Giáo trình khoa học điều tra hình sự pdf

Kí hiệu phân một số loại 34(V)71(075) Tác trả TT Trường Đại học Luật thủ đô.

Bạn đang xem: Giáo trình khoa học điều tra hình sự pdf

Nhan đề Giáo trình Khoa học điều tra hình sự /Trường Đại học tập Luật Hà Nội ; Nguyễn Thú Thanh khô, ... tin tức xuất phiên bản Hà Thành :Công an quần chúng,1998 Mô tả thiết bị lý 283 tr.;20 centimet.

Xem thêm: Faculty Of It: Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Hà Nội

Tóm tắt Cuốn nắn giáo trình trình diễn đối tượng người dùng, nhiệm vụ với hệ thống của khoa học khảo sát hình sự; dấu tích hình sự, công tác làm việc khảo sát tại hiện trường, bắt fan tội tình, xét nghiệm xét, hỏi cung bị can, nhận dạng, thực nghiệm khảo sát, trưng cầu giám định; phương thức, tổ chức điều tra vụ án hình sự Từ khóa Việt Nam Từ khóa Giáo trình Từ khóa Nhận dạng Từ khóa Điều tra hình sự Từ khóa Thực nghiệm điều tra Từ khóa Dấu vệt hình sự Từ khóa Khoa học khảo sát hình sự Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn uống Huyên Tác giả(bs) CN Bùi, Kiên Điện Tác giả(bs) CN Lê, Minch Hùng Tác giả(bs) công nhân Ngô, Ngọc Thuỷ Tác giả(bs) công nhân Trần, Thế Quân Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Thú Tkhô giòn,, PTS Giá chi phí 16000 Địa chỉ DHLĐọc sinch viênGT(3): DSVGT502-4
00000000cam a2200000 a 4500001002004008009039040041084090110245260300520653653653653653653653700700700700700700852890930950
7102
1
8472
020829s1998 VN e 000 0 vie d
1 0
|a201311231505|bhanhlt|c201311231505|dhanhlt|y200208260931|zthaoct
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|a34(V)71(075)
|a34(V)71(075)|bGIA 1998
1 |aTrường Đại học tập Luật thủ đô.
10|aGiáo trình Khoa học điều tra hình sự /|cTrường Đại học Luật Thành Phố Hà Nội ; Nguyễn Thụ Tkhô giòn, ...
|aTP Hà Nội :|bCông an quần chúng. #,|c1998
|a283 tr.;|cđôi mươi cm.
|aCuốn nắn giáo trình trình diễn đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học khảo sát hình sự; dấu tích hình sự, công tác khảo sát tại hiện nay trường, bắt người tội trạng, xét nghiệm xét, hỏi cung bị can, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, trưng cầu giám định; phương thức, tổ chức khảo sát vụ án hình sự
|aViệt Nam
|aGiáo trình
|aNhận dạng
|aĐiều tra hình sự
|aThực nghiệm điều tra
|aDấu lốt hình sự
|aKhoa học khảo sát hình sự
1 |aNguyễn, Văn uống Huyên
1 |aBùi, Kiên Điện
1 |aLê, Minc Hùng
1 |aNgô, Ngọc Thuỷ
1 |aTrần, Thế Quân
1 |aNguyễn, Trúc Thanh,|cPTS
|aDHL|bĐọc sinch viên|cGT|j(3): DSVGT502-4
|a3|b0|c0|d0
|aHà Thị Ngọc
|a16000

Dòng Mã gạch Nơi giữ S.hotline Cục cỗ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT504 Đọc sinch viên 34(V)71(075) Sách tìm hiểu thêm 0
2 DSVGT503 Đọc sinh viên 34(V)71(075) Sách tìm hiểu thêm 2
3 DSVGT502 Đọc sinch viên 34(V)71(075) Sách xem thêm 1
*
*
1of1
*
*