Hỗn hợp x gồm al fe3o4 và cuo trong đó oxi chiếm 25 khối lượng hỗn hợp

Hỗn đúng theo X có Al, Fe3O4 với CuO, trong số ấy oxi chiếm 25% trọng lượng tất cả hổn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung rét, sau một thời hạn nhận được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ kăn năn so với H2 bằng 18. Hòa tung hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (sinh hoạt đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m ngay gần giá trị nào nhất sau đây?


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe3o4 và cuo trong đó oxi chiếm 25 khối lượng hỗn hợp

Phương thơm pháp giải

+) Coi các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, sắt, Cu cùng O

+) Tính m kim loại với mO theo m

+) Tính số mol CO2 với CO dư

+) mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ lớn m_NO_3^ - $

+) $n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2$


Lời giải của GV thietbihopkhoi.com

$n_CO = 0,06,mol$; $n_NO = 0,04,mol$

Coi tất cả hổn hợp X có Al, sắt, Cu và O → m sắt kẽm kim loại = 0,75m với mO = 0,25m

Hỗn hợp khí Z bao gồm CO2 cùng CO dư. $overline M_Z = 36$

$ o \% n_CO = dfrac44 - 3644 - 28 = 50\% khổng lồ n_CO = n_CO_2 = 0,03,,mol$

Quá trình mang lại – dấn e:


*

mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ = 0,75m + m_NO_3^ - = 3,08m$

$ khổng lồ m_NO_3^ - = 2,33m$

$n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2 lớn (dfracm32 + 0,12 - 0,06).62 = 2,33m,, o lớn ,,m approx 9,48,$

Đáp án đề xuất chọn là: b


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ đồ vật phản nghịch ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ trang bị trên là


Cho 13,5 gam tất cả hổn hợp các kim loại Al, Cr, sắt chức năng cùng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không có không khí), chiếm được hỗn hợp X và 7,84 lkhông nhiều khí H2 (sinh sống đktc). Cô cạn dung dịch X (vào ĐK không tồn tại ko khí) được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:


Hòa chảy hoàn toàn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất, ngơi nghỉ đktc) và hỗn hợp Y. Sục lỏng lẻo khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau thời điểm làm phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được m gam kết tủa. Phần trăm về cân nặng của Cu vào hỗn hợp X cùng cực hiếm của m thứu tự là


Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không tuân theo vật dụng tự X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha trộn bằng phương thức điện phân nóng chảy

- X đẩy được kim loại T thoát ra khỏi dung dịch muối

- Z chức năng được với hỗn hợp H2SO4 quánh rét mà lại không chức năng được cùng với dung dịch H2SO4 đặc nguội.

X, Y, Z, T theo đồ vật trường đoản cú là


Nung tất cả hổn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở ánh sáng cao. Sau lúc bội phản ứng hoàn toàn, nhận được 23,3 gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho toàn cục hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lkhông nhiều khí H2 (sống đktc). Giá trị của V là


Cho 7,68 gam Cu và 200 ml hỗn hợp tất cả HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau lúc các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn trọng tổng thể hỗn hợp sau phản bội ứng thì trọng lượng muối hạt khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO30,2M, sau đó 1 thời hạn bội nghịch ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng hỗn hợp Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau thời điểm làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là:


Hòa rã hoàn toàn x mol sắt vào dung dịch đựng y mol FeCl3 với z mol HCl, nhận được dung dịch chỉ chứa một chất rã duy nhất. Biểu thức liên hệ thân x, y với z là


Cho x mol sắt chảy trọn vẹn trong hỗn hợp cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một sản phẩm khử tuyệt nhất với hỗn hợp chỉ chứa muối bột sunfat. Số mol electron do lượng sắt trên nhường nhịn khi bị hoà tung là


Xem thêm: Bài Trước Đó 15 Bí Ẩn Các Nhà Khoa Học Không Thể Giải Thích, Những Bí Ẩn Khoa Học Chưa Thể Lý Giải

Cho hỗn hợp bao gồm một mol hóa học X cùng 1 mol hóa học Y công dụng hết với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư), tạo nên 1 mol khí SO2 (thành phầm khử duy nhất). Hai hóa học X, Y là


Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 sệt, lạnh (trả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Khi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để làm hoà tung trọn vẹn một các thành phần hỗn hợp có 0,15 mol sắt cùng 0,15 mol Cu là (biết bội nghịch ứng chế tạo ra chất khử nhất là NO)


Hòa rã trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe cùng sắt kẽm kim loại X bởi hỗn hợp HCl, thu được 1,064 lkhông nhiều khí H2. Mặt khác, tổ hợp trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp bên trên bởi hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất). Biết những thể tích khí hầu như đo ngơi nghỉ ĐK tiêu chuẩn chỉnh. Kim loại X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một trong những lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y tất cả tỉ lệ thành phần số mol Fe2+ và Fe3+ là một trong : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối bột khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được m2 gam muối hạt khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl vẫn cần sử dụng là


Hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung lạnh, sau đó 1 thời hạn chiếm được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y cùng tất cả hổn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, mang lại phản nghịch ứng hoàn toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn Y vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được một,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với hỗn hợp đựng 18 gam muối bột. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong các số đó oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng các thành phần hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X nung lạnh, sau đó 1 thời gian nhận được hóa học rắn Y với các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả tỉ kân hận so với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được hỗn hợp chứa 3,08m gam muối cùng 0,896 lkhông nhiều khí NO (nghỉ ngơi đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m sát quý giá như thế nào nhất sau đây?


Nung lạnh m gam hỗn hợp Al với Fe2O3 (trong môi trường xung quanh không tồn tại ko khí) đến lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bởi nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), xuất hiện 3,08 lkhông nhiều khí H2 (làm việc đktc);

- Phần 2 chức năng với hỗn hợp NaOH (dư), hiện ra 0,84 lkhông nhiều khí H2 (sinh hoạt đktc).

Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X gồm 3,92 gam sắt, 16 gam Fe2O3 với m gam Al. Nung X nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời cao trong ĐK không có bầu không khí, nhận được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn Y. Chia Y thành nhì phần bằng nhau. Phần một tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản nghịch ứng cùng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được a mol khí H2. Biết các phản ứng hầu như xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Nung một hỗn hợp rắn bao gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 vào bình kín đáo cất không gian (dư). Sau khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chuyển bình về ánh sáng thuở đầu, nhận được hóa học rắn nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước với sau bội phản ứng cân nhau, mọt contact thân a cùng b là (biết sau những phản bội ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là ko đáng kể)


Nung m gam tất cả hổn hợp X gồm FeS cùng FeS2 trong một bình bí mật đựng không gian (gồm 20% thể tích O2 cùng 80% thể tích N2) đến khi những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, thu được một hóa học rắn nhất với các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả yếu tắc thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm trọng lượng của FeS vào các thành phần hỗn hợp X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 với FeS tính năng hết với HNO3 (quánh nóng, dư) chiếm được V lít khí chỉ có NO2 (nghỉ ngơi đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y vào trong 1 lượng dư hỗn hợp BaCl2, chiếm được 46,6 gam kết tủa; còn Khi mang đến toàn cục Y công dụng với hỗn hợp NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 0,01 mol một phù hợp hóa học của sắt tính năng không còn cùng với H2SO4quánh nóng (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (nghỉ ngơi đktc) khí SO2(là thành phầm khử duy nhất). Công thức của phù hợp hóa học sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang bao gồm các chất sắt 95%, phải cần sử dụng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (sót lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là


Cho các vạc biểu: (1) Nhôm là 1 trong những sắt kẽm kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam tất cả hổn hợp X gồm FeCl2 và CrCl3 chức năng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y với kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung vào không khí cho trọng lượng ko thay đổi thì nhận được 11,52 gam chất rắn. Biết các bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng của CrCl3 vào X là