dạy và quản lí đào tạo sinh viên năm thứ nhất, giảng dạy các môn cơ bản cho sinh viên năm thứ hai đến năm thứ sáu thuộc 6 khoa chuyên ngành. Ngoài ra, Khoa Khoa học Cơ bản còn giảng dạy cho các đối tượng sau đại học: Cao học, Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2 và Nội trú.

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN QUA CÁC THỜI KỲ

1994 – 2005: NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hà2005 – 2007: GS.TS. Trương Đình Kiệt2007 – 2011: ThS. Hoàng Đình Bình2011 – 2016: TS. Trần Đình Thanh2016 – nay : TS. Trần Phiên

Bộ môn

Khoa Khoa học Cơ bản có 9 Bộ môn:

ToánLýHóaSinh họcKhoa học Xã hội và Nhân vănNgoại ngữGiáo dục thể chấtGiáo dục Quốc phòngTin học.

Đang xem: Khoa Khoa Học Cơ Bản :: Trang Chủ

ĐÀO TẠO

Khoa có nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng cho tất cả sinh viên năm thứ nhất bao gồm nhiều đối tượng thuộc 6 khoa chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y Học Cổ truyền, Dược sĩ, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Y học Dự phòng, Cử nhân Phục hình răng, Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học và Dược văn bằng 2, cụ thể:

Từ năm 1994 đến 2015, chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản được thực hiện theo phương thức niên chế kết hợp học phần (ĐVHT).Từ năm 2016, chương trình đào tạo được chuyển đổi theo học chế tín chỉ (riêng sinh viên Y, Răng Hàm Mặt giảng dạy theo module), chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, chuẩn năng lực chuyên ngành, phương pháp giảng dạy tích hợp, lồng ghép. Ngoài ra, các Bộ môn Ngoại ngữ, Tin học và tổ Triết học của Bộ môn KHXH-NV còn tham gia giảng dạy cho các đối tượng sau đại học.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Khoa học Cơ bản luôn đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm. Các lĩnh vực nghiên cứu gồm: nghiên cứu cơ bản và cơ sở, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa học giáo dục.

Các đề tài nghiên cứu khoa học tập trung vào các mảng, chủ yếu như: chiết xuất các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, tổng hợp hoá học cấu trúc phân tử tương tự cấu trúc hợp chất tự nhiên có tiềm năng hoạt tính sinh học; Nghiên cứu hạt nano từ có ứng dụng trong sinh học phân tử, nghiên cứu di truyền học; Giải pháp phần mềm ứng dụng trong giảng dạy, đào tạo, quản lí; Nghiên cứu ứng dụng toán học trong nghiên cứu khoa học sức khỏe; Nghiên cứu phương pháp giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành y học; Nghiên cứu khoa học xã hội.

Xem thêm: Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Thủ Khoa Tốt Nghiệp Sớm Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Trong giai đọan 2011- 2018, số lượng đề tài NCKH của Khoa trung bình là 12 đề tài/năm. Các đề tài nghiên cứu của Khoa KHCB được thực hiện chủ yếu tại ĐHYD Tp.HCM và các Trường Đại học tại Việt Nam, một số đề tài được thực hiện kết hợp với các Trường Đại học ở một số nước như Anh, Úc, Áo, Đan Mạch, Pháp.

ĐÀM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được Khoa Khoa học Cơ bản quan tâm và chú trọng:

Tập huấn công tác ĐBCLGD, triển khai Bộ tiêu chuẩn đến toàn thể viên chức.Thành lập Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục nay là Đơn vị ĐBCLGD với các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu đề xuất cho Ban Chủ nhiệm Khoa các giải pháp về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; triển khai các hoạt động theo tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ giáo dục và Đào tạo, hướng đến Bộ tiêu chuẩn AUN-QA. – Ngoài ra, Đơn vị ĐBCLGD đã xây dựng, thực hiện các quy trình thao tác chuẩn trong hoạt động đào tạo, kiểm tra đánh giá; kết hợp với các Khoa trong thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, lượng giá sinh viên; xây dựng ngân hàng câu hỏi, thi trắc nghiệm trên máy và chấm trên máy, khảo sát lấy ý kiến sinh viên.Khoa cử giảng viên tham gia Kiểm định viên và Đoàn đánh giá ngoài.

Xem thêm: Khái Niệm Khoa Học Công Nghệ Là Gì ? Vai Trò Và Những Ứng Dụng Trong Cuộc Sống

Với những nguồn lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và sự quan tâm của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa KHCB sẽ phát triển nhanh, vững mạnh, xứng đáng vai trò nền tảng trong việc chuyển giao kiến thức khoa học cơ bản, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Trần PhiênPhó Trưởng khoa: PGS.TS. Đặng Văn HoàiPhó Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thanh Phong

LIÊN HỆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *