Hỗn Hợp X Gồm O2 Và O3 Có Tỉ Khối So Với H2 Là 22

Hỗn hòa hợp X có O2 với O3 có tỉ khối đối với H2 là 22. Hỗn phù hợp khí Y có metylamin cùng etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y phải trọn vẹn V2 lkhông nhiều X (biết thành phầm cháy gồm CO2, H2O và N2, những chất khí khi đo sinh hoạt thuộc điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Phương thơm pháp giải

Đặt CTPT trung bình của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn khối lượng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn nguyên tố O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$


Lời giải của GV thietbihopkhoi.com

Đặt CTPT mức độ vừa phải của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

Theo mang thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Quy đổi các thành phần hỗn hợp O3, O2 thành O, theo định quy định bảo toàn trọng lượng ta gồm .

Xem thêm: Top 05 Khóa Học Tiếng Anh Tại Philippines Phổ Biến Nhất, Học Tiếng Anh Tại Philippines

Sơ vật dụng phản bội ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta gồm :

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX = 1 : 2.

Đáp án cần chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A thu được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Lúc đốt cháy a mol amin X no, mạch hsinh sống ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hnghỉ ngơi, solo chức X bằng một lượng khí oxi toàn vẹn, thu được 8,96 lkhông nhiều khí CO2 với 9,9 gam H2O. CTPT của X là


lúc đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X, thu được 16,8 lkhông nhiều khí CO2; 2,8 lít khí N2 (những thể tích khí đo sinh hoạt ĐK tiêu chuẩn) cùng đôi mươi,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A bắt buộc V lít O2 (đktc) thu được N2 cùng 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Giá trị V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng bầu không khí hoàn toản chiếm được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lkhông nhiều N2 (đktc). Giả thiết không gian chỉ gồm N2 với O2 trong những số ấy oxi chiếm phần 20% thể tích bầu không khí. X gồm bí quyết là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn tổng thể sản phẩm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam cùng bao gồm 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) bay thoát khỏi bình. X có CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hsống đối kháng chức bắt buộc cần sử dụng 10,08 lkhông nhiều khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có hai amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) cùng B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A ra đời khí CO2, hơi H2O và 336 cm3 khí N2 (đktc). lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng thương hiệu của A bao gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu trúc của A, B lần lượt là :


Hỗn hợp X tất cả tía amin đối kháng chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X chiếm được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) với V lkhông nhiều khí N2 (đktc). Ba amin vào có phương pháp phân tử theo lần lượt là :


Hỗn phù hợp X gồm O2 và O3 bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 22. Hỗn đúng theo khí Y bao gồm metylamin và etylamin bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lkhông nhiều Y bắt buộc toàn diện V2 lkhông nhiều X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O với N2, các chất khí khi đo ở cùng ĐK nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp 2 amin no, đối chọi chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, chiếm được CO2 với H2O với tỉ lệ số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin ở là:


Đốt cháy không còn 6,72 lkhông nhiều hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức, bậc một A cùng B là đồng đẳng tiếp nối. Cho các thành phần hỗn hợp khí và khá sau khi đốt cháy thứu tự qua bình 1 đựng H2SO4 quánh, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên Điện thoại tư vấn của 2 amin là :


Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam hỗn hợp X bao gồm 2 amin no, đối kháng chức , mạch hsinh hoạt bằng không khí, tiếp nối cho hỗn hợp qua NaOH dư thấy khối lượng hỗn hợp tăng 24 gam cùng thấy thoát ra V lít khí hỗn hợp Y(đktc) có 2 khí tất cả tỉ lệ mol là 1:9. Giá trị của V là


Lúc đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a chuyển đổi như thế nào ?


Hỗn đúng theo M có một anken và nhị amin no, đối kháng chức, mạch hsống X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M cần sử dụng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 với 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam các thành phần hỗn hợp A (tất cả amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi đầy đủ. Sau bội phản ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lkhông nhiều CO2 cùng 0,56 lkhông nhiều khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X có trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bởi oxi trọn vẹn, chiếm được 375 ml tất cả hổn hợp khí với khá Y. Cho Y đi qua H2SO4 sệt dư thì sót lại 175 ml, những thể tích khí đo sống thuộc ĐK. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X bao gồm 1 amin no, mạch hở, đơn chức cùng 1 ancol no, mạch hnghỉ ngơi, đối chọi chức bằng 151 phần 2 lít bầu không khí (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol và amin là


Hỗn hợp X đựng 1 amin no mạch hsinh sống đối chọi chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X đề xuất dùng trọn vẹn 1,03 mol O2. Sản phđộ ẩm cháy nhận được gồm đựng 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm cân nặng của anken bao gồm trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn tất cả hổn hợp nhị amin no, đối kháng chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân kết cấu ở trong các loại amin bậc nhì của hai amin đó là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 nhận được sản phẩm có H2O, CO2 với 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam hỗn hợp X tất cả 2 amin no 1-1 chức mạch hlàm việc đồng đẳng tiếp đến tính năng cùng với dung dịch HCl hoàn toản chiếm được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Nếu đốt 13,35 gam tất cả hổn hợp X thì vào thành phầm cháy gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi đến thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Kân hận lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no đơn chức mạch hngơi nghỉ fan ta thu được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lkhông nhiều khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp M tất cả hai amin no, solo chức, mạch hngơi nghỉ X và Y (có số mol bằng nhau, MX Y) phải số lượng vừa dùng 13,44 lít O2, nhận được H2O, N2 cùng 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đối kháng chức bậc 2 mạch hsống chiếm được tỉ trọng mol CO2 với H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn hòa hợp khí E bao gồm một amin bậc III no, đối kháng chức, mạch hsinh hoạt và nhị ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E đề nghị dùng 11 phần 2 lít O2 (đktc), chiếm được hỗn hợp F gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn cục bộ F qua bình đựng dung dịch KOH sệt, dư mang đến phản ứng trọn vẹn thấy khối lượng bình bazơ nặng trĩu thêm 20,8 gam. Số cặp cách làm kết cấu ankin X, Y thỏa mãn là


Hỗn hòa hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn thích hợp Y đựng 2 hiđrocacbon mạch hnghỉ ngơi tất cả số links pi nhngơi nghỉ rộng 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z cần dùng toàn diện 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy có CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy cân nặng hỗn hợp tăng 12,89 gam. Phần trăm trọng lượng của etylamin trong X gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tác dụng toàn diện cùng với 400 ml dung dịch HCl 0,1M nhận được hỗn hợp Y. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol tất cả hổn hợp X chiếm được hỗn hợp khí cùng hơi. Dẫn cục bộ các thành phần hỗn hợp khí và tương đối đó vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, rét thì thu được m gam kết tủa cùng bay ra 1,344 lkhông nhiều (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp E cất axetilen, propin với một amin no, solo chức, mạch hsinh hoạt. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam hỗn hợp E bắt buộc cần sử dụng 11,088 lkhông nhiều O2 (đktc) nhận được tất cả hổn hợp F bao gồm CO2, H2O cùng khí N2, trong các số đó tỉ trọng mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử kăn năn của amin là


*

*

Cơ quan lại chủ quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vày Bộ tin tức cùng Truyền thông.