Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đang xem: Học tập nghị quyết trung ương 5 khóa xii

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Để quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Xem thêm: Tên Khoa Học Của Gỗ Thông (Gỗ Pine) Vua Của Các Loại Gỗ Rừng

 

Sau phần phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 10-NQ/TW); Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW); Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

 

*
Buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Trường Đại học Cần Thơ

 

Hội nghị đã cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, giúp nắm vững và vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xem thêm: Khóa Học Thiết Kế Ui/Ux Mobile App Product Design, Học Ux Qua 7 Bước

 

Sau khi Hội nghị toàn quốc kết thúc, tại Cần Thơ, các điểm cầu tại các quận, huyện và Trường ĐHCT đã nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày dự thảo chương trình, kế hoạch của Thành ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, từ đó, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị đề ra.

 

*

Các điểm cầu tại các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ trong buổi học tập Nghị quyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *