HỖN HỢP X GỒM CU VÀ FE CÓ TỈ LỆ KHỐI LƯỢNG

*

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm cu và fe có tỉ lệ khối lượng


Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m gam X phản ứng tổng hợp với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là:


*
Nhóm học hành facebook miễn giá tiền cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 bất kỳ trên VietJaông xã. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên app VietJaông chồng. Tải ngay!


Đáp án B

Ta có:

*

mCu = 0,7m (g)

Vì Fe phản ứng trcầu Cu và sau khoản thời gian phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn → Cu chưa phản ứng 0,7m

Fe dư 0,75m - 0,7m = 0,05m → mFe pư = 0,3m - 0,05m = 0,25m (g)

Fe dư → Chỉ tạo muối Fe(NO3)2

HNO3 hết (Lưu ý chỉ H+ hết, NO3- còn vào muối).

Quá trình nhịn nhường electron:

*

Quá trình nhận electron:

*

có : a+b =0,25 mol(BT N)

BTH+: 0,7=4a+2b

a= 0,1 và b=0,15

Áp dụng định luật bảo toàn electron:

*

→ m = 50,4


NẮM RÕ BẢN CHẤT CÁC LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO QUA CÁC BT LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


Ngâm một lá kyên loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào?


Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng sắt trong hỗn hợp ban đầu là:


Xem thêm: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Học Phí, Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam vào 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi đem vật ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam klặng loại M. Hòa chảy hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được trăng tròn,16 (lít) khí SO2 (phẩm vật khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:


Hòa tung hoàn toàn 15,4 gam các thành phần hỗn hợp Mg với Zn trong dung dịch HCl dư thấy bao gồm 0,6 gam khí H2 cất cánh ra. Khối lượng muối hạt chế tạo ra thành trong hỗn hợp là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường. 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*