KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

The Faculty of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP Huế, Việt Nam

Điện thoại:+84(0)234.3514294

thietbihopkhoi.com

Website:http://ckcn.thietbihopkhoi.com

1. Giới thiệu chung về Khoa:

Từ khi thành lập trường đã có các khoa: Nông học, Chăn nuôi-Thú y và Bộ môn Cơ điện Nông nghiệp. Từ năm 1996 thành lập Bộ môn Bảo quản chế biến nông sản phẩm, là một trong 3 Bộ môn độc lập (Cơ điện NN, Ngoại ngữ trực thuộc Ban Giám Hiệu trường). Cũng từ năm 1996 có Quyết định của Bộ GD&ĐT mở ngành Bảo quản, chế biến nông sản và năm 1997 mở ngành Công nghiệp và Công trình nông thôn. Đến 11/1999, thành lập khoa Cơ khí – Công nghệ trên cơ sở 2 Bộ môn Cơ điện nông nghiệp và Bảo quản chế biến nông sản phẩm với trách nhiệm là đơn vị duy nhất trong Đại học Huế đào tạo Kỹ sư các ngành Kỹ thuật công nghiệp và Công nghệ phục vụ trực tiếp cho công cuộc Công nghiệp hóa Nông nghiệp – Nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Khi mới thành lập, khoa Cơ khí – Công nghệ được Nhà trường giao quản lý đào tạo 2 ngành học: Bảo quản và chế biến nông sản; Công nghiệp và công trình nông thôn. Từ năm 2004, khoa được mở đào tạo ngành học mới là: Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và 2007 là ngành Công nghệ thực phẩm. Từ năm 2008, khoa mở thêm Cao đẳng CN&CTNT . Ban đầu, số lượng cán bộ giáo viên của khoa chỉ là 14 cán bộ công chức trong đó có 11 giáo viên, trải qua quá trình hình thành và phát triển, số lượng cán bộ giáo viên của khoa được tăng cường hàng năm. Hiện nay, khoa có 43 CB-GV, trong đó có 01 là Nhà giáo nhân dân, 05 Tiến sỹ, 18 Thạc sỹ (8 đang làm nghiên cứu sinh), 27 kỹ sư (13 đang theo học Cao học trong và ngoài nước).

Đang xem: Khoa cơ khí công nghệ đại học nông lâm

Xem thêm: Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Thpt Quốc Gia Năm 2017 – Khoa Học Xã Hội Môn

Xem thêm: Sự Lợi Hại Của Nước Với Khg Thuy Trinh Nguyen, Khg Nguyen Thuy Trinh Archives

2. Cơ cấu tổ chức:

TRƯỞNG KHOA: TS. Nguyễn Văn Toản

Phụ trách chung

E-mail:nguyenvantoan
thietbihopkhoi.com

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Phạm Việt Hùng

Phụ trách

E-mail:

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Nguyễn Văn Huế

Phụ trách

E-mail:

Khoa gồm có các đơn vị trực thuộc: Hiện nay khoa có 04 đơn vị trực thuộc

Bộ môn: Cơ điện

Trưởng bộ môn:

E-mail:

Bộ môn: Cơ sở kỹ thuật

Trưởng bộ môn:

E-mail:

Bộ môn: Cơ sở công nghệ bảo quản chế biến

Trưởng bộ môn:

E-mail:

Bộ môn: Bảo quản chế biến nông sản

Trưởng bộ môn:

E-mail:

3. Chương trình đào tạo:

a. Đào tạo đại học

– Bảo quản và chế biến nông sản

– Công nghiệp và công trình nông thôn

– Cơ khí bảo quản và chế biến nông sản

– Công nghệ thực phẩm

b. Đào tạo sau đại học:

Đang cập nhật

4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển:

a. Nghiên cứu khoa học:

Đang cập nhật

b. Hợp tác phát triển:

Hợp tác nghiên cứu với Viện lúa Quốc tế IRRI

• Hợp tác đào tạo và trao đổi khoa học kỹ thuật với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Nam Đài Loan (STUT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *