Giá trị của giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ có giá trị tương đương với giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không?

Giá trị của giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ có giá trị tương đương với giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không?

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

–Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT;

2. Giải quyết vấn đề:

Căn cứ Điều19Thông tư 19/2015/TT-BGDĐTquy định Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ:

“1.

Đang xem: Giấy xác nhận hoàn thành khóa học

Xem thêm: Mua Bán Đồ Làm Mô Hình Kiến Trúc Tuyệt Vời Nhất, Vật Liệu Mô Hình Giá Rẻ

Thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau:

a) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp;

b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp;

c) Bằng tốt nghiệp đại học do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ đại học cấp;

d) Bằng thạc sĩ do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ thạc sĩ cấp;

đ) Bằng tiến sĩ do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cấp;

e) Giám đốc đại học quốc gia, giám đốc đại học vùng cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc đại học quốc gia, đại học vùng (trừ các trường đại học thành viên); hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học được đào tạo tại đơn vị mình theo quy định.’’

2. Giám đốc đại học quốc gia, giám đốc đại học vùng cấp chứng chỉ cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc đại học quốc gia, đại học vùng (trừ các trường đại học thành viên); thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học (gồm cả các trường thành viên thuộc đại học), giám đốc sở giáo dục và đào tạo, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ cho người học theo quy định.”

Điều20Thông tư 19/2015/TT-BGDĐTquy định điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ:

“1. Văn bằng được cấp sau khi người học hoàn thành chương trình giáo dục, chương trình đào tạo theo cấp học, trình độ đào tạo.

2. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp sau khi người học hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc ban hành.”

Và theo khoản 3 Điều 21 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ như sau:

“3. Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp văn bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cuộc Cách Mạng Khoa Học Công Nghệ Hiện Đại Và Nền Kinh Tế Tri Thức

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trunghọc cơ sở, bằng tốtnghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; thủ trưởng cơ sởgiáo dục đại học quyđịnh mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủđiều kiện cấp văn bằnggiáo dục đại học của cơ sở giáo dục.”

Như vậy, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chỉ được cấp trong thời gian chờ cấp văn bằng và người học đủ điều kiện cấp văn bằng tốt nghiệp. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học là giấy xác nhận bạn đã tham gia khóa học về một lĩnh vực nhất định (đấu thầu, giá đất,…). Do vậy, trong trường hợp của bạn chưa có quyết định cấp bằng tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học thạc sỹ sẽ không có giá trị tương đương với giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *