Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính

Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Khoa Học Máy Tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:– Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,…- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…)- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có sức khỏe tốt và có những kỹ năng làm việc tốt trong môi trường quốc tế

Đang xem: Tổng Quan Ngành Khoa Học Máy Tính Uit

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh của trường Đại học CNTT bao gồm:- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp PTTH (sẽ trải qua kỳ thi đại học vào khối A do Bộ GD&ĐT tổ chức tháng 7 hằng năm)- Đối tượng 2 (tuyển thẳng): Các học sinh giỏi là thành viên đội tuyển quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc

Thời Lượng

Thời gian đào tạo kéo dài 4 năm, trãi đều trên 8 học kỳ. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tín chỉ): tối thiểu 140 tín chỉ chưa kể phần nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, và ngoại ngữ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính

– Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 13 tín chỉ (Anh văn 1, Toán cao cấp A1, Đại số tuyến tính,…)- Học kỳ 2 bao gồm 7 môn 18 tín chỉ (Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin, Toán cao cấp A2, Vật lý đại cương A2,…)- Học kỳ 3 bao gồm 5 môn 15 tín chỉ (Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Anh văn 3, Cơ sở dữ liệu,…)- Học kỳ 4 bao gồm 6 môn 17 tín chỉ (Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cấu trúc rời rạc, Xác suất thống kê,…)- Học kỳ 5 bao gồm 6 môn 22 tín chỉ (Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng cao, Cơ sở lập trình, Nhập môn công nghệ phần mềm,…)- Học kỳ 6 bao gồm 6 môn 22 tín chỉ (Nguyên lý ngôn ngữ lập trình, Phân tích & thiết kế thuật toán, Các hệ cơ sở tri thức,…)- Học kỳ 7 bao gồm 5 môn 23 tín chỉ (Phương pháp luận sáng tạo KH-CN, Môn chuyên ngành bắt buộc 2, Môn tự chọn 1,…)- Học kỳ 8 bao gồm 10 tín chỉ (Môn tốt nghiệp 1, Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp,…)

Xem thêm: Bài Báo Khoa Học Về Thực Phẩm Chọn Lọc, Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Và Thực Phẩm

Từ Khóa: Ngành khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Ứng dụng công nghệ thông tin, Đào tạo ngành khoa học máy tính
Chia sẻ

*
*

Xem thêm:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *