THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Định giá là vấn đề cốt lõi mà các thành viên tham gia thị trường bất động sản luôn quan tâm. Đáp ứng sự cấp thiết này, Học viện doanh nhân INCIP xây dựng khoá đào tạo “Nghiệp vụ định giá bất động sản”

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

*

=> Lớp học chứng chỉ bất động sản

Cơ sở pháp lý

Luật kinh doanh bất động sản;

Đối tượng tham gia lớp học bất động sản

Các cá nhân công tác trong lĩnh vực định giá bất động sản của các pháp nhân;Các cá nhân hành nghề độc lập.Các cá nhân khác có nhu cầu.Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨCVỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

(Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản bao gồm 3 phần: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn và thực hành, kiểm tra cuối khóa)

I. Kiến thức cơ sở: Tổng thời lượng tiết học, các chuyên đề và nội dung chính của từng chuyên đề thực hiện như quy định tại mục I của Phần II của Chương trình này.

Đang xem: Khóa học định giá bất động sản

II. Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản (tổng thời lượng là 48 tiết học) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản (8 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản

b) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản

c) Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá

đ) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản

e) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản

g) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

2. (Chuyên đề 2): Quy trình và phương pháp định giá bất động sản (24 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản

b) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản

c) Phân tích thông tin về bất động sản

d) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản

đ) Xác định giá bất động sản

e) Lập hồ sơ và chứng thư định giá

g) Các phương pháp định giá bất động sản

3. (Chuyên đề 3): Định giá bất động sản (16 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Căn cứ định giá bất động sản

b) Định giá bất động sản là đất đai

c) Định giá bất động sản là nhà ở

d) Định giá bất động sản là công trình xây dựng

đ) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

III. Thực hành và kiểm tra cuối khóa (34 tiết):

1. Thực hành (32 tiết): Thực hành định giá một bất động sản cụ thể, viết báo cáo kết quả định giá.

Xem thêm: Phim Khoa Học Viễn Tưởng Ấn Độ Hay Nhất Phát Tại, Liên Hoan Phim Ấn Độ

2. Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần cơ sở và phần chuyên môn (2 tiết):

– Thời gian kiểm tra: 90 phút

– Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.

Xem thêm: Tên Khoa Học Của Gỗ Thông (Gỗ Pine) Vua Của Các Loại Gỗ Rừng

THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:

Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng thángThời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h

THỦ TỤC NHẬP HỌC – ĐÓNG HỌC PHÍ

Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký 2 NV trở lên)Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *