HỖN HỢP X GỒM 1 ANKIN Ở THỂ KHÍ VÀ HIDRO CÓ TỈ KHỐI HƠI SO VỚI CH4 LÀ 0 425

Hỗn phù hợp X gồm 1 ankin lên trên thể khí và hiđro gồm tỷ khối tương đối so với CH4 là 0,425. Nung lạnh các thành phần hỗn hợp X cùng với xúc tác Ni nhằm làm phản ứng hoàn toàn chiếm được hỗn hợp khí Y gồm tỷ kân hận hơi đối với CH4 là 0,8. Cho Y trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư, khối lượng bình tăng thêm từng nào gam

Quý khách hàng đã xem: Hỗn đúng theo x gồm một ankin ở thể khí với hidro tất cả tỉ khối tương đối đối với ch4 là 0 425

Phương thơm pháp giải

M hh trước= 0.425. 16 = 6,8

M hh sau = 0,8. 16 = 12,8

vày ko có ankin nào có M H2 còn dư => tổng thể lượng ankin vẫn đưa thành ankan

Lời giải của GV thietbihopkhoi.com

M hh trước= 0.425. 16 = 6,8g

M hh sau = 0,8. 16 = 12,8g

vì chưng ko có ankin làm sao tất cả M H2 còn dư => toàn cục lượng ankin đang gửi thành ankan

=> đến Y vào dd Br2 thì trọng lượng bình tăng = 0g

Đáp án nên lựa chọn là: c


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 1 ankin ở thể khí và hidro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425

*

*

Xem thêm: Xây Dựng Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Hoàn Chỉnh, Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Nghề Nghiệp

*

*

*

Khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol các thành phần hỗn hợp bao gồm một ankin cùng một anken cần đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần Tỷ Lệ về số mol của ankin vào hỗn hợp là:

Hỗn hòa hợp X bao gồm một ankan và một ankin. Cho các thành phần hỗn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích các thành phần hỗn hợp giảm đi một ít. Tính thể tích O2 (đktc) đề nghị dùng để đốt cháy hết 3,5 gam tất cả hổn hợp X?

Cho 28,2 gam hỗn hợp X bao gồm 3 ankin đồng đẳng sau đó qua 1 lượng dư H2 (khổng lồ, Ni) nhằm bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Sau phản ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lkhông nhiều (đktc). CTPT của 3 ankin là

Hỗn phù hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín bề mặt 8,96 lkhông nhiều (đktc) đựng bột Ni, nung nóng bình một thời hạn nhận được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ kân hận của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tđắm say gia làm phản ứng là:

Hỗn hợp X bao gồm ankin B với H2 bao gồm tỉ kăn năn tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để phản bội ứng xảy ra hoàn toàn nhận được các thành phần hỗn hợp Y tất cả tỉ khối hơi so với CH4 là một. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì trọng lượng bình đựng sẽ:

Đun rét tất cả hổn hợp khí có 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn toàn thể tất cả hổn hợp Y lội thong thả qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (sống đktc) gồm tỉ kăn năn đối với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

Hỗn hòa hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun nóng với Ni xúc tác một thời gian nhận được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y chiếm được số gam CO2 với H2O lần lượt là:

Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm C2H2, C2H4, Và H2 với xúc tác Ni mang lại bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (tất cả tỉ kân hận so với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng các thành phần hỗn hợp X bên trên, rồi mang đến sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa chế tạo ra thành là

Hỗn thích hợp X gồm C2H2 và H2 đem thuộc số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X mang đến trải qua chất xúc tác thích hợp, đun cho nóng được các thành phần hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam cùng bay ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) tất cả tỉ kăn năn đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) phải nhằm đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp Y là

Hỗn hòa hợp khí X có 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn cùng với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ kăn năn đối với không khí là 1 trong những. Nếu đến toàn cục Y sục ung dung vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tsay đắm gia làm phản ứng. Giá trị của m là

Hỗn thích hợp khí A tất cả 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn cùng với xúc tác Ni chiếm được hỗn hợp B có tỉ khối đối với H2 bằng 12. Dẫn các thành phần hỗn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng brom tmê mẩn gia làm phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là

Hỗn hợp X có một ankan với một ankin có xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy hỗn hợp mất màu, cân nặng hỗn hợp tăng 1,6 gam cùng khí thoát ra bao gồm tỷ kân hận so với H2 là 12,5. Vậy cách làm của những chất trong hỗn hợp X là:

Một các thành phần hỗn hợp X gồm 1 ankan A với 1 ankin B bao gồm cùng số ngulặng tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lkhông nhiều H2 và để được hỗn hợp Y. Lúc cho Y qua Pt nung rét mang lại phản ứng trọn vẹn thì thu được khí Z tất cả tỉ kân hận đối với CO2 bằng 1. CTPT và số mol A, B trong tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo làm việc đkc)

Hỗn thích hợp lúc đầu bao gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan cùng H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun nóng bình cùng với Ni xúc tác nhằm tiến hành bội phản ứng cộng tiếp nối gửi bình về ánh nắng mặt trời thuở đầu được hỗn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ kăn năn tất cả hổn hợp X với Y so với Hgấp đôi lượt là 24 với x. Giá trị của x là

Cho tất cả hổn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín đáo, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y bội phản ứng hoàn toản cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là

Cho 22,4 lít (đktc) hỗn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung rét, sau một thời gian bội nghịch ứng thì chiếm được 15,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm chạp vào bình đựng hỗn hợp brom dư thấy có 80 gam brom bội phản ứng. Giá trị x cùng y theo thứ tự là

Trong một bình kín đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 mang đến bội phản ứng hoàn toàn, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn phù hợp khí Y phản nghịch ứng đầy đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X có axetilen cùng hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung rét, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào dung dịch NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi hỗn hợp phản nghịch ứng hoàn toản với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X công dụng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu đến 13,44 lít (sinh sống đktc) tất cả hổn hợp khí X công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là

Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon nghỉ ngơi thể khí, nhẹ nhàng hơn bầu không khí, mạch hsinh sống nhận được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang đến bội nghịch ứng trọn vẹn, thấy bao gồm 25,6 gam brom bội phản ứng. Giá trị của m là