HỖN HỢP KHÍ X GỒM O2 VÀ O3 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H2 LÀ 22

Hỗn hợp X bao gồm (O2 với O3) có tỷ khối hận đối với H2 bởi 22. Hỗn hòa hợp Y tất cả metan và etan có tỷ khối hận so với H2 bằng 11,5. Để đốt cháy hoàn toàn 0, 2 mol Y rất cần được sử dụng V lít X nghỉ ngơi đktc. Giá trị của V là


Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn giá tiền đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên tại VietJachồng. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online bên trên app VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án C

=> nO = 4a + 7b = 1,1

Đáp án C


HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 2. ESTE - TÍNH NHANH ĐỒNG PHÂN, PHẢN ỨNG CƠ BẢN - ĐẶC BIỆT CỦA ESTE - Livestream HÓA thầy TÀI


Điện phân lạnh tan Al2O3 với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100%) thu được m gam Al sinh hoạt catot với 67,2 lkhông nhiều (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối so với oxi bởi 1. Lấy 1,12 lít (sống đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 1 gam kết tủa. Giá trị của m là


Thủy phân m gam pentapeptit A bao gồm công thức Gly-Gly-Gly-Gly-Gly nhận được hỗn hợp B có 3 gam Gly; 0,792 gam Gly-Gly; 1,701 gam Gly-Gly-Gly; 0,738 gam Gly-Gly-Gly-Gly; với 0,303 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly. Giá trị của m là


Tripeptit mạch hnghỉ ngơi X và tetrapeptit mạch hnghỉ ngơi Y rất nhiều được tạo nên xuất phát điểm từ 1 amino axit no, mạch hsinh sống có 1 team -COOH cùng 1 đội -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chiếm được sản phẩm có CO2, H2O, N2 trong những số ấy tổng khối lượng CO2, H2O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol Y buộc phải số mol O2 là:


Xem thêm: Phương Pháp Thu Thập Thông Tin Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Thu Thập Thông Tin Và Xử Lý Thông Tin

Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp X bao gồm (axetilen, erã với propilen) thu được 1,6 mol nước. Mặt không giống 0,5 mol X tác dụng toàn diện cùng với hỗn hợp đựng 0,645 mol Br2. Phần trăm thể tích của etan vào các thành phần hỗn hợp X là


Cho 18,2 gam các thành phần hỗn hợp A có Al, Cu vào 100 ml dungdịch B đựng HNO3 2M với H2SO4 12 M rồi đun cho nóng chiếm được hỗn hợp C với 8,96 lít tất cả hổn hợp khí D (đktc) bao gồm NO với SO2 (Nhiều hơn không có sản phẩm khử làm sao khác), tỉ kăn năn của D so với H2 là 23,5. Tổng trọng lượng hóa học tan vào C là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*