“Khóa học này sẽ giúp bạn tự tin khai hải quan điện tử trên chứng từ thực tế với từng loại hình xuất nhập khẩu”

(Bài bản từ đầu & Tiết kiệm thời gian sau khi hoàn thành khóa học)

*

*

Khóa học khai hải quan điện tử bằng phần mềm Ecus sẽ giúp các bạn thực hành khai báo hải quan điện tử trên chứng từ thực tế với trên 10 bộ chứng từ xuất nhập khẩu.

Đang xem: Review 10+ Khóa Học Khai Báo Hải Quan Ở Đâu Tốt Nhất Hà Nội

*

*

_TNEVE_BCT__” srcset=”https://thietbihopkhoi.com/khoa-hoc-khai-bao-hai-quan/imager_4_5460_700.jpg 102w, https://thietbihopkhoi.com/wp-content/uploads/2018/12/bat-dau-nhanh-chong-50×50.png 50w, https://thietbihopkhoi.com/wp-content/uploads/2018/12/bat-dau-nhanh-chong-77×75.png 77w” sizes=”(max-width: 102px) 100vw, 102px” />

*

_TNEVE_BCT__” style=”” srcset=”https://thietbihopkhoi.com/khoa-hoc-khai-bao-hai-quan/imager_5_5460_700.jpg 100w, https://thietbihopkhoi.com/wp-content/uploads/2018/12/tu-may-mo-50×50.png 50w, https://thietbihopkhoi.com/wp-content/uploads/2018/12/tu-may-mo-75×75.png 75w, https://thietbihopkhoi.com/wp-content/uploads/2018/12/tu-may-mo-85×85.png 85w, https://thietbihopkhoi.com/wp-content/uploads/2018/12/tu-may-mo-80×80.png 80w” sizes=”(max-width: 100px) 100vw, 100px” />
Nhân viên xuất nhập khẩu

Cần học chuyên sâu về phần mềm Ecus để khai báo hải quan điện tử cho doanh nghiệp, làm dịch vụ khai hải quan,…

Những bạn trái ngành

Đã có kiến thức nền tảng về xuất nhập khẩu, muốn học chuyên sâu phần mềm khai hải quan điện tử Ecus.

Sinh viên mới tốt nghiệp

Sinh viên đã học xong năm 3 của chương trình đại học hoặc cao đẳng, có kiến thức nền tảng về xuất nhập khẩu.

Phần 1: Giới thiệu tổng quan chương trình học và chia sẻ phương pháp học.

Phần 2: Ôn lại kiến thức về xuất nhập khẩu, hướng dẫn cài đặt và các bước chuẩn bị để thực hiện khai hải quan.

Phần 3: Là phần trọng tâm của chương trình học, giúp bạn khai hải quan từng loại hình

Phần 4: Hướng dẫn sửa, hủy tờ khai trên dịch vụ công.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên ), Trường Đại Học Khoa Học

Phần 5: Tổng kết khóa học

Bài 1. Tổng quan khóa học, chia sẻ phương pháp, cam kết kiến thức học viên sẽ đạt được sau khóa học.

Bài 2. Hướng dẫn các bước làm thủ tục hải quanBài 3. Hướng dẫn cài đặt phầm mềm Ecus và kết nối với hệ thống VNACCSBài 4. Hướng dẫn chuẩn bị chứng từ khai báo báo hải quan

3.1 Hàng kinh doanhBài 5. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển container

Bài 6. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển không container và đường hàng không & hướng dẫn tra thông tin đóng thuế xuất khẩu.Bài 7. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển containerBài 8. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển không container, đường hàng không & hướng dẫn khai báo trên hệ thống 1 cửa quốc gia.3.2. Hàng tạm nhập – tái xuấtBài 9. Hướng dẫn khai báo loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất (tạm nhập)Bài 1010.1. Hướng dẫn khai báo Tái xuất loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất10.2. Hướng dẫn khai Tạm nhập – tái xuất của DN đầu tư nước ngoài

3.3. Hàng phi mậu dịch (PMD)Bài 11. Hướng dẫn khai báo tờ khai loại hình phi mậu dịch (PMD)3.4. Hàng gia côngBài 12.

– Hướng dẫn quy trình khai gia công

– Khai hợp đồng & phụ kiện nguyên liệu nhập khẩu

– Khai tờ khai nhập khẩuBài 13.- Hướng dẫn khai phụ kiện sản phẩm xuất khẩu

– Hướng dẫn khai định mức sản phẩm xuất khẩu

– Khai tờ khai xuất khẩu

– Hướng dẫn khai phụ kiện gia hạn hợp đồng gia công

– Hướng dẫn cách xử lý nguyên phụ liệu dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công

– Hướng dẫn khai báo chuyển tiếp nguyên liệu bằng cách khao báo tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.3.5. Sản xuất xuất khẩu (SXXK)Bài 14- Giới thiệu loại hình Sản xuất xuất khẩu (SXXK)

– Hướng dẫn khai báo danh mục nguyên phụ liệu SXXK

– Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu

– Hướng dẫn khai danh danh mục sản phẩm SXXK và định mức

– Hướng dẫn khai báo tờ khai xuất khẩu SXXK3.6. Xuất khẩu bằng đường bộBài 15. Hướng dẫn khai hải quan xuất khẩu bằng đường bộ

3.7. Hàng viện trợ nhân đạo

Bài 16: Hướng dẫn khai hải quan điện tử với hàng viện trợ nhân đạo

3.8. Thực hành truyền tờ khai với chữ ký số

Bài 17: Khai hải quan điện tử dùng chữ ký số để truyền tờ khai

PHẦN 4

SỬA VÀ HỦY TỜ KHAI DỊCH VỤ CÔNG

Bài 18- Hướng dẫn sửa tờ khai sau thông quan (Nghiệp vụ AMA)- Hướng dẫn hủy tờ khai trên dịch vụ công (pus.customs.gov.vn)

PHẦN 5

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

Bài 19- Tổng kết khóa học khai hải quan điện tử với phần mềm Ecus- Các thông tin hỗ trợ học viên trực tiếp

3.1 Hàng kinh doanhBài 5. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển container

Bài 6. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển không container và đường hàng không & hướng dẫn tra thông tin đóng thuế xuất khẩu.Bài 7. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển containerBài 8. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển không container, đường hàng không & hướng dẫn khai báo trên hệ thống 1 cửa quốc gia.3.2. Hàng tạm nhập – tái xuấtBài 9. Hướng dẫn khai báo loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất (tạm nhập)Bài 1010.1. Hướng dẫn khai báo Tái xuất loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất10.2. Hướng dẫn khai Tạm nhập – tái xuất của DN đầu tư nước ngoài

3.3. Hàng phi mậu dịch (PMD)Bài 11. Hướng dẫn khai báo tờ khai loại hình phi mậu dịch (PMD)3.4. Hàng gia côngBài 12.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu, Cty Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu

– Hướng dẫn quy trình khai gia công

– Khai hợp đồng & phụ kiện nguyên liệu nhập khẩu

– Khai tờ khai nhập khẩuBài 13.- Hướng dẫn khai phụ kiện sản phẩm xuất khẩu

– Hướng dẫn khai định mức sản phẩm xuất khẩu

– Khai tờ khai xuất khẩu

– Hướng dẫn khai phụ kiện gia hạn hợp đồng gia công

– Hướng dẫn cách xử lý nguyên phụ liệu dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công

– Hướng dẫn khai báo chuyển tiếp nguyên liệu bằng cách khao báo tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.3.5. Sản xuất xuất khẩu (SXXK)Bài 14- Giới thiệu loại hình Sản xuất xuất khẩu (SXXK)

– Hướng dẫn khai báo danh mục nguyên phụ liệu SXXK

– Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu

– Hướng dẫn khai danh danh mục sản phẩm SXXK và định mức

– Hướng dẫn khai báo tờ khai xuất khẩu SXXK3.6. Xuất khẩu bằng đường bộBài 15. Hướng dẫn khai hải quan xuất khẩu bằng đường bộ

3.7. Hàng viện trợ nhân đạoBài 16: Hướng dẫn khai hải quan điện tử với hàng viện trợ nhân đạo

3.8. Thực hành truyền tờ khai với chữ ký sốBài 17: Khai hải quan điện tử dùng chữ ký số để truyền tờ khai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *