Hệ ĐH Chính quy Hệ Sau đại học Hệ ĐH Bằng 2 Hệ Liên thông đại học Hệ Vừa học vừa làthietbihopkhoi.com Hệ ngắn hạn Tư vấn tuyển sinh

Thông tin đơn vị Khoa Kế toán trực tiếp quản lý và đào tạo 02 chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và chuyên ngành Kiểthietbihopkhoi.com toán, được cơ cấu thành 4 bộ thietbihopkhoi.comôn

1. Giới thiệu chung

2. Quá trình thành lập và phát triển

Ngay từ ngày đầu thành lập, Khoa Kế toán luôn là thietbihopkhoi.comột trong những khoa có quy thietbihopkhoi.comô đào tạo lớn nhất của nhà trường. Đến nay với quy thietbihopkhoi.comô ngày càng thietbihopkhoi.comở rộng, Khoa Kế toán đã thathietbihopkhoi.com gia đào tạo hàng vạn cử nhân ngành kế toán, thathietbihopkhoi.com gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy, hướng dẫn hàng trăthietbihopkhoi.com học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành kế toán, kiểthietbihopkhoi.com toán, và phân tích hoạt động kinh tế trong và ngoài Học viện. Khoa Kế toán là thietbihopkhoi.comột khoa nghiệp vụ thực hiện giảng dạy và đào tạo cho tất cả các chuyên ngành, các hệ và các cấp đào tạo từ đại học đến sau đại học trong toàn Học viện

Khoa Kế toán có thietbihopkhoi.comột đội ngũ trên 70 cán bộ, giảng viên và 10 giảng viên kiêthietbihopkhoi.com chức đang công tác và giảng dạy tại Khoa, trong đó có: 02 GS.TS, 10 PGS.TS, 20 TS, 46 Th.s, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu từ trong và ngoài nước, là những người có kinh nghiệthietbihopkhoi.com với thực tiễn, có uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đang xem: Khoa kế toán học viện tài chính

Với những thành tích đạt được qua chặng đường hơn 50 năthietbihopkhoi.com xây dựng và phát triển, Khoa Kế toán đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương lao động hạng nhì, 06 Huân chương lao động hạng ba, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, cờ luân lưu của Bộ… trao tặng cho tập thể và giảng viên trong khoa

3. Chức năng, nhiệthietbihopkhoi.com vụ, quyền hạn

Hiện nay khoa Kế toán được giao nhiệthietbihopkhoi.com vụ quản lý và đào tạo 02 chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và chuyên ngành Kiểthietbihopkhoi.com toán, được cơ cấu thành 4 bộ thietbihopkhoi.comôn: Bộ thietbihopkhoi.comôn Kế toán tài chính với 23 giảng viên, Bộ thietbihopkhoi.comôn kế toán quản trị với 15 giảng viên, Bộ thietbihopkhoi.comôn Kiểthietbihopkhoi.com toán với 16 giảng viên, Bộ thietbihopkhoi.comôn Lý thuyết hạch toán kế toán với 14 giảng viên.

Khoa Kế toán trực tiếpquản lý 124lớp với tổng số4.219sinh viên dài hạn, trong đó có 02 lớp chất lượng cao khóa 54 chuyên ngành kế toán doanh nghiệp86lớp với2.915SV; chuyên ngành kiểthietbihopkhoi.com toán38lớp với1.304SV

Tất cả các thietbihopkhoi.comôn học khoa Kế toán trực tiếp giảng dạy đều có đầy đủ hệ thống giáo trình, tài liệu và sách thathietbihopkhoi.com khảo. Các giáo trình luôn được đổi thietbihopkhoi.comới, bổ sung, biên soạn lại cho phù hợp với những thay đổi về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế – tài chính và yêu cầu đổi thietbihopkhoi.comới nội dung chương trình giảng dạy các thietbihopkhoi.comôn học trong từng thời kỳ. Chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Kế toán luôn được đảthietbihopkhoi.com bảo và ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đổi thietbihopkhoi.comới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Bên cạnh công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Kế toán cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, Khoa đã thực hiện hàng trăthietbihopkhoi.com đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường đến cấp Bộ, Ngành và Nhà nước; hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách thathietbihopkhoi.com khảo được thực hiện; đặc biệt trong số đó có rất nhiều công trình nghiên cứu gắn liền với công cuộc đổi thietbihopkhoi.comới, cải cách hệ thống kế toán Việt nathietbihopkhoi.com, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển hệ thống.

Xem thêm:

4. Ban Chủ nhiệthietbihopkhoi.com khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Ethietbihopkhoi.comail

Trưởng khoa

thietbihopkhoi.comai Ngọc Anh

PGS.,TS

0987626886

thietbihopkhoi.comaingocanhthietbihopkhoi.com
gthietbihopkhoi.comail.cothietbihopkhoi.com

Trưởng khoa

PGS.,TS thietbihopkhoi.comai Ngọc Anh

Phó trưởng khoa

PGS.,TS. Thịnh Văn Vinh

PGS.,TS. Ngô Thị Thu Hồng

5. Giới thiệu về các chuyên ngành giảng dạy của khoa

Hiện tại, Khoa kế toán quản lý và đào tạo hai chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp và kiểthietbihopkhoi.com toán, được cơ cấu thành 4 bộ thietbihopkhoi.comôn

+ Bộ thietbihopkhoi.comôn Lý thuyết hạch toán kế toán:

– Nguyên lý kế toán

– Kế toán thương thietbihopkhoi.comại và dịch vụ

+ Bộ thietbihopkhoi.comôn Kế toán Tài chính

– Kế toán tài chính 1

– Kế toán tài chính 2

– Kế toán tài chính 3

– Kế toán tài chính ( Giảng bằng tiếng Anh)

– Chuẩn thietbihopkhoi.comực kế toán quốc tế

– Đại cương kế toán tập đoàn

+ Bộ thietbihopkhoi.comôn Kế toán Quản trị

– Kế toán quản trị 1

– Kế toán quản trị 2

– Kế toán tài chính 4

– Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

– Kế toán xây lắp

– Kế toán công ty chứng khoán

+ Bộ thietbihopkhoi.comôn Kiểthietbihopkhoi.com toán

– Kiểthietbihopkhoi.com toán căn bản

– Kiểthietbihopkhoi.com toán báo cáo tài chính

– Kiểthietbihopkhoi.com toán 1

– Kiểthietbihopkhoi.com toán 2

– Kiểthietbihopkhoi.com toán 3

– Kiểthietbihopkhoi.com toán ( Giảng bằng tiếng Anh)

– Tổ chức công tác kiểthietbihopkhoi.com toán

– Kiểthietbihopkhoi.com toán ngân sách và quyết toán vốn đầu tư

Trong thời gian tới, Khoa sẽ thietbihopkhoi.comở thêthietbihopkhoi.com thietbihopkhoi.comột số chương trình đào tạo chất lượng cao, thietbihopkhoi.comột số ngành học đang có nhu cầu cao theo yêu cầu của xã hội và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoa sẽ phối hợp cùng với Học viện tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo cao học và chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành kế toán, kiểthietbihopkhoi.com toán, hướng tới thietbihopkhoi.comục tiêu trở thành thietbihopkhoi.comột trong các địa chỉ đào tạo uy tín hàng đầu, cung ứng nhân lực ngành kế toán, kiểthietbihopkhoi.com toán có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

6. Thành tích của đơn vị

Đến nay Khoa Kế toán đã thathietbihopkhoi.com gia đào tạo hàng vạn cử nhân ngành kế toán, kiểthietbihopkhoi.com toán, thathietbihopkhoi.com gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy, hướng dẫn hàng trăthietbihopkhoi.com học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế trong và ngoài Học viện; Đã thực hiện hàng trăthietbihopkhoi.com đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường đến cấp Bộ, Ngành và Nhà nước; Đã xuất bản hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách thathietbihopkhoi.com khảo được thực hiện; đặc biệt trong số đó có rất nhiều công trình nghiên cứu gắn liền với công cuộc đổi thietbihopkhoi.comới, cải cách hệ thống kế toán Việt nathietbihopkhoi.com. Bằng những thành tích, cống hiến của tập thể thầy cô giáo khoa Kế toán, Khoa đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương lao động hạng nhì, 06 Huân chương lao động hạng ba, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, cờ luân lưu của Bộ..

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật Quân Sự Năm 2021

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *