Bài giảng điện tử số của giảng viên Nguyễn Thành Kiên trường đại học Bách Khoa Hà Nội cung cấp cho các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin đang học bộ môn kỹ thuật máy tính. Giúp các bạn củng cố những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch số.

Đang xem: Giáo trình điện tử cơ bản đại học bách khoa

*

it-hut.edu.vn 2 Mục đích môn học Cung cấp các kiến thức cơ bản về:  Cấu tạo  Nguyên lý hoạt động  Ứng dụng của các mạch số (mạch logic, IC, chip…) Trang bị nguyên lý  Phân tích  Thiết kế các mạch số cơ bản Tạo cơ sở cho tiếp thu các kiến thức chuyên ngành 3Tài liệu tham khảo chính  Introductory Digital Electronics – Nigel P. Cook – Prentice Hall, 1998  Digital Systems – Principles and Applications – Tocci & Widmer – Prentice Hall, 1998  http://ktmt.shorturl.com 4Thời lượng môn học  Tổng thời lượng: 60 tiết  Lý thuyết: 45 tiết, tại giảng đường  Thực hành: 15 tiết. Mô phỏng một số mạch điện tử số trong giáo trình sử dụng phần mềm Multisim v8.0  Hướng dẫn thực hành tại phòng máy  C1-325, Cô Nguyệt Bộ môn KTMT liên hệ  Nộp báo cáo thực hành kèm bài thi  Không có báo cáo thực hành => 0 điểm. 5Nội dung của môn học  Chương 1. Giới thiệu về Điện tử số  Chương 2. Các hàm logic  Chương 3. Các phần tử logic cơ bản  Chương 4.

Xem thêm: Khoa Luật Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2020 Chính Xác, Ngành Luật Kinh Tế Có Hot

Xem thêm: Các Lớp Học Ngoại Khóa Cho Bé 3 Tuổi Từ Trung Tâm Uy Tín, Các Lớp Ngoại Khóa Cho Bé 3

Hệ tổ hợp  Chương 5. Hệ dãy 6 Điện tử sốChương 1GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN TỬ SỐBộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tinTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội 7Giới thiệu về Điện tử số Điện tử số 8Giới thiệu về Điện tử số (tiếp)  Hệ thống điện tử, thiết bị điện tử Các Các Các thiết bị, linh kiện mạch hệ thống điện, điện tử điện tử điện tử (component) (circuit) (equipment, system) 9 Giới thiệu về Điện tử số (tiếp) Số và tương tự:  Trong khoa học, công nghệ hay cuộc sống đời thường, ta thường xuyên phải tiếp xúc với số lượng  Số lượng có thể đo, quản lý, ghi chép, tính toán nhằm giúp cho các xử lý, ước đoán phức tạp hơn  Có 2 cách biểu diễn số lượng:  Dạng tương tự (Analog)  Dạng số (Digital)  Dạng tương tự:  VD: Nhiệt độ, tốc độ, điện thế của đầu ra micro…  Là dạng biểu diễn với sự biến đổi liên tục của các giá trị (continuous)  Dạng số:  VD: Thời gian hiện trên đồng hồ điện tử  Là dạng biểu diễn trong đó các giá trị thay đổi từng nấc rời rạc (discrete) 10 Giới thiệu về Điện tử số (tiếp) Hệ thống số và tương tự:  Hệ thống số (Digital system)  Là tổ hợp các thiết bị được thiết kế để xử lý các thông tin logic hoặc các số lượng vật lý dưới dạng số  VD: Máy vi tính, máy tính, các thiết bị hình ảnh âm thanh số, hệ thống điện thoại…  Ứng dụng: lĩnh vực điện tử, cơ khí, từ…  Hệ thống tương tự (Analog system)  Chứa các thiết bị cho phép xử lý các số lượng vật lý ở dạng tương tự  VD: Hệ thống âm-ly, ghi băng từ… 11 Giới thiệu về Điện tử số (tiếp) Công nghệ số – ưu, nhược điểm so với tương tự Dùng công nghệ số để thực hiện các thao tác của giải pháp tương tự  Ưu điểm của công nghệ số:  Các hệ thống số dễ thiết kế hơn:  Không cần giá trị chính xác U, I, chỉ cần khoảng cách mức cao thấp  Lưu trữ thông tin dễ  Có các mạch chốt có thể giữ thông tin lâu tùy ý  Độ chính xác cao hơn  Việc nâng từ độ chính xác 3 chữ số lên 4 chữ số đơn giản chỉ cần lắp thêm mạch  Ở hệ tương tự, lắp thêm mạch sẽ ảnh hưởng U, I và thêm nhiễu  Các xử lý có thể lập trình được  Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu  Có thể chế tạo nhiều mạch số trong các chip 12Giới thiệu về Điện tử số (tiếp)  Công nghệ số – ưu, nhược điểm so với tương tự  Hạn chế: Thế giới thực chủ yếu là tương tự  Các số lượng vật lý trong thực tế, tự nhiên chủ Chuyển đổdạng tương tự. yếu là ở i các đầu vào Chuyển đổi  VD:ựnhiệt độ, áp suấử lý ị trí, vận các đầu ra ắố tốc th c tế X t, v tốc, độ r s n, độ dòng chảy… thông tin ở dạng về dạng tương tự Số tương tự thành ở thực tế dạng số 13Giới thiệu về Điện tử số (tiếp) Sự kết hợp của công nghệ số và tương tự! 14Điện tử số Chương 2 CÁC HÀM LOGIC Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15Nội dung chương 2 2.1. Giới thiệu 2.2. Đại số Boole 2.2. Biểu diễn các hàm logic dưới dạng chính quy 2.3. Tối thiểu hóa các hàm logic 16 2.1. Giới thiệu Mạch logic (mạch số) hoạt động dựa trên chế độ nhị phân:  Điện thế ở đầu vào, đầu vào hoặc bằng 0, hoặc bằng 1  Với 0 hay 1 tượng trưng cho các khoảng điện thế được định nghĩa sẵn  VD: 0 → 0.8V :0 2.5 → 5V :1 Cho phép ta sử dụng Đại số Boole như là một công cụ để phân tích và thiết kế các h ệ th ống s ố 17 Giới thiệu (tiếp) Đại số Boole:  Do George Boole sáng lập vào thế kỷ 19  Các hằng, biến và hàm chỉ nhận 1 trong 2 giá trị: 0 và 1  Là công cụ toán học khá đơn giản cho phép mô tả mối liên hệ giữa các đầu ra của mạch logic với các đầu vào của nó dưới dạng biểu thức logic  Là cơ sở lý thuyết, là công cụ cho phép nghiên cứu, mô tả, phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống số, hệ thống logic, mạch số ngày nay. 18Giới thiệu (tiếp)  Các phần tử logic cơ bản:  Còn gọi là các cổng logic, mạch logic cơ bản  Là các khối cơ bản cấu thành nên các mạch logic và hệ thống số khác 19Giới thiệu (tiếp)  Mục tiêu của chương: sinh viên có thể  Tìm hiểu về Đại số Boole  Các phần tử logic cơ bản và hoạt động của chúng  Dùng Đại số Boole để mô tả và phân tích cách cấu thành các mạch logic phức tạp từ các phần tử logic cơ bản 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *