Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát triển ở một tầm cao mới. Đặc biệt trong môi trường toàn cầu hóa, việc điều phối và quản lý nhân sự chuyên nghiệp ngày càng trở thành nhu cầu cấp bách.

Đang xem: Khóa học giám đốc nhân sự tại tphcm

*

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp tại Hà Nội

Phí ưu đãi 18.800.000đ – 14,000,000đ
(Đã bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận, thuế GTGT)

Khóa học CHRO online – Đang giảm 50% phí

70% CEO mong muốn các Giám đốc Nhân sự (CHRO) trở thành nhân vật chủ chốt trong chiến lược doanh nghiệp, nhưng chi 55% cho rằng Giám đốc Nhân sự đang đáp ứng kỳ vọng này. Nhiểu Giám đốc Nhân sự vẫn chưa sẵn sàng để tiếp cận với những trách nhiệm lớn hơn. Trên thực tế, chi có 20% trong số Fortune 250 CHRO có kinh nghiệm ngoài chức năng Nhân sự.

HR đã trải qua nhiểu làn sóng chuyển đổi trong lịch sử. Từ sau thế chiến 2, khi sản xuất thống trị ngành công nghiệp với tư duy quản trị nhân sự trọn đời, cho đến thập niên 90 về sau với xu huớng tuyển dụng linh hoạt dần thay thế cho công thức phát triển và thăng cấp nội bộ. Và gần đây nhất là sự thay đổi và phát triển của chức năng nhân sự, từ việc tập trung vào kiểm soát và quán trị sang tập trung vào trải nghiệm của nhân viên (Employee Experience).

Nhiều chuyên gia nhận định, làn sóng tiếp theo của sự chuyển đổi trong ngành nhân sự sẽ bao hàm trọn vẹn hơn chức năng hỗ trợ và cấu trúc “Doanh nghiệp tưong lai“.

Sự chuyển đổi này sẽ diễn ra càng mạnh mẽ khi đặt trong một thời đại mà đổi mới liên tục là chiến lược hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp, chứ không chỉ là hoạt động phụ bổ sung. Các Giám đốc Nhân sự buộc phải đương đầu với những tư duy và tri thức khác biệt so với những gì họ từng học tập, hay kinh nghiệm trải qua trong chỉ một vài năm về trước.

Khóa học Giám đốc nhân sự sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để vuợt qua làn sóng mới của thời đại, cũng như cung cấp lời giải cho bài toán quản trị nhân sự cho bối cảnh Việt Nam hiện tại.

Khóa học giúp các CHRO cūng như các nhà quản trị, quản lý xây dựng các chiến lược nhân sự phù hợp, góp phần dưa doanh nghiệp phát triển và chuyển mình từ thời đại công nghiệp sang thời đại kết nối trong tương lai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠOHiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một Giám đốc nhân sự trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành;Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.ĐỐI TƯỢNG THAM GIABan lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

STT CHUYÊN ĐỀ Buổi/Tiết
01 Chân dung của một CHRO 02/08
Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO;Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một CHRO;Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp.

Xem thêm: Khóa Học Phát Âm Tiếng Anh Miễn Phí, Top 5 Trang Web Học Phát Âm Tiếng Anh Miễn Phí

02 Tổ chức bộ phận nhân sự 04/16
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự;Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc;Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự;Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác.
03 Chiến lược nguồn nhân sự 02/08
Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự;Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự;Hoạch định chiến lược nhân sự;Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự.
04 Tuyển dụng và bổ dụng 02/08
Thu hút và tuyển dụng. Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng;Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng;Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng.
05 Đánh giá nhân sự 02/08
Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự;Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích ;Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự.
06 Đào tạo và phát triển 02/08
Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại;Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo;Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.
07 Văn hoá doanh nghiệp 02/08
Văn hoá Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp;Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp;Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp.
08 Lương và Chế độ đãi ngộ 04/16
Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng;Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương;Cơ cấu và ngân sách tiền lương;Chính sách và chế độ đãi ngộ.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tphcm Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tp

09 Pháp luật Lao động 04/16
Hiểu về pháp luật lao động;Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động;Quy định pháp luật về thôi dụng;Giải quyết tranh chấp lao động.
10 Thu hoạch cuối khóa 02/08
11 Smalltalk: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy, phương thức & công cụ 01/04
12 Hội thảo kinh tế kinh doanh 02/08
13 Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp” 01/04
Tổng cộng 32/128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *