Hỗn Hợp Khí Gồm N2 Và H2 Có Tỉ Khối

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian vào bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng toàn bộ NH3 là

Pmùi hương pháp giải

+) Áp dụng sơ đồ đường chéo cánh, tiếp đến chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2)

+) Tính nhỗn hợp khí sau bội nghịch ứng

+) Áp dụng định quy định bảo toàn trọng lượng ta có : mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y)

+) Hiệu suất làm phản ứng tính theo N2 vày H2 dư


*

Chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2 = 4,,mol)

Phương trình phản nghịch ứng hoá học:

N2 + 3H2 ( mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to lớn.5exvss$ ) 2NH3 (1)

bđ: 1 4 0 mol

pư: x 3x 2x mol

dư: 1x 43x 2x mol

Theo (1) ta thấy : nhỗn hợp khí sau phản bội ứng = (1–x) + (4–3x) + 2x = 5 – 2x

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn khối lượng ta tất cả :

mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y) ( Leftrightarrow )(frac mn_ mX mn_ mY = fracoverline M _Yoverline M _X = frac2.41,8.4 = frac55 - 2x Rightarrow x = 0,25)

Hiệu suất phản bội ứng tính theo N2 do H2 dư : H =(frac0,251.100\% = 25\% )

Đáp án buộc phải chọn là: d

...quý khách sẽ xem: Hỗn hòa hợp khí x gồm n2 và h2 gồm tỉ kăn năn đối với he là 1 trong 8

Câu hỏi liên quan

Tính bazơ của NH3 là do

Tính chất hóa học của NH3 là

Tính chất hóa học của NH3 là

Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển sang trọng color gì ?

Cho vài giọt quỳ tím vào hỗn hợp NH3 thì dung dịch chuyển thành

Khí NH3 làm cho quì tím độ ẩm chuyển quý phái màu

Cho vài ba giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Hiện tượng xẩy ra lúc cho giấy quỳ khô vào trong bình đựng khí amoniac là

NH3 biểu hiện tính bazơ trong phản ứng

Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để triển khai thô khí NH3 là

Chất có thể sử dụng có tác dụng thô khí NH3 là

Chất làm sao rất có thể sử dụng để làm thô khí NH3?

Cặp muối hạt làm sao tính năng cùng với dung dịch NH3 dư số đông thu được kết tủa ?

Cho bội phản ứng tổng phù hợp NH3 trong công nghiệp: N2+ 3H2$oversett^0,xtleftrightarrows$ 2NH3 ∆H = – 92 KJ

Hiệu suất của phản bội ứng giữa N2 với H2 chế tạo ra thành NH3 tăng nếu

Cho cân đối chất hóa học sau vào bình kín:

 (N_2(k) + 3H_2(k) ightleftarrows 2NH_3(k);,,Delta H = - 92KJ/mol)

Trong các yếu hèn tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí gồm n2 và h2 có tỉ khối

(2) Thêm một lượng NH3.

(3) Tăng ánh sáng của phản bội ứng.

(4) Tăng áp suất của làm phản ứng.

(5) Dùng thêm hóa học xúc tác.

Có bao nhiêu nguyên tố làm cho tỉ kăn năn của các thành phần hỗn hợp khí vào bình đối với H2 tăng lên?

Cho làm phản ứng tổng phù hợp sau : 

*

Yếu tố không hỗ trợ tăng năng suất phản nghịch ứng là:

Cho dung dịch NH3 dư vào hỗn hợp chứa FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 thu được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm

Cho NH3 dư vào dung dịch hóa học nào tiếp sau đây, nhận được kết tủa?

Có 4 dung dịch muối bột riêng rẽ biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp hỗn hợp NH3 dư vào 4 hỗn hợp trên thì số chất kết tủa chiếm được là

Sục khí NH3 mang lại dư vào dung dịch như thế nào sau đây để chiếm được kết tủa?

Nhận biết hỗn hợp AlCl3 và ZnCl2 người ta sử dụng chất hóa học làm sao dưới đây ?

Cho pmùi hương trình hoá học tập của phản bội ứng tổng phù hợp amoniac:

N2 (k) + 3H2 (k) $oversett^0,xtleftrightarrows$2NH3 (k)

Khi tăng mật độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ làm phản ứng thuận

Trong phòng xem sét, khí NH3 được pha chế bằng cách

Các chất khí điều chế trong chống thí điểm hay được thu theo phương thức đẩy không gian (phương pháp 1, biện pháp 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như hình mẫu vẽ sau đây:


*

Có thể cần sử dụng bí quyết như thế nào vào 3 phương pháp trên nhằm thu khí NH3?

Phản ứng nào dưới đây dùng làm điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “sương trắng” . Chất này còn có công thức phân tử là :

Dung dịch (đặc) làm sao tiếp sau đây Khi xúc tiếp cùng với dung dịch NH3 quánh sẽ khởi tạo thành sương White ?

Điều chế NH3 từ các thành phần hỗn hợp bao gồm N2 và H2 (tỉ trọng 1 : 3). Tỉ khối hận các thành phần hỗn hợp trước đối với các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là

Trong một bình kín đáo chứa 10 lkhông nhiều nitơ cùng 10 lkhông nhiều hiđro sinh hoạt ánh sáng 0oC và 10 atm. Sau bội phản ứng tổng hòa hợp NH3, lại gửi bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tđắm say gia phản nghịch ứng, áp suất trong bình sau bội nghịch ứng là :

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 tất cả $overlineM_X=12,4.$ Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng hiểu được hiệu suất tổng hòa hợp NH3 đạt 40% thì nhận được tất cả hổn hợp Y. $overlineM_Y$ có giá trị là

Cho tất cả hổn hợp có N2, H2 và NH3 bao gồm tỉ kăn năn so với hiđro là 8. Dẫn tất cả hổn hợp trải qua H2SO4 sệt, dư thì thể tích khí còn lại một phần hai. Thành phần Phần Trăm (%) theo thể tích của từng khí vào các thành phần hỗn hợp theo lần lượt là :

Sau quá trình tổng phù hợp NH3 từ bỏ H2 cùng N2 $(n_H_2:n_N_2=3:1)$, áp suất trong bình giảm xuống 10% đối với áp suất thuở đầu. Biết nhiệt độ của làm phản ứng giữ lại không thay đổi trước cùng sau phản ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong các thành phần hỗn hợp khí chiếm được sau phản ứng thứu tự là :

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng toàn bộ NH3 là

X là hỗn hợp khí H2 cùng N2 gồm tỉ kân hận so với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào trong bình gồm xúc tác bột sắt, đun nóng thì chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỷ khối hận đối với oxi bởi 0,25. Tính hiệu suất tổng hợp NH3

Hỗn hòa hợp X bao gồm N2 với H2 có tỉ kân hận khá đối với H2 là 3,6. Cho tất cả hổn hợp X vào trong bình kín cùng với xúc tác tương thích rồi thực hiện bội phản ứng tổng thích hợp NH3 thấy chiếm được các thành phần hỗn hợp Y gồm N2, H2 và NH3. Biết tỉ kăn năn hơi của Y so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản nghịch ứng tổng hợp NH3 vào làm phản ứng bên trên là

Đun nóng trong ĐK thích hợp tất cả hổn hợp A có N2 và H2 có tỉ khối hận đối với H2 là 3,6 chiếm được tất cả hổn hợp B (biết tỉ kăn năn của B đối với H2 là 30/7). Hiệu suất phản bội ứng là

Điều chế amoniac bằng phương pháp nung các thành phần hỗn hợp A gồm N2 với H2 bao gồm tỉ khối so với H2 là 2,625. Đun lạnh các thành phần hỗn hợp A vào ĐK tương thích được hỗn hợp B (biết tỉ kăn năn của B đối với H2 là 2,8). Hiệu suất bội phản ứng là

Dẫn 6,72 lkhông nhiều N2 (đktc) phản nghịch ứng cùng với 16,8 lkhông nhiều H2 (đktc) trong điều kiện phù hợp thu được tất cả hổn hợp B tất cả dA/B = 17/21. Hiệu suất làm phản ứng là

Cho hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol N2; 0,9 mol H2 bội nghịch ứng vào ĐK tương thích chiếm được hỗn hợp B biết dA/B =51/55. Hiệu suất phản bội ứng là

Một bình kín đáo rất có thể tích là 0,5 lkhông nhiều cất 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2, nghỉ ngơi ánh sáng (toC). Lúc ở trạng thái cân bằng tất cả 0,2 mol NH3 tạo thành thành. Hằng số cân đối KC của phản bội ứng tổng vừa lòng NH3 là :

Dẫn 2,24 lkhông nhiều NH3 (đktc) trải qua ống đựng 32 gam CuO nung lạnh chiếm được chất rắn A và khí B. Ngâm hóa học rắn A vào hỗn hợp HCl 2M dư. Tính thể tích hỗn hợp axit đang tsi gia bội phản ứng ? Coi năng suất quá trình bội nghịch ứng là 100%.

Xem thêm: Bệnh Viện Đại Học Y Dược Khoa Da Liễu Thẩm Mỹ Da, 7 Địa Chỉ Khám Bệnh Da Liễu Uy Tín Tại Tp Hcm

Dẫn 2,24 lkhông nhiều khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam bột CuO nung rét nhận được hóa học rắn X và khí Y. Thể tích khí Y hiện ra là:

Cho NH3 dư vào 100ml hỗn hợp bao gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M và AlCl3 1M. Kân hận lượng kết tủa sau phản bội ứng là

Thêm NH3 mang đến dư vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. lúc các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa nhận được là :

Dung dịch X đựng những ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa không còn ion SO42- gồm trong 250 ml hỗn hợp X đề nghị 50 ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500 ml hỗn hợp X tác dụng cùng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml hỗn hợp X được 37,3 gam tất cả hổn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO3- là :

Tìm tuyên bố không tương xứng với bội nghịch ứng này

(N_2 + 3H_2 ightleftarrows 2NH_3,,,,,,,,,,,,,Delta H = - 92kJ)

Đốt cháy hổn định hợp tất cả 6,72 lít khí Oxi cùng 7 lít khí amoniac (đo làm việc thuộc điều kiện ánh nắng mặt trời và áp suất). Sau bội phản ứng chiếm được nhóm các chất là:

Trong chống thí điểm, để demo đặc điểm của khí X tín đồ ta sẽ tiến hành xem sét nlỗi mẫu vẽ dưới đây:


*

Khí X là:

Hình vẽ mặt thể hiện hiện tượng kỳ lạ của xem sét thử tính tan của khí A nội địa. Khí A hoàn toàn có thể là khí nào trong những khí sau:


*

Trong phòng phân tách, hoàn toàn có thể chứng tỏ kĩ năng kết hợp rất tốt nội địa của một vài chất khí theo hình vẽ:


Thí nghiệm bên trên được áp dụng cùng với những khí làm sao sau đây

Thành phần của dung dịch NH3 gồm:

Phát biểu làm sao sau đây không đúng: 

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

Nhận định đúng về tính chất NH3 là

Một học viên đã điều chế cùng thu khí NH3 theo sơ đồ gia dụng dưới đây, nhưng lại kết quả thí điểm ko thành công xuất sắc. Lí vày chủ yếu là:


Các chất khí pha trộn vào phòng thí nghiệm hay được thu theo cách thức đẩy không gian (bí quyết 1, phương pháp 2) hoặc đẩy nước (phương pháp 3) nhỏng mẫu vẽ sau đây:


Có thể sử dụng phương pháp làm sao trong 3 phương pháp trên để thu khí NH3?

Phản ứng như thế nào sau đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Trong các bội phản ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2+ 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số phản ứng trong các số đó NH3 thể hiện tính khử là

Cho các bội phản ứng sau:

(2) 4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 →N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 +3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO →3Cu + 3N2 + 3H2O

Các làm phản ứng trong những số ấy NH3 gồm tính khử

Cho các làm phản ứng sau; NH3 miêu tả tính khử vào phản bội ứng:

Cho bội nghịch ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftarrows ) 2NH3 (k). Nếu sinh sống trạng thái cân đối nồng độ NH3 là 0,30 mol/l, N2 là 0,05 mol/l và của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân nặng bằn của làm phản ứng là

NH3 có thể phản bội ứng được cùng với toàn bộ các chất vào nhóm làm sao sau đây (những ĐK coi nlỗi có đủ)

Cho sơ đồ vật làm phản ứng sau:


X, Y, Z, T tương xứng là

Trong phân tử NH3 đựng liên kết:

Trong công nghiệp, fan ta điều chế khí amoniac từ

Nung nóng bình kín cất a mol hỗn hợp NH3 với O2 ( tất cả xúc tác Pt) nhằm đưa tổng thể NH3 thành NO. Làm nguội với thêm nước vào trong bình, lắc những thu được 1 lít dung dịch HNO3 bao gồm pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết những phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Cho x mol N2 với 12 mol H2 vào trong bình kín đáo. Tại thời điểm thăng bằng thấy có 6 mol NH3 tạo ra thành. Biết hiệu suất tầm thường của phản ứng là 75%. Tìm x?

Cho 4 mol N2 cùng 16 mol H2 vào bình kín. Tại thời gian cân đối chiếm được x mol tất cả hổn hợp khí. Biết năng suất của làm phản ứng tổng hòa hợp NH3 là 70%. Tính x?

Cho 0,84 lkhông nhiều N2 cùng 4,2 lkhông nhiều khí H2 vào bính bí mật nung nóng vào ĐK tương thích thu được V lít NH3 (những khí đầy đủ đo nghỉ ngơi đktc). Biết công suất phản bội ứng là 32%. Giá trị của V là

Cho 3,36 lkhông nhiều N2 với 16,8 lkhông nhiều khí H2 vào bính kín đáo nung lạnh trong ĐK phù hợp thu được V lít NH3 (những khí mọi đo sinh sống đktc). Biết công suất bội nghịch ứng là 25%, giá trị của V là

Cho 2a mol N2 với 3a mol H2 vào bình kín đáo nung nóng cùng với ĐK thích hợp chiếm được V lít NH3 (đktc) biết năng suất phản ứng là 35%. Mối liên hệ thân V cùng a là

 Một bình kín chứa 4 mol khí N2 cùng 10 mol khí H2 có áp suất là 200atm. Lúc đạt trạng thái thăng bằng thì áp suất trong bình là 180 atm, ánh nắng mặt trời vào bình được duy trì không đổi. Tính năng suất của phản ứng tổng hòa hợp NH3 bên trên.

Từ 34 tấn NH3 cung cấp 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của làm phản ứng pha chế HNO3 là:

Cho 6 mol N2 với 20 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng chiếm được 18 mol các thành phần hỗn hợp khí. Hiệu suất của phản nghịch ứng tổng hợp NH3 trên.

Cho 12 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp N2 cùng H2 (tỉ kăn năn đối với H2 bằng 3,6) nung trong bình kín với xúc tác phù hợp một thời hạn chiếm được 10,56 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí. Các khí được đo làm việc cùng ĐK. Hiệu suất phản bội ứng là

Nung hỗn hợp cất 2,24 lkhông nhiều N2; 8,96 lít H2 trong ĐK thích hợp. Phản ứng xong xuôi thu được các thành phần hỗn hợp đựng 9,856 lkhông nhiều hỗn hợp khí (những khí đông đảo đo ngơi nghỉ đktc). Hiệu suất phản ứng là

Cho 10,08 lkhông nhiều N2 tác dụng với trăng tròn,16 lít H2 (các khí đo ở đktc) trong ĐK phù hợp. Phản ứng ngừng thu được hỗn hợp chứa 26,88 lkhông nhiều mol các thành phần hỗn hợp khí. Hiệu suất bội phản ứng là

Cho tất cả hổn hợp N2 cùng H2 vào bình bội phản ứng bao gồm nhiệt độ ko thay đổi. Sau thời gian phản nghịch ứng, áp suất khí vào bình sút 5% đối với áp suất ban sơ. Biết ti lệ số mol của nitơ đã bội phản ứng là 10%. Thành phần Tỷ Lệ về số mol của N2 với H2 trong các thành phần hỗn hợp đầu?

Cho các thành phần hỗn hợp N2 cùng H2 vào bình bội nghịch ứng tất cả nhiệt độ không đổi. Sau một thời gian phản nghịch ứng, áp suất khí vào bình sút 20% đối với áp suất ban sơ. Biết tỉ lệ thành phần số mol của nitơ sẽ bội phản ứng là một nửa. Thành phần Tỷ Lệ về số mol của N2 và H2 vào các thành phần hỗn hợp đầu là

Cho NH3 dư thứu tự vào những dung dịch: CuSO4, AgNO3, Zn( NO3 )2, AlCl3, FeSO4, NaBr, MgCl2. Có bao nhiêu hỗn hợp chế tạo ra phức với NH3 ?

 

Cho 6,72 lkhông nhiều khí N2 tác dụng với 13,44 lkhông nhiều khí H2 với ĐK tương thích nhận được V lít các thành phần hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết những khí được đo sinh hoạt điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là

Cho 17,92 lkhông nhiều tất cả hổn hợp N2, H2 nung trong ĐK thích hợp sau một thời gian nhận được 13,888 lít hỗn hợp khí với hiệu suất 30% tính theo N2. Biết các khí phần nhiều được đo sinh hoạt ĐK tiêu chuẩn chỉnh. Thể tích N2 vào các thành phần hỗn hợp lúc đầu là

Nung tất cả hổn hợp X tất cả N2 cùng H2 (biết tỉ kăn năn của X đối với H2 bằng 6,2). Sau bội phản ứng chiếm được hỗn hợp Y trong những số ấy amoniac chiếm 25% thể tích. Hiệu suất phản nghịch ứng là