Tập Bài Giảng Khoa Học Quản Lý Đại Cương (Phần 1)

An Army of Davids: How Markets & Technology Empower Ordinary People khổng lồ Beat Big Media, Big Government, and Other Goliaths Glenn Reynolds

Bạn đang xem: Tập Bài Giảng Khoa Học Quản Lý Đại Cương (Phần 1)

*

*

*

Hamlet's BlackBerry: A Practical Philosophy for Building a Good Life in the Digital Age William Powers
*

*

Xem thêm: Quy Định Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Và Cấp Sinh Viên

The End of Business As Usual: Rewire the Way You Work to Succeed in the Consumer Revolution Brian Solis
So You Want to lớn Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, and Building a Community that Will Listen Kristen Meinzer
Everytoàn thân Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy
This Machine Kills Secrets: How Wikileakers, Cypherpunks, & Hacktivists Alặng to lớn Free the World's Information Andy Greenberg
Cyberwar: How Russian Hackers & Trolls Helped Elect a President—What We Don't, Can't, and Do Know Kathleen Hall Jamieson
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, và the World Don Tapscott

Tập bài xích giảng kỹ thuật quản lý đại cương 2009

1. MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1NỘI DUNG............................................................................................................3PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ............................................3CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ..................................31.1 Kháiluận về cai quản .........................................................................................31.1.1 Tiếp cận với quan niệm khác nhau về làm chủ .................................................41.1.2 Bản chất của cai quản......................................................................................71.1.3 Vai trò của quản lý.......................................................................................141.1.4 Phân nhiều loại làm chủ..........................................................................................171.2 Môi ngôi trường thống trị ........................................................................................201.2.1 Khái niệm môi trường quản lý......................................................................201.2.2 Phân loại môi trường xung quanh cai quản .......................................................................211.2.3 Một số yếu tố cơ bản của môi trường vĩ mô ảnh hưởng cho tới quản lý ...............23CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT KHOA HỌC..................292.1 Điều khiếu nại kinh tế - buôn bản hội cùng tiền đề lý luận cho việc ra đời của công nghệ quản lý..............................................................................................................................292.1.1 Điều kiện kinh tế - buôn bản hội.............................................................................29