. HỌCBÙI XUÂN DIỆU Bài Giảng ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH(lưu hành nội bộ)TẬP HỢP – L OGIC – ÁNH XẠ – SỐ PHỨC, MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆPHƯƠNG TRÌNH, KHÔNG GIAN VÉCTƠ, ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH, DẠNG TOÀNPHƯƠNG – KHÔNG. – Ánh xạ – Số phứce) Y =a + b√3|a, b ∈ Rlà một trường. Chú ý rằng1a + b√3=aa2−3b2+−ba2−3b2∈ Y18TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌCBÙI. rằng mỗi số phức z = 0 đều có n số căn bậc n khác nhau.5.3 Số phức liên hợpCho số phức z = a + bi, số phứcz = a −bi được gọi là số phức liên hợp của số phức z. Ởdạng lượng giác, số phức liên…

Đang xem: Giáo trình đại số tuyến tính đại học bách khoa

*

. ngược18TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌCBÙI XUÂN DIỆU Bài Giảng GIẢI TÍCH I(lưu hành nội bộ)HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ – T ÍCH PHÂN – HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐTóm tắt lý. các GTNN, LN của hàm số trên đoạn này thìlà tập giá trị của hàm số. 8. Điểm gián đoạn của hàm số 1920 Chương 1. Hàm số một biến số (13LT+13BT)(a) Định n ghĩa: Nếu hàm số không liên tục. số chưa xác định tại xothì ta có thể bổ sung thê mgiá trị của hàm số tại xođể hàm số liên tục tại điểm xo. Còn nếu hàm số xácđịnh tại điểm xothì ta có thể thay đổi giá trị của hàm số…

*

. y)dx18TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌCBÙI XUÂN DIỆU Bài Giảng GIẢI TÍCH II(lưu hành nội bộ)CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BỘI, TÍCH PHÂNPHỤ THUỘC THAM SỐ,. trong các bài toán tíchphân kép có ý nghĩa như thế nào? Hãy xét bài toán sau đây: Bài tập 2.2. Tính I =10dx1x2xey2dy.x1y2OHình 2.2Lời giải. Chúng ta biết rằng hàm số f(x,. ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học. . . . . . . 51 Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng . . . . . . . . . . 51.1 Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường…

*

Phần Đại số tuyến tính, NXB GiáoDục, 2000.<4> Phan Huy Phú, Nguyễn Doãn Tuấn, Bài tập Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc Gia Nội, 3 2001.<5> Ngô Thúc Lanh, Đại số tuyến tính, NXB Đại Đại cương, Phần I, Đại số tuyến tính và Hình học Giải tích,NXB Đại học Quốc Gia Nội, 6 1997.<2> Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học Cao cấp, Tập I, Đại số và Hình học tính, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Nội, 1970.

Xem thêm: Sách Khoa Học Khám Phá – Dữ Liệu Lớn, Khoa Học Khám Phá

<6> Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc Gia Nội, 2000.<7> Hoàng Hiền Quang, Linear algebra, McGraw Hill Book…

*

… TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNHTS. Lê Xuân Đại Trường Đại học Bách Khoa TP HCM Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụngTP. HCM — 2012.TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM) ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH … 02×1− x2+ 2×3+ x4= 0a) Tìm cơ sở và số chiều của U ∩ V .b) Tìm cơ sở và số chiều của U + VTS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM) ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TP. HCM — 2012. 4 / 12Câu 4.Trong … Xuân Đại (BK TPHCM) ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TP. HCM — 2012. 6 / 12Câu 6.Cho ma trận cấp 3A =0 2 2−1 −3 −21 5 4Tìm một ma trận B ∈ M3(R) sao cho B3= A.TS. Lê Xuân Đại…

*

Bài giảng Giải tích III Đại học Bách Khoa Nội PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo (cập nhật lần 2 năm 2014)

hust.edu.vn 15 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUI BÀI 3. THUYẾT CHUI BÀI 3 § 4. Chui hàm số  Đặt vấn đề. 1. Chui hàm số hội tụ Định nghĩa: Cho dãy hàm số nu x xác định trên X, ta định nghĩa chuỗi hàm số        1. THUYẾT CHUI BÀI 2 § 3. Chui số với số hạng có dấu bất kì  Chuỗi với số hạng có dấu bất kì  Chuỗi đan dấu  Tính chất của chuỗi hội tụ tuyệt đối 1. Đặt vấn đề. 2. Chui với số hạng có dấu…
. 6-1 – 2-3 -4 kh<−k>0 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kv0y <0> = 0.75 + 10 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kh<−1 − k>0 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kv−1y <−1> = 10 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kh<1 − k>0 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kv1y. 6-1 – 2-3 -4 kv1y <1> = 0.5 + 0.75 + 1 Tính phép chập bằng đồ thị (2)0 1 2 3 4 5 6 7 8-1 – 2-3 -4 nx0 1 2 3 4 5 6 7 8-1 – 2-3 -4 nh0 1 2 3 4 5 6 7 8-1 – 2-3 -4 ny Tính phép chập bằng đồ thị (3)Ví. Tính tổng: Cộng tất cả các phần tử (khác không) của dãyvn0 thì được y Tính phép chập bằng đồ thị (1)0 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kx0 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kh0 1 2 3 4 5 6-1 – 2-3 -4 kh<−k>0…

Xem thêm: Bài Nghiên Cứu Khoa Học Về Môi Trường, Đề Tài Nghiên Cứu Về Ô Nhiễm Môi Trường

. thanh tra hàn – Cấp 1. / 14VWSHội KHKT hàn Hội KHKT hàn Việt NamViệt Nam Đại học Bách Đại học Bách khoa Hà Nội khoa Hà Nội 15.2.1. Nguyên lýSóng siêu âm có tần số cao (0, 5- 20MHz)được. Khóa đào tạo thanh tra hàn – Cấp 1. / 12VWSHội KHKT hàn Hội KHKT hàn Việt NamViệt Nam Đại học Bách Đại học Bách khoa Hà Nội khoa Hà Nội 15.1.4 Chụp ảnh phóng xạ mối hàn Kỹ thuật chụp ảnh. Khóa đào tạo thanh tra hàn – Cấp 1. / 11VWSHội KHKT hàn Hội KHKT hàn Việt NamViệt Nam Đại học Bách Đại học Bách khoa Hà Nội khoa Hà Nội 15.1.4 Chụp ảnh phóng xạ mối hànBức xạ tia X và bức…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *