Kí hiệu phân loại 34(V)71(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đang xem: Giáo trình khoa học điều tra hình sự pdf

Nhan đề Giáo trình Khoa học điều tra hình sự /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thụ Thanh, … Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,1998 Mô tả vật lý 283 tr.;20 cm.

Xem thêm: Faculty Of It: Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Hà Nội

Tóm tắt Cuốn giáo trình trình bày đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự, công tác điều tra tại hiện trường, bắt người phạm tội, khám xét, hỏi cung bị can, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, trưng cầu giám định; phương pháp, tổ chức điều tra vụ án hình sự Từ khóa Việt Nam Từ khóa Giáo trình Từ khóa Nhận dạng Từ khóa Điều tra hình sự Từ khóa Thực nghiệm điều tra Từ khóa Dấu vết hình sự Từ khóa Khoa học điều tra hình sự Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huyên Tác giả(bs) CN Bùi, Kiên Điện Tác giả(bs) CN Lê, Minh Hùng Tác giả(bs) CN Ngô, Ngọc Thuỷ Tác giả(bs) CN Trần, Thế Quân Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thụ Thanh,, PTS Giá tiền 16000 Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(3): DSVGT502-4

00000000cam a2200000 a 4500001

002

004

008

009

039

040

041

084

090

110

245

260

300

520

653

653

653

653

653

653

653

700

700

700

700

700

700

852

890

930

950

7102
1
8472
020829s1998 VN e 000 0 vie d
1 0
|a201311231505|bhanhlt|c201311231505|dhanhlt|y200208260931|zthaoct
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|a34(V)71(075)
|a34(V)71(075)|bGIA 1998
1 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.

Xem thêm: Cơ Hội Trở Thành Sinh Viên Khoa Quốc Tế Trường Đại Học Ngoại Thương

10|aGiáo trình Khoa học điều tra hình sự /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thụ Thanh, …
|aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c1998
|a283 tr.;|c20 cm.
|aCuốn giáo trình trình bày đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự, công tác điều tra tại hiện trường, bắt người phạm tội, khám xét, hỏi cung bị can, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, trưng cầu giám định; phương pháp, tổ chức điều tra vụ án hình sự
|aViệt Nam
|aGiáo trình
|aNhận dạng
|aĐiều tra hình sự
|aThực nghiệm điều tra
|aDấu vết hình sự
|aKhoa học điều tra hình sự
1 |aNguyễn, Văn Huyên
1 |aBùi, Kiên Điện
1 |aLê, Minh Hùng
1 |aNgô, Ngọc Thuỷ
1 |aTrần, Thế Quân
1 |aNguyễn, Thụ Thanh,|cPTS
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(3): DSVGT502-4
|a3|b0|c0|d0
|aHà Thị Ngọc
|a16000

Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT504 Đọc sinh viên 34(V)71(075) Sách tham khảo 0
2 DSVGT503 Đọc sinh viên 34(V)71(075) Sách tham khảo 2
3 DSVGT502 Đọc sinh viên 34(V)71(075) Sách tham khảo 1
*
*

1of1

*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *