Đang xem: Khóa học luật kinh tế ngắn hạn

Giới thiệu Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyếnKhóa học ngắn hạnSinh viên cần biết Thông báo

*

*

Xem thêm: Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự (Việt Nam), Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự

Chương trình Cử nhân trực tuyếnngành Luật Kinh tế

Chương trình Cử nhân trực tuyếnngành Luật Kinh tế

Chương trình đào tạo trực tuyến ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp về ngành luật, đồng thời chuyên sâu hơn trong lĩnh vực luật kinh doanh thương mại để giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức bổ trợ về kinh tế, quản trị, kế toán để phục vụ cho nghề nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng áp dụng pháp luật, thực hành nghề nghiệp, tư duy phản biện và được bồi dưỡng hình thành thái độ văn hóa ứng xử pháp lý và tuân thủ pháp luật.Để phù hợp với đối tượng người học cần áp dụng ngay kiến thức đã học vào công việc thực tế, chương trình đào tạo được xây dựng theo từng nhóm chứng chỉ ứng với mỗi lĩnh vực pháp lý cụ thể. Các chủ đề trong từng môn học cũng được giới thiệu thành các bài học ngắn, dễ hiểu, mang tính tương tác thông qua trả lời câu hỏi, bài tập, giải quyết tình huống pháp lý. Với mỗi chứng chỉ được hoàn thành, người học có thể vận dụng ngay để giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh trong công việc và cuộc sống.Để tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế, sinh viên có thể tiếp tục học các môn học còn lại trong chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế cũng như cần đạt được năng lực ngoại ngữ và tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế, sinh viên có thể làm việc tại cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức tư vấn luật hoặc doanh nghiệp…

Đối tượng tuyển sinh Để tham gia học chương trình Cử nhân Luật Kinh tế, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:  + Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  + Tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Xem thêm: Nhận Hàng Gia Công Về Nhà Làm Tại Biên Hòa, Mình Cần Tìm Nguồn Hàng Gia Công Về Làm Tại Nhà

Giá trị bằng cấpBằng cử nhân Luật Kinh tế hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được học lên cao học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *