Mục tiêu giáo dục

Đào tạo nhân lực trang bị kĩ năng xã hội, thân thiện với con người.Đào tạo nhà lâm sàng có thể lí giải đầy đủ về khuyết tật học.Rèn luyện thái độ chú trọng tăng chất lượng cuộc sống(QOL)của bệnh nhân và cung cấp những phương pháp thực dụng cho hoạt động cuộc sống hằng ngày (ADL)dựa vào nhận thức cao kĩ thuật công nghệ môi trường.Đào tạo kỹ thuật viên với năng lực giải quyết vấn đề cần thiết của các nhà lâm sàng.Đào tạo kỹ thuật viên như nhà khoa học với khả năng thực tiễn.Đào tạo kỹ thuật viên với chất lượng của 1 nhà giáo dục.

Giáo trình vật lí trị liệu

Môn học đại cương

Thực tập xử lí thông tin/Tư duy tính vật lí/Sinh mệnh và khoa học/Cuộc sống và hóa học/Giáo dục văn hóaⅠ・Ⅱ/Tiếng anhⅠ・Ⅱ/Đọc anh văn/Tâm lí học/Văn học/Luân lí học/Sức khỏe tâm lí học/Xã hội học/Khảo cổ học/Luật học/Ngôn ngữ văn hóa/Văn hóa nhân loại học/Triết học/Nghệ thuật học/Chính trị học/Khoa học bảo vệ sức khỏe/Thể thaoⅠ・Ⅱ/Hành trình ngôn ngữ thế giới/Văn hóa Nhật/Văn hóa phương Đông /Văn hóa phương Tây/Trao đổi thông tin văn hóa khác nhau/Thực tập lí giải văn hóa khác nhau

Môn học cơ sở khối ngành

Phát triển con người/Tâm lí học lâm sàng/Giải phẫu học/Thực tập giải phẫu học/Sinh lí học/Thực tập sinh lí học/Vận động họcⅠ・Ⅱ/Bệnh lý học/Phục hồi chức năng trong y học/Nội khoaⅠ・Ⅱ/Chỉnh hình ngoại khoa học/Thần kinh bệnh học/Tâm thần họcⅠ・Ⅱ/Chẩn đoán hình ảnh/Chẩn đoán xét nghiệm lâm sàng/Nhập môn y tế học/Giới thiệu phục hồi chức năng/Thống kê y học//Phúc lợi bảo vệ sức khỏe/Y tế cộng đồng

Môn học chuyên ngành

Giới thiệu vật lí trị liệu/Phương pháp nghiên cứu vật lí trị liệu/Thực tập phương pháp nghiên cứu vật lí trị liệu/Luận về phương pháp nghiên cứu vật lí trị liệu/Chẩn đoán lượng giá vật lí trị liệu/Thực tập chẩn đoán lượng giá vật lí trị liệu/Triệu chứng hệ thần kinh /Phân tích thông tin sinh trắc học/Phân tích trạng thái vận động học/Giải phẩu học ngoại khoa(PT trị liệu học)/Giới thiệu quản lí vật lí trị liệu học/Hoạt động cuộc sống thường ngày/Thực hành hoạt động cuộc sống thường ngày/Giới thiệu vận động trị liệu/Thực tập học dụng cụ chỉnh hình /Vật lí trị liệu học/Thực tập vật lí trị liệu học/Vật lí trị liệu học rối loạn khớp/Thực tập vật lí trị liệu rối loạn khớp/Vật lí trị liệu rối loạn cơ thần kinh/Thực tập vật lí trị liệu rối loạn cơ thần kinh/Vật lí trị liệu học rối loạn nội khoa/Thực tập vật lí trị liệu rối loạn nội khoa/Vật lí trị liệu học rối loạn phát triển/Luận vật lí trị liệu họcⅠ(Thể thao)/Luận vật lí trị liệuⅡ(An toàn quản lí)/Buổi học vật lí trị liệu học/Vật lí trị liệu rối loạn người cao tuổi/Vật lí trị liệu học cộng đồng/Môi trường cuộc sống thường ngày/Thực tập lâm sàngⅠ/Thực tập lâm sàngⅡ/Thực tập lâm sàngⅢ-1・2

*

Giáo trình hoạt động trị liệu

Môn học đại cương

Thực tập xử lí thông tin/Tư duy tính vật lí/Sinh mệnh và khoa học/Cuộc sống và hóa học/Giáo dục văn hóaⅠ・Ⅱ/Tiếng anhⅠ・Ⅱ/Đọc anh văn/Tâm lí học/Văn học/Luân lí học/Sức khỏe tâm lí học/Xã hội học/Khảo cổ học/Luật học/Ngôn ngữ văn hóa/Văn hóa nhân loại học/Triết học/Nghệ thuật học/Chính trị học/Khoa học bảo vệ sức khỏe/Thể thaoⅠ・Ⅱ/Hành trình ngôn ngữ văn hóa/Văn hóa Nhật/Văn hóa phương Đông/Văn hóa phương Tây/Trao đổi thông tin văn hóa khác nhau/Thực tập lí giải văn hóa khác nhau

Môn học cơ sở khối ngành

Phát triển con người/Tâm lí học lâm sàng/Giải phẫu học/Thực tập giải phẫu học/Sinh lí học/Thực tập sinh lí học/Vận động họcⅠ・Ⅱ/Bệnh lí học/Phục hồi chức năng trong y học/Nội khoaⅠ・Ⅱ/Chỉnh hình ngoại khoa học/Thần kinh học/Tinh thần bệnh họcⅠ・Ⅱ/Chẩn đoán hình ảnh/Chẩn đoán xét nghiệm lâm sàng/Nhập môn y tế học/Giới thiệu phục hồi chức năng/Thống kê y tế//Phúc lợi bảo vệ sức khỏe/Y tế cộng đồng

Môn học chuyên ngành

Giới thiệu hoạt động trị liệu học/Cơ bản về hoạt động trị liệu học/Thực tập cơ bản về hoạt động trị liệu họcⅠ・Ⅱ /Lượng giá hoạt động trị liệu/Thực tập lượng giá hoạt động trị liệu/Thực tập hoạt động trị liệu /Thực tập hoạt động trị liệu học khuyết tật thân thể/Thực tập hoạt động trị liệu học về rối loạn tâm thần/Thực tập hoạt động trị liệu rối loạn phát triển/Thực tập hoạt động trị liệu học bại não /Thực tập dụng cụ chỉnh hình/Luận về hoạt động trị liệuⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ/Nghiên cứu hoạt động trị liệu học/Thực tập nghiên cứu hoạt động trị liệu học/Luận về phương pháp nghiên cứu hoạt động trị liệu học/Thực tập kĩ thuật tổng hợp hoạt động trị liệu/Buổi học hoạt động trị liệu học/Giới thiệu quản lí hoạt động trị liệu/Hoạt động cuộc sống thường ngày/Thực tập hoạt động cuộc sống thường ngày/Hoạt động trị liệu học ở cộng đồng/Thực tập hoạt động trị liệu ở cộng đồng/Thực tập phục hồi chức năng ở cộng đồng/Môi trường cuộc sống thường ngày/Thực tập lâm sàngⅠ/Thực tập lâm sàngⅡ/Thực tập lâm sàng Ⅲ-1・2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *