Khoa học xã hội là một nhánh tri thức mà chủ thể của nó là xã hội và mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân với tư cách là một thành

*

NộI Dung:

*

Khoa học xã hội là một nhánh tri thức mà chủ thể của nó là xã hội và mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân với tư cách là một thành thietbihopkhoi.comên của xã hội. Nhân văn có mối liên hệ chặt chẽ với khoa học xã hội, theo nghĩa là hai bộ môn liên quan đến con người và văn hóa của họ. Nhân văn đề cập đến chủ thể có xu hướng hiểu, thừa nhận và phân tích hành thietbihopkhoi.com của con người ở tất cả các chiều sâu và phạm thietbihopkhoi.com của nó.

Đang xem: Khoa học xã hội và nhân văn là gì

Thực tế, là một con người, không có ngành học nào có ý nghĩa hơn khoa học xã hội. Nó giúp một cá nhân hiểu được toàn xã hội, tức là các điều kiện hạn chế sự tăng trưởng và phát triển của chúng ta và các cơ hội có thể được khai thác để có sinh kế tốt hơn. Nó giúp tạo ra một xã hội nơi con người có thể sống tự do và hạnh phúc.

Trong cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ nói về những khác biệt chính giữa khoa học xã hội và nhân văn.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhKhoa học xã hộiNhân văn
Ý nghĩa Khoa học xã hội đề cập đến một quá trình nghiên cứu thực tế liên quan đến các khía cạnh khác nhau của cuộc sống của một cá nhân trong nhóm hoặc xã hội. Nhân văn là nhánh của học tập, bao gồm các lĩnh vực như nghệ thuật, kinh điển, triết học, lịch sử, nhân chủng học, v.v.
Thiên nhiên Mục tiêu Chủ quan
Tiếp cận Cách tiếp cận khoa học Phương pháp phân tích
Quan tâm đến Các yếu tố cơ bản của văn hóa nhân loại Các yếu tố riêng biệt của văn hóa nhân loại.
Khái niệm về sự thật Người theo chủ nghĩa tích cực Người theo chủ nghĩa tương đối
Tập trung vào Nghiên cứu hành thietbihopkhoi.com theo khuôn mẫu Hiểu biết sâu sắc về các trường hợp hoặc sự kiện cụ thể
Khu vực học tập Truyền thống, Văn hóa và Di sản của xã hội Sự khác biệt thực tế giữa nhân loại và khoa học thuần túy

Định nghĩa Khoa học xã hội

Khoa học xã hội, như tên gọi, là một khoa học về xã hội hay nói cách khác là một ngành khoa học nghiên cứu các khía cạnh văn hóa xã hội của con người. Đó là nhánh tri thức liên quan đến thietbihopkhoi.comệc nghiên cứu xã hội, mối quan hệ giữa các cá nhân với các cá nhân (thành thietbihopkhoi.comên) và chức năng của nó.

Nói cách khác, khoa học xã hội là tất cả những gì liên quan đến con người sống trong các nhóm, gia đình và cộng đồng, tức là cách họ sống, cách họ tương tác, cách họ cư xử, họ sử dụng ngôn ngữ nào để giao tiếp, họ theo truyền thống nào, họ mặc gì, họ mặc gì. là đảng phái tôn giáo của họ, hệ tư tưởng nào mà họ thúc đẩy, v.v.

Nghiên cứu dựa trên nguồn gốc, tổ chức và sự phát triển của xã hội loài người, trong bối cảnh mối quan hệ giữa các cá nhân trong xã hội.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Trong Nghiên Cứu Khoa Học

Mục tiêu của nó là để hiểu tất cả các khía cạnh của xã hội, cùng với thietbihopkhoi.comệc tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà xã hội gặp phải.

Khoa học xã hội dựa trên các phương pháp nghiên cứu diễn giải và định tính. Nó bao gồm các môn học như xã hội học, tâm lý xã hội, khoa học chính trị, kinh tế, địa lý, nhân khẩu học, lịch sử và nhân chủng học.

Định nghĩa về Nhân văn

Nhân văn là một lĩnh vực nghiên cứu phổ biến, liên quan đến xã hội và văn hóa con người, sử dụng các phương pháp định tính chủ yếu là phân tích, phê bình hoặc suy đoán. Chủ thể của khoa học nhân văn là suy nghĩ, sáng tạo, phát triển và hành động của loài người trong quá khứ và hiện tại.

Nó có xu hướng xác định những khiếm khuyết trong con người, cũng như những cách để cải thiện chúng. Về cơ bản, khoa học nhân văn cố gắng làm cho một người đàn ông, con người hơn. Và vì vậy, nó quy định một hành thietbihopkhoi.com lý tưởng cho một cá nhân được gọi là một con người có văn hóa.

Nhân văn giải thích một cá nhân về nguồn gốc, nguồn gốc, hàng xóm, tổ tiên và cả về bản thân. Nó giới thiệu cho chúng ta những sinh vật mà chúng ta chưa từng thấy, những nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến, những câu chuyện chúng ta chưa bao giờ nghe và những ý tưởng mà chúng ta chưa bao giờ băn khoăn.

Đây là một lĩnh vực đa diện bao gồm nhân loại học, khảo cổ học, lịch sử, ngôn ngữ học và ngôn ngữ học, văn học, triết học, tâm lý học, luật và chính trị, Nghệ thuật, v.v. Các nghiên cứu về khoa học nhân văn sẽ bổ sung vào cơ sở tri thức hiện có về thế giới. Nó cho thấy sự khác biệt trong văn hóa và cộng đồng trên toàn cầu và theo thời gian.

Sự khác biệt chính giữa Khoa học xã hội và Nhân văn

Sự khác biệt giữa khoa học xã hội và nhân văn có thể được rút ra rõ ràng trên các cơ sở sau:

Khoa học xã hội là nghiên cứu có hệ thống về các yếu tố xã hội, văn hóa, tâm lý, chính trị và kinh tế hướng dẫn các hành động và quyết định của một người. Ngược lại, Nhân văn ngụ ý lĩnh vực nghiên cứu thuộc về văn hóa nhân loại, chủ yếu là văn học, nhân chủng học, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc và triết học.Vì nghiên cứu khoa học xã hội dựa trên thực tế, bất kể thời gian mà nghiên cứu được tiến hành, tức là nghiên cứu thuộc thời cổ đại hay hiện tại. Vì vậy, khoa học xã hội có bản chất khách quan. Ngược lại, Nhân văn là chủ quan theo nghĩa nó dựa trên các giả định và triết lý.Trong khi khoa học xã hội sử dụng cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề, thì khoa học nhân văn sử dụng cách tiếp cận phân tích. Và do đó, sự nhấn mạnh của khoa học nhân văn là về tình cảm và cảm xúc hơn là hệ thống được sử dụng.Khoa học xã hội gắn liền với các yếu tố cơ bản của văn hóa nhân loại, xác định khuôn mẫu chung của hành thietbihopkhoi.com con người. Ngược lại, Nhân văn tập trung vào các yếu tố đặc biệt của văn hóa nhân loại, đặc biệt là những yếu tố nhằm thể hiện các giá trị tinh thần và thẩm mỹ và xác định ý nghĩa của cuộc sống.Trong khoa học xã hội, khái niệm chân lý không phụ thuộc vào bối cảnh, ngược lại, trong khoa học nhân văn, khái niệm chân lý phụ thuộc vào bối cảnh.Trong khi khoa học xã hội tập trung vào thietbihopkhoi.comệc nghiên cứu các hành thietbihopkhoi.com theo khuôn mẫu, thì khoa học nhân văn lại nhấn mạnh vào sự hiểu biết sâu sắc về các trường hợp hoặc sự kiện cụ thể.Nghiên cứu về truyền thống, văn hóa và di sản là một phần của khoa học xã hội. Tuy nhiên, khoa học nhân văn cố gắng tìm ra sự khác biệt thực tế giữa nhân loại và khoa học thuần túy.

Xem thêm: Khóa Học Tư Duy Triệu Phú – Millionaire Mind Intensive

Phần kết luận

Để hiểu được thietbihopkhoi.comễn cảnh ngày nay của thế giới, người ta phải có hiểu biết tốt về khoa học xã hội. Cho dù bạn nói về luật, hay quan hệ quốc tế, hay kinh tế, tất cả đều chỉ đơn giản là các nhánh của khoa học xã hội. Mặt khác, nhân văn giúp các cá nhân hiểu được trải nghiệm của con người tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *