Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình được gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học. Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo… Trong phần nội dung chính, cần đề cập tới nguyện vọng muốn được Ban Giám hiệu xác nhận đã hoàn thành khóa học kèm lý do xin xác nhận. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo tại đây.

Đang xem: Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Giấy xác nhận thời gian công tácGiấy xác nhận hạnh kiểmMẫu đơn xin xác nhận hộ nghèoĐơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sựĐơn xin xác nhận công tácMẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình
Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình như sau:Mẫu 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tư do – Hạnh phúc—————————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃHỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường…………………….Tôi tên:……………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………….Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………Là sinh viên lớp:……………………………………………………….. khóa……………………………Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường………………………………………………Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xin được xác nhận tôi đã học xong chương trình đào tạo chuyên ngành ………………………., khóa……………………….thuộc Khoa…………………… Trường…………………………… quản lý đào tạo.
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU…………., ngày……tháng…….năm………TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG KHOA…………, ngày. . .tháng . . . năm……..

Xem thêm: Cơ Hội Trở Thành Sinh Viên Khoa Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương

Người làm đơn(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬNĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học ………..Tôi tên: ……………………………………….. Mã số SV: ……………………………………………Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..Lớp: ………………………………………………………. Khoa: ………………………………………Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………
Đã học xong chương trình đào tạo: …………………………………………………………………- Tổng số tín chỉ tích lũy toàn khoá: ………………………………………………………………..- Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa: ………………………………………………………Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để được xét tốt nghiệp, kính đề nghị Hiệu trưởng xác nhận tôi đã học xong chương trình đào tạo với tổng số tín chỉ tích luỹ và điểm trung bình toàn khoá nêu trên.Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng.

…………., ngày……tháng…….năm………Ý kiến của giảng viên cố vấn(Ký, ghi rõ họ tên)Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương, Khoa Kinh Tế Quốc Tế

…………., ngày……tháng…….năm………TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG QLĐT

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề/học việc Hợp đồng đào tạo nghề/học việc Mẫu quyết định cử đi đào tạo Mẫu quyết định cử cán bộ đi đào tạo Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo Cam kết làm việc sau đào tạo Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo – Mẫu số 01/ƯĐGD Mẫu đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *