*

Đang xem: Hỗn hợp x gồm so2 và o2 có tỉ khối so với h2 bằng 28

*

Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 28. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V2O5) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X bằng 16/13. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO3 là

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại thietbihopkhoi.com. Đăng ký ngay!

*

Thi online trên app thietbihopkhoi.com. Tải ngay!

Đáp án D

< LIVE 01 > BÀI 1 – DẠNG 1 -TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – 2k5 – Livestream TOÁN thầy SINH

Thêm từ từ 100g dd H2SO4 98% vào nước và điều chỉnh để được 1 lít dung dịch X. Phải thêm vào 1 lít dung dịch X bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1,5M để thu được dung dịch có pH = 13?

Hòa tan hết 19,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch H2S, kết thúc phản ứng thu được 11,2 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HCl 1M đã dung là:

Xem thêm: Quan Điểm Xây Dựng Chương Trình Môn Khoa Học Tự Nhiên, Chương Trình Môn Khoa Học Tự Nhiên

Hãy xác định công thức của oleum A, biết rằng khi hàm tan 3,38 gam A vào nước người ta phải dung 800 ml dung dịch KOH 0,1M để trung hòa dung dịch A.

Hòa tan hết hỗn hợp X gồm FeS2, Cu2S và Cu trong 15,75 gam kết tủa V ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối sunfat và 5,376 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là:

Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỷ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5 nung nóng. Hỗn hợp thu được lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,19 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 là:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

*

*

Xem thêm: Khoa Cơ Khí Đại Học Nông Lâm, (Pdf) Trường Đại Học Nông Lâm Tp

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *