Trong cuộc sống cũng như công việc, nếu không có kỹ năng tư duy sáng tạo thì bạn sẽ mãi là kẻ không có bước tiến mới, những đột phá hay những cuộc dấn thân thú vị.

Kỹ năng tư duy sáng tạo cũng chính là cách để bạn khẳng định khả năng và vị thế của mình trong xã hội. Vậy làm thế nào để rèn luyện được kỹ năng tư duy sáng tạo và phát huy kỹ năng này một cách hiệu quả nhất.

Đang xem: Top 3 Khóa Học Tư Duy Sáng Tạo “

Khóa học “Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo” tại thietbihopkhoi.com nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và để tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể cộng đồng làm việc chung về một vấn đề hay lĩnh vực. Ứng dụng chính của môn này là giúp cá nhân hay tập thể thực hành tư duy sáng tạo để tìm ra các phương án, các lời giải từ một phần đến toàn bộ cho các vấn đề nan giải.

Mục tiêu đào tạo

– Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo.– Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học- Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;- Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.- Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

Đối tượng học viên

i. Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp.

Xem thêm: Viện Khoa Học Địa Chất Và Khoáng Sản, Bổ Nhiệm Viện Trưởng

ii. Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp).iii. Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

Nội dung chương trình

Phần 1. Tổng quan sự sáng tạo– Tư duy sáng tạo là gì ?- Những hạn chế trong việc sáng tạo- Cách vận dụng tư duy logic & tư duy sáng tạo- Vượt qua giới hạn bản thân- Dành nhiều thời gian cho tư duy sáng tạo- Vận dụng óc hài hước trong sáng tạo- Phá bỏ lối tư duy thông thường- Sử dụng trí tưởng tượng- Phớt lờ sự chế giễu- Học cách thay đổiPhần 2. Luyện tập tư duy sáng tạo– Cách tư duy sáng tạo- Kích thích óc sáng tạo- Mô hình hóa suy nghĩ- Tự đặt ra những áp lựcPhần 3. Tổ chức nhóm sáng tạo– Tập hợp nhóm sáng tạo- Nhận diện tính cách thành viên- Cách chuẩn bị thảo luận nhóm- Cách làm việc của nhóm sáng tạo- Kiểm tra kết quả buổi thảo luận- Kỹ thuật tìm ra giải pháp Phần 4. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy sáng tạo– Kỹ thuật “Động não” (Brain-storming)– Nguyên lý của Brain-storming- Triển khai vận hành Brain-storming- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Hats Thinking)- Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy- Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy- Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)- Nguyên lý của Bản đồ tư duy- Triển khai vận hành Bản đồ tư duy- Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)- Nguyên lý của tư duy đột phá- Triển khai vận hành tư duy đột phá- Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác- Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần Kết. Kế hoạch hành động– Hướng dẫn các bước áp dụng bài học vào thực tế- Kế hoạch hành động

(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Tài liệu học

i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:i. Thảo luận mở (Open discussion)ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:– Bài tập tình huống (Case studies)- Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)- Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)- Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists).

Xem thêm: Cách Xử Lý Số Liệu Trong Nghiên Cứu Khoa Học Gd, Các Cách Xử Lý Số Liệu Thống Kê Hiệu Quả Nhất

Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

– Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được – Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học – Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

Thông tin khai giảng

*

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *