“ỨNG DỤNG SPSS&AMOS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN, CAO HỌC, NCS

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, nâng cao các đồ án môn học, và hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học và các hệ khác thực hiện các đề tài Nghiên cứu Khoa học, khóa luận tốt Nghiệp; Trung Tâm Luyện Thi Cao Học 247 thực hiện khóa học Ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học.

*

Đang xem: Khai Giảng Khóa Học Spss

ĐƯỢC HỌC THỬ 2 BUỔI MIỄN PHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT NHẤT*****************************************************************************

Xem thêm: Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Giải Thể, Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

**********NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA TỪNG CHUYÊN ĐỀ************

CHUYÊN ĐỀ 1. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS (Thời lượng: 12 buổi/24 tiết )

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng:

Hiểu mô hình và quy trình nghiên cứu;Vận dụng cách định cỡ mẫu trong nghiên cứu;Hiểu quy trình phân tích dữ liệu;Tạo được bộ dữ liệu trên phần mềm SPSS;Thực hành tóm tắt và trình bày dữ liệu nghiên cứu;Vận dụng kiểm định mối liên hệ giữa các biến;Đánh giá chất lượng bộ công cụ (độ tin cậy và độ giá trị của thang đo);Thực hành những thao tác cơ bản cho việc sử dụng phần mềm SPSS trong xử lý thống kê tập số liệu kết quả nghiên cứu.

*

*****************************************************************************************

CHUYÊN ĐỀ 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM SPSS KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM AMOS (Thời lượng: 8 buổi/16 tiết)

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng:

Trình bày các loại mô hình trong nghiên cứu;Hiểu quy trình phân tích dữ liệu kết hợp giữa SPSS với AMOS;Thực hành thành thạo phân tích nhân tô khám phá (EFA) với phân tích nhân tố khẳng định (CFA) trong AMOS;Vận dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trong AMOS vào nghiên cứu cụ thể;Thực hành thành thạo trên phần mềm AMOS;Cách đọc dữ liệu và trình bày kết quả phân tích vào trong báo cáo.

*

gmail.com

Fb: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Tp, Điểm Chuẩn Năm 2013: Trường Đh Bách Khoa Hà Nội

KHÓA ĐÀO TẠO “ỨNG DỤNG SPSS&AMOS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CAO HỌC, NCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *