*

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã đạt được trong những năm qua, điển hình là trên 80% đề tài, nhiệm vụ đã được đưa vào thử nghiệm, áp dụng thử, nhiều sản phẩm đã được đưa vào trang bị, sử dụng trong Quân đội.

Đang xem: Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

Những kết quả đó là minh chứng thuyết phục về tính hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học của Viện; cho thấy năng lực, sự nỗ lực không ngừng của Viện, góp phần thiết thực vào hiện đại hóa Quân đội, củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển đất nước.

Nhấn mạnh việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ nói chung, cho khoa học công nghệ quân sự nói riêng là nhu cầu tất yếu và có ý nghĩa sống còn đối với mọi quốc gia, Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, dành nguồn lực xứng đáng để đầu tư nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xem thêm: Đánh Giá Học Phần Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Đề Cương Chi Tiết Học Phần

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn và hàm lượng khoa học công nghệ cao, phục vụ đắc lực cho nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước; Viện Khoa học và Công nghệ quân sự cần tiếp tục quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh và phát triển khoa học công nghệ; nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Viện trong việc xây dựng, củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm: Mẫu Thời Khóa Biểu Tiểu Học, Thời Khóa Biểu Học Kỳ 1, Năm Học 2020

Viện cần làm tốt hơn nữa để khẳng định vai trò là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự hàng đầu của Quân đội; thường xuyên bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị cơ sở, nắm bắt nhu cầu, xu thế của thế giới để chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh; tham mưu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và việc lựa chọn đối tác, công nghệ, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *