Giới thiệuTin tứcThông tin đào tạoQuy mô đào tạoNgành Quản trị Dịch…Loại hình đào tạoCông tác Sinh viênCông tác NCKHMedia

Đang xem: Khoa du lịch viện đại học mở hà nội

*
*
*
*
*
*
*
*

Du lịch Việt Nam phát huy nội lực, hướng tới vị thế ngành kinh tế mũi nhọn

Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sâu sắc, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự góp sức của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong hành trình 61 năm qua, ngành Du lịch luôn được Đảng và Nhà Nước quan tâm, ở mỗi thời kỳ đều xác định vị trí trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu cách mạng. Du lịch đã và đang có đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Xem thêm: Tạp Chí Khoa Học Đại Học Nguyễn Tất Thành, Tạp Chí Khoa Học

thietbihopkhoi.com-thietbihopkhoi.com VỚI TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

Vừa qua, các sinh viên K25, K26, và K27 thietbihopkhoi.com- thietbihopkhoi.com đã có cơ hội tham gia tuần sinh hoạt công dân – sinh viên vô cùng bổ ích, giá trị và đầy ý nghĩa.

thietbihopkhoi.com vinh danh 04 tập thể và 10 cá nhân đóng góp tích cực cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội

Xem thêm: Tài Liệu Cách Viết Tên Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Hướng Dẫn Làm Đề Tài Nckh

Tại Hội nghịtổng kết giai đoạn 2017-2021, phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Tạp chí Khoa học và công bố các quyết định kiện toàn nhân sự Tạp chí do trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức, 04 tập thể,10 cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp tích cực cho Tạp chí khoa học.

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *