*

Đang xem: Hỗn hợp x gồm cu và fe có tỉ lệ khối lượng

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là:

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại thietbihopkhoi.com. Đăng ký ngay!

*

Thi online trên app thietbihopkhoi.com. Tải ngay!

Đáp án B

Ta có:

*

mCu = 0,7m (g)

Vì Fe phản ứng trước Cu và sau khi phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn → Cu chưa phản ứng 0,7m

Fe dư 0,75m – 0,7m = 0,05m → mFe pư = 0,3m – 0,05m = 0,25m (g)

Fe dư → Chỉ tạo muối Fe(NO3)2

HNO3 hết (Lưu ý chỉ H+ hết, NO3- còn trong muối).

Quá trình nhường electron:

*

Quá trình nhận electron:

*

có : a+b =0,25 mol(BT N)

BTH+: 0,7=4a+2b

a= 0,1 và b=0,15

Áp dụng định luật bảo toàn electron:

*

→ m = 50,4

NẮM RÕ BẢN CHẤT CÁC LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO QUA CÁC BT LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN – Livestream LÝ thầy VƯỢNG

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là kim loại nào?

Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem thêm: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Học Phí, Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 (lít) khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:

Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

*

*

*

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *