HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hệ thống tác nghiệpQuản lý – Điều hànhQuy định tài chínhĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGTổ chức đoàn thểCông đoànGiới thiệu tổ chức Công đoànWebsite đơn vị chức năng
*

University of Languages and International Studies – Vietphái nam National University,Hanoi


*

University of Languages & International Studies – Vietnam giới National University,Hanoi


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO(Education và Research Council)

*

Chủ tịch Hội đồngGS. Nguyễn Hòa


1.

Bạn đang xem: Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học tập Ngoại ngữ- Đại học tập Quốc gia TP Hà Nội được thành lập theo đưa ra quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học tập cùng Đào chế tạo trùng với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng Khoa học và Đào chế tạo ra có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn với Hiệu trưởng về:

1.1. Kế hoạch cải tiến và phát triển đào tạo và huấn luyện, kỹ thuật với công nghệ, với đảm bảo an toàn unique.

1.2. Xây dựng với sửa đổi những quy định, qui định về đào tạo, hoạt động công nghệ cùng technology, đảm bảo chất lượng của Trường.

1.3. Các đề án desgin, thực thi, hoặc dừng những công tác huấn luyện và giảng dạy.

1.4. Góp ý cho các report, giải trình của Trường về công tác huấn luyện và giảng dạy, phân tích kỹ thuật, và đảm bảo an toàn quality.

1.5.

Xem thêm: Khối Lượng Thép Hộp Mạ Kẽm Mới Nhất 2021, Bảng Tra Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát

Đánh giá chỉ công tác làm việc thống trị, chuyển động huấn luyện và đào tạo, kỹ thuật và technology, bảo vệ chất lượng của những đơn vị chức năng trong Trường.

2. Hội đồng Khoa học tập và Đào sinh sản có số member là số lẻ từ bỏ 11 cho 25 member, gồm: Hiệu trưởng, một số trong những Phó Hiệu trưởng, trưởng các đơn vị đào tạo, một vài trung chổ chính giữa nghiên cứu, trưởng một trong những phòng, đại diện giảng viên với cán bộ công nghệ của có hoc hàm giáo sư, phó GS, hoặc học vị TS, vào cùng bên cạnh Trường.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch với Thư ký Hội đồng theo chế độ bỏ thăm kín đáo cùng phần nhiều. Chủ tịch Hội đồng điều hành và quản lý Hội đồng Khoa học tập và Đào tạo tiến hành các trách nhiệm vẻ ngoài trên Mục 1. Hội đồng Khoa học tập cùng Đào chế tạo ra tất cả không quá 02 Phó Chủ tịch.

4. Hội đồng Khoa học tập và Đào tạo nên họp tối thiểu 6 tháng một lượt với vày Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Nội dung buổi họp bắt buộc được thông báo trước mang lại toàn bộ các member tối thiểu 07 ngày; buổi họp được coi là đúng theo lệ khi gồm ít nhất 3 phần tư số thành viên tham dự; Tóm lại của cuộc họp bao gồm hiệu lực khi gồm bên trên 1/2 số member của Hội đồng Khoa học tập với Đào tạo ra biểu quyết đồng tình.

5. Kinh giá thành hoạt động vui chơi của Hội đồng Khoa học cùng Đào chế tác rước tự ngân sách của Trường, và bỏ ra theo trọng trách.