Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về sai số, hội tụ, một số phương pháp tính gần đúng phương trình, hệ phương trình, đạo hàm ,tích phân, phương trình vi phân… và một số thuật toán cơ bản phục vụ mục tiêu tính toán số nhiều bài toán cơ bản trong kỹ thuật. Kết thúc môn học sinh viên có kỹ năng sử dụng các chương trình tính toán trên máy tính và áp dụng trong các bài toán thực tế khác nhau.Phương Pháp Tính cung cấp các thuật toán cơ bản thường dùng cho các bài toán kỹ thuật. Nội dung bao gồm các chương sau: Số gần đúng và sai số, Phương trình phi tuyến, Hệ phương trình đại số tuyến tính, Nội suy, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, Giải phương trình vi phân thường.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các khái niệm cơ bản về sai số, quy tắc làm tròn.L.O.1.1 – Hiểu được khái niệm sai số tuyệt đối và sai số tương đối.L.O.1.2 – Hiểu được cách biểu diễn số thập phânNắm vững các phương pháp giải phương trình phi tuyến.L.O.2.1 – Hiểu được các phương pháp giải phương trình phi tuyến: phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton.L.O.2.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể.Nắm vững các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính.L.O.3.1 – Hiểu được các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính: phương pháp Gauss, phương pháp phân rã, phương pháp lặp.L.O.3.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể.Nắm vững các phương pháp nội suy.L.O.4.1 – Hiểu được các phương pháp nội suy: đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, công thức nội suy Spline bậc ba, phương pháp bình phương bé nhất. L.O.4.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể.Nắm vững các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân.L.O.5.1 – Hiểu được các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân L.O.5.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể.Nắm vững phương pháp sai phân hữu hạn.L.O.6.1 –Hiểu được phương pháp giải bài toán Cauchy, bài toán biên tuyến tính cấp hai.L.O.6.2 – Áp dụng trong bài toán kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

<1> Lê Thái Thanh.

Đang xem: Giáo trình phương pháp tính đại học bách khoa

Xem thêm: Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Bách Khoa Tphcm Có Gì Khác Nhau? Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Xem thêm: Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế Đại Học Thái Nguyên, Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Quốc Tế

Giáo trình Phương Pháp Tính. NXB Giáo Dục – 2007<2> Lê Trọng Vinh. Giải tích số. NXB KH&KT – 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *