GIỚI THIỆU

Nếu bạn là người mới bắt đầu về lập trình hoặc muốn bắt đầu từ môn ngôn ngữ nào đó để định hình nền móng sự phát triển tương lai cho ngành công nghệ thông tin thì không thể nào bỏ qua các ngôn ngữ nền tảng như Java, C, C++ …

Khóa học lập trình android sẽ giúp cho các bạn tiếp cận ngôn ngữ Java một cách dễ hiễu qua các ứng dụng thực tế như App Freaking Math, App đoán số ngẫu nhiên, App nghe nhạc, App chat …

Khóa học bám sát vào thực tiễn để giúp cho học viên có thể thoải mái phát triển ý tưởng và thực hiện nó

*

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:

– Nắm vững kĩ năng lập trình Android trên bất kì thiết bị nào

– Biết cách tự đăng kí tài khoản upload ứng dụng & tự kiếm tiền bằng app do chính mình thiết kế

– Nắm rõ quy trình hoạt động của Google Play Store

– Nắm rõ cách quản lý dữ liệu trên mọi nền: SQLite, Android kết nối PHP&MySQL. jSON Parse, XML Parser. Giúp học viên làm chủ công nghệ các ứng dụng có dữ liệu động một cách chuyên nghiệp.

Đang xem: Khóa Học Lập Trình Android (Java + Kotlin)

– Học viên đủ khả năng ứng tuyển vị trí lập trình Android tại các doanh nghiệp phần mềm.

– Nếu chăm chỉ học, có thể tự thành lập nhóm, công ty lập trình Android.

Xem thêm: Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên, Sinh Viên Và Vấn Đề Nghiên Cứu Khoa Học

BẰNG CẤP – CHỨNG NHẬN

Tham dự trên 80% số buổi học, và hoàn tất đồ án cuối khóa, học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn tất khóa học của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm, có giá trị toàn quốc

ĐĂNG KÍ HỌC

– Đăng kí trực tiếp tại Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. (263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM)

Hoặc đăng kí qua mail: thietbihopkhoi.comtraining
gmail.com

Lưu ý: tiêu đề vui lòng ghi rõ “ĐĂNG KÍ – TÊN KHÓA HỌC / NGÀY KHAI GIẢNG”

Nội dung vui lòng ghi rõ: “Họ tên – SĐT – Địa chỉ”

Đăng ký học

TẠI SAO CHỌN HỌC LẬP TRÌNH ANDROID TẠI thietbihopkhoi.com?

– Được hỗ trợ kỹ thuật suốt đời tại thietbihopkhoi.com (Có hotline dành riêng cho học viên)

– Được cập nhật kiến thức liên tục ngay cả sau khi đã hoàn tất khóa học tại trang Học Lập Trình Online.

Xem thêm: Ứng Dụng Của Đa Phương Tiện Trong Khoa Học, Bài 13: Thông Tin Đa Phương Tiện

THỜI GIAN & HỌC PHÍ

Thời lượng: 3.5 tháng. Tuần 3 buổi, 1 buổi 2 tiếng

Học phí tại Khoa Phạm: 4.850.000

Địa điểm học: Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Xem lịch khai giảng

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

Phần 1: Cài Đặt Môi Trường Làm Việc: SDK, Android Studio Và Genymotion

Phần 2: LẬP TRÌNH JAVA

Variables

Khởi tạo biến

Toán tử & kí hiệu

Các kiểu dữ liệu phải biết

Chuỗi & các hàm tương tác Chuỗi

If else & Switch

Cấu trúc If-Else

Toán tử so sánh

Cấu trúc Switch-Case

Câu lệnh Lặp

Vòng lặp For

Vòng lặp While

Vòng lặp lồng nhau

Class và Methods

Class – Lớp

Phương thức SET & GET

Tham biến & Tham trị

Khái niệm Constructor

Biến Static

Mảng – Arrays

Cú pháp khai báo, khởi tạo Array

Thêm, xóa, cập nhật phần tử trong mảng

Truy cập phần tử mảng

Lấy kích thước mảng

Các phương pháp duyệt mảng

Phần 3: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI THIẾT KẾ MỘT ỨNG DỤNG

Các bước tạo Project trong Android Studio

Quy trình thiết kế một ứng dụng Android

Làm việc với máy ảo Genymotion

Drawable, Resource là gì

Cấu hình AndroidManifest

Phần 4: Các Loại Layout Trong Android – View Group

Linear Layout

Relative Layout

Frame Layout

Table Layout

Grid Layout

Constraint Layout

Phần 5: CÁC WIDGETS PHẢI BIẾT

Buttons

Checkbox & Radio Buttons

Spinners

Textview

ImageView

ProgressBar

SeekBar

RatingBar

WebView

Phần 6: HIỂN THỊ DANH SÁCH VỚI RECYCLERVIEW

Cấu hình recyclerview cơ bản

Sự kiện OnClick – LongClick của RecyclerView

Thao tác Add, Delete, Update, Search trên RecyclerView

Custom Adapter RecyclerView với RecyclerView.Adapter

Thực hiện tạo ứng dụng xem sản phẩm món ăn trên RecyclerView

Cấu hình RecyclerView theo GridLayout

Phần 7: Resource Và Tùy Biến Giao Diện Với Drawable

Drawable Shape

Drawable Selector

Drawable LayerList

Drawable Nine Path

Phần 8: Di Chuyển Giữa Các Màn Hình – Activities

Cách sử dụng Intent

Truyền dữ liệu sang màn hình khác

Intent Implicit

Nhận kết quả trả về từ màn hình khác

Sử dụng thư viện activity để nhận kết quả trả về hỗ trợ cho mọi phiên bản android

Phần 9: Notification (Thông báo)

Tìm hiểu về cách tạo giao diện cho thanh thông báo

Custom giao diện cho thanh thông báo

Cấu hình các chế độ rung, đèn, nhạc và hỗ trợ hiện thị notification khi ở chế độ lock screen

Phần 10: Service

Tìm hiểu về Foreground Service

Tìm hiểu về Background Service

Tìm hiểu về Bound Service

Ứng dụng phát nhạc chạy trên service

Phần 11: Tạo Diễn Hoạt Với Animation

Cách tạo hiệu ứng bằng file XML

Hiệu ứng khi chuyển màn hình

Giới thiệu về Rotate Animation

Giới thiệu về Translate Animation

Giới thiệu về Scale Animation

Phần 12: Dialog – Tạo Hộp Thoại Trong Android

Cách cấu hình các loại dialog

Tùy chỉnh giao diện dialog

Xác nhận thoát ứng dụng khi nhấn phím BACK trên thiết bị

Tạo hộp thoại chọn ngày và giờ

Phần 13: Xử lý đa luồng trong Android

Tìm hiểu về luồng (Thread)

Đồng bộ luồng (Synchronized thread)

Tìm hiểu về Handler quản lý luồng

Phần 14: Reactive X (Thư viện RxAndroid,RxJava)

Tìm hiểu về RxAndroid

Tìm hiểu về RxJava

Cách sử dụng rx để tạo luồng và đồng bộ luồng

Phần 15: Cơ Sở Dữ Liệu Room

Khởi tạo database với ROOM

Cấu trúc câu lệnh truy vấn: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE

Khởi tạo database từ ứng dụng

Truy vấn SQLITE từ ứng dụng

Phân tích database & viết ứng dụng quản lí công việc

Ứng dụng thực tế về quản lý công việc được viết theo mô hình MVVM

Phần 16: Âm Thanh & Video

Play file nhạc với Media Player

Play video với VideoView

Play nhạc & Phim lấy từ Internet

Phần 17: TƯƠNG TÁC VỚI WEB SERVICES

Đọc file text (HTML) từ Internet

Tải hình từ Internet

XML: Kỹ thuật đọc XML – Tạo ứng dụng đọc tin tức

Kỹ thuật load hình từ Internet với thư viện Picasso

JSON: Phân tích và đọc JSON Object từ WebService

JSON: Phân tích và đọc JSON Array từ WebService

JSON: Hướng dẫn tạo Json từ WebService

Sử dụng thư viện RETROFIT thực hiện request bên phía client

Setup project về mô hình MVVM kết hợp RETROFIT

Đăng kí & sử dụng Web Server miễn phí

Lấy dữ liệu từ database Web Server

Gửi dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server qua phương thức POST

Cập nhật dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server

Xóa dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH WEBSERVICE TRÊN HOST

Phần 18: Sử Dụng GOOGLE API

Cài đặt Google Play Services

Cấu hình Google Console

Play 1 video bất kỳ từ Youtube

Phát playlist video từ Youtube

Phần 19: Xây Dựng Ứng Dụng Real Time Với NodeJS & SocketIO

Cấu hình Server NodeJS

Kết nối ứng dụng với Server

Truyền dữ liệu từ ứng dụng đến Server

Gửi dữ liệu từ Server đến thiết bị

Ứng dụng Chat

Phần 20: CLOUD DATABASE VỚI FIREBASE.COM

Hướng dẫn các bước tạo project Firebase

Kết nối ứng dụng với Firebase

Lưu dữ liệu từ ứng dụng lên Firebase

Đổ dữ liệu từ Firebase ứng dụng

Tính năng Realtime – thời gian thực với Firebase

Lưu trữ file với Firebase Storage

Tạo ứng dụng bán hàng với Firebase Realtime Database

Phần 21: Các Kỹ Năng Xử Lý Với Fragment

Thêm trên giao diện xml

Xử lý bên trong code để tương tác với Fragmnet

Tương tác dữ liệu của Fragment với các Activities

Phần 22: Các Kỹ Năng Bổ Sung (Navigation Component)

Sử dụng thư viện NAVIGATION COMPONENT để load fragment

Tạo menu dọc với Navigation Drawer

Tablayout với Fragment

Bắt sự kiện và tương tác giữa các Fragments

Kỹ thuật xử lý giao diện tương thích với nhiều kích thước màn hình

Phần 23: Quảng Cáo Admob

Đăng ký tài khoản Admob

Hướng dẫn cấu hình Abmob

Nhúng Admob vào ứng dụng

Cách quản lý và kiếm tiền từ Admob

Phần 24: Đưa Ứng Dụng Lên Google Store

Cách tạo file KeyStore

Hướng dẫn build ứng dụng Release

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Android Developer

Hướng dẫn từng bước đưa ứng dụng lên Google Play

Ứng dụng thực tế:

Chủ đề 1: Viết ứng dụng – game Giúp Bé Học Toán

Chủ đề 2: Viết ứng dụng bốc thăm trúng thưởng

Chủ đề 3: Viết ứng dụng game Freaking Math

Chủ đề 4: Viết game chọn hình ngẫu nhiên

Chủ đề 5: Viết ứng dụng quản lý danh sách việc cần phải làm

Chủ đề 6: Viết ứng dụng giả lập chương trình nghe nhạc MP3 có thể phát khi tắt app

Chủ đề 7: Viết ứng dụng đọc RSS & tin tức từ một trang web trên Internet

Chủ đề 8: Viết ứng dụng xem video youtube

Chủ đề 9: Viết ứng dụng giới thiệu & quảng bá thương hiệu cho một doanh nghiệp tư nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *