*

*
*
*
*
*

Trang chủ Xây dựng đảng Tuyên giáo
Gửi các đồng chí cán bộ, đảng viên Sở Công Thương, 

Thực hiện Kế hoạch 07/KH-thietbihopkhoi.com, đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch.

Đang xem: Học tập nghị quyết trung ương 6 khóa 12

* Đối tượng viết thu hoạch:

– Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Kết quả viết bài thu hoạch là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.

* Nội dung viết thu hoạch

– Đồng chí nhận thức sâu sắc những nội dung nào của 1 trong 4 nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII? Đồng chí hãy nêu các giải pháp để thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, liên hệ thực tiễn công tác của cá nhân?

* Hình thức và cách thức tổ chức viết, thu nộp bài thu hoạch

– Bài thu hoạch viết tay (theo mẫu), dung lượng từ 5 – 10 trang giấy A4.

– Cách thức đánh giá, nhận xét bài thu hoạch như sau:

+ Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Sở không thuộc diện Ban Thường vụ Tinh ủy quản lý: viết thu hoạch, chi bộ xác nhận, gửi về Đảng ủy để được nhận xét, đánh giá, nộp về Đảng ủy Khối (Bài viết này lưu tai Đảng ủy Khối).

+ Các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở: viết thu hoạch, chi bộ xác nhận, gửi về Đảng ủy Sở để được nhận xét, đánh giá (bài viết này lưu tại Đảng ủy Sở).

Xem thêm: Mã Ngành Khoa Y Đại Học Quốc Gia Tp Hcm, Điểm Chuẩn Khoa Y

+ Các đồng chí là đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận Trường trung cấp Thương mại Du lịch, đảng bộ bộ phận Văn phòng Chi cục QLTT: Viết thu hoạch, chi bộ xác nhận, gửi về đảng ủy đảng bộ bộ phận để được nhận xét, đánh giá (bài viết này lưu tại đảng ủy đảng bộ bộ phận).

+ Cán bộ, đảng viên còn lại: Viết thu hoạch, gửi về chi bộ để được nhận xét, đánh giá (bài viết này lưu tại chi bộ).

– Việc đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch theo 4 mức: xuất sắc, tốt, đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu. Riêng các bài không đạt yêu cầu (viết hộ, viết không đảm bảo đầy đủ nội dung, nhận thức sai lệch…) cấp ủy, chi bộ đề nghị cán bộ, đảng viên viết lại.

Xem thêm: Khoa Công Nghệ Sinh Học Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Công Nghệ Sinh Học

* Lưu ý:

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp thu nhận, tổ chức đánh giá, nhận xét bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý và thông báo kết quả cho cấp dưới.

– Thời gian hoàn thành đánh giá, nhận xét bài thu hoạch và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy khối sau khi kết thúc việc học tập 15 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *