Câu 1: Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

Đang xem: Hãy phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa triết học với các môn khoa học cụ thể

Đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học cụ thể: Mỗi môn khoa học cụ thể đi sâu nghiên cứu một bộ phận, một lĩnh vực riêng biệt nào đó có thế giới.

+ Ví dụ: Hóa học nghiên cứu sự cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất.

Sử học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người nói chung hoặc nghiên cứu lịch sử của một quốc gia, một dân tộc nói riêng.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Công Bố Lịch Thi Lớp 10

Đối tượng nghiên cứu của triết học: Triết học nghiên cứu những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới, là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.

+ Ví dụ: Triết học nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa lí luận và thực tiễn, nghiên cứu các quy luật chung nhất về sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng.

Xem thêm: Khoa Quốc Tế Đại Học Hà Nội, Trang Thông Tin Khoa Quốc Tế Học

Xem toàn bộ: Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng – GDCD 10 (Trang 4 – 11 SGK)
=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (P3)
Từ khóa tìm kiếm Google: Đối tượng nghiên cứu, triết học, các môn khoa học, ví dụ.

Lời giải các câu khác trong bài

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ
Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao?
Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?
Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:
Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:

Một số bài khác

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân
Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Bài 13: Công dân với cộng đồng
Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Giải các môn học khác

Giải sgk Địa lí 10
Lịch sử 10
GDCD 10
Hình học lớp 10
Đại số lớp 10
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Ngữ văn 10
Giải GDCD 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Văn mẫu 10
Giải sgk tiếng anh 10
Sgk Tiếng anh 10 mới
Giải sgk sinh học 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk vật lí 10
Tập bản đồ địa lí 10
Giải GDQP-AN 10

=>Xem nhiều môn hơn

Bình luận

Thông báo

Chỉ cần share – chia sẻ lên Facebook là được nhận quà

Luyện thi THPT quốc gia 2018

Luyện thi trắc nghiệm môn Toán
Luyện thi trắc nghiệm môn Lý
Luyện thi trắc nghiệm môn Hoá
Luyện thi trắc nghiệm môn Sinh
Luyện thi trắc nghiệm môn Sử
Luyện thi trắc nghiệm môn Địa
Luyện thi trắc nghiệm môn GDCD

Giải bài tập các môn học

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *