DOWNLOAD PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phần mượt làm chủ vấn đề nghiên cứu khoa học, Quản lý lý định kỳ kỹ thuật, khuyến nghị nhiệm vụ KHcông nhân, Quản lý chi phí độ đề bài KHCN, những Đề tài sẽ ngừng, Quản lý chuyên gia, hội đồng, công trình xây dựng kỹ thuật đang chào làng,...

Bạn đang xem: Download phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học


*

Các đội tính năng chính:

Stt

Chức năng

Mô tả

1.

Quản lý lý định kỳ công nghệ nhân sự, siêng gia

· Quản lý danh sách bên khoa học

· Thêm, sửa, xóa lý kế hoạch khoa học nhà khoa học

. Thống kê vận động KHCN nhân sự

· Chọn đơn vị khoa học làm cho chăm gia

· Hiển thị danh sách chăm gia

· Thêm, sửa, xóa ban bố chăm gia

· Xuất tài liệu danh sách nhà khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

2.

Quản lý khuyến nghị KHCN

· Quản lý list đề xuất

· Lọc đọc tin list đề xuất

· Xuất dữ liệu list đề xuất

· Xem, sửa, xóa ban bố khuyến cáo theo rất nhiều cấp

· Chọn hội đồng đánh giá

· Gửi tmáu minc đề xuất phân tích khoa học

· Tự đụng hiển thị cùng đưa tâm lý đề xuất

· Đính kèm tư liệu liên quan

3.

Quản lý đề tài KHCN

· Quản lý list đề tài khoa học

· Lọc ban bố danh sách vấn đề khoa học

· Xuất dữ liệu list đề tài

· Xem biết tin cụ thể đề tài

. Thông tin hội đồng xét chọn, tuyển chọn chọn đề tài

. tin tức hội đồng thẩm định và đánh giá nội dung, tởm phí

. tin tức ký kết vừa lòng đồng triển khai đề tài

· Nghiệm thu cung cấp cơ sở/sơ bộ

· Nghiệm thu bao gồm thức/cung cấp bộ

· Hiện thị và đưa tâm trạng đề tài

· Đính kèm tư liệu liên quan

4.

Quản lý hội đồng

· Quản lý list hội đồng

· Thêm, sửa, xóa ban bố hội đồng

· Lọc danh sách hội đồng

· Xuất dữ liệu danh sách hội đồng

· Chọn đề xuất/đề tài cho hội đồng tiến công giá

. Xuất những mẫu biểu tương quan mang đến hội đồng: Giấy mời, Quyết định Ra đời, Biên ban họp, Phiếu Đánh Giá.

· Đính kèm tư liệu liên quan

5.

Thống kê, báo cáo

· Thống kê theo trạng thái

· Thống kê theo solo vị

· Thống kê theo lĩnh vực

· Thống kê theo cấp cai quản lý

· Xuất tài liệu thống kê

· Xuất mẫu mã biểu sẵn các văn phiên bản tương quan đề tài

6.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển Sinh 2015 Đhyk PhạM Ngoc ThạCh

Bài báo công nghệ vẫn công bố

· Quản lý danh sách bài bác báo khoa học

· Thêm, sửa, xóa thông báo bài bác báo khoa học

· Lọc thông báo list bài báo khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách bài bác báo khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

7.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Quản lý list Hợp đồng bàn giao công nghệ

· Thêm, sửa, xóa thông báo Hợp đồng chuyển nhượng bàn giao công nghệ

· Lọc thông tin danh sách Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Xuất dữ liệu danh sách Hợp đồng bàn giao công nghệ

· Đính kèm tư liệu liên quan

8.

Sản phẩm sở hữu trí tuệ

· Quản lý danh sách Sản phẩm cài trí tuệ

· Thêm, sửa, xóa ban bố Sản phđộ ẩm sở hữu trí tuệ

· Lọc ban bố danh sách Sản phđộ ẩm thiết lập trí tuệ

· Xuất dữ liệu list Sản phđộ ẩm cài đặt trí tuệ

· Đính kèm tài liệu liên quan

9.

Giáo trình – Học liệu điện tử - Tập bài xích giảng

· Quản lý danh sách Giáo trình

· Thêm, sửa, xóa đọc tin Giáo trình

. Thông tin hội đồng nhận xét Giáo trình

· Quản lý danh sách Học liệu năng lượng điện tử

· Thêm, sửa, xóa lên tiếng Học liệu điện tử

. tin tức hội đồng đánh giá và thẩm định câu chữ kỹ thuật

. tin tức hội đồng nghiệm thuHọc liệu năng lượng điện tử

· Quản lý danh sách Tập bài giảng

· Thêm, sửa, xóa thông tin Tập bài xích giảng

. tin tức hội đồng Review Tập bài bác giảng

· Lọc ban bố danh sách

· Xuất tài liệu danh sách

· Đính kèm tài liệu liên quan

10.

Quản lý Văn uống bản – Tài liệu

· Quản lý danh sách Văn uống phiên bản - Tài liệu

· Thêm, sửa, xóa biết tin Văn uống bản - Tài liệu

· Xuất tài liệu danh sách

· Đính kèm tài liệu liên quan

11.

Quản lý đơn vị, chống ban

· Quản lý danh sách chống ban

· Thêm, sửa, xóa cơ quan theo khá nhiều cấp

· Hiển thị danh sách nhân sự trong phòng ban

12.

Trang cá nhân

· Xem cụ thể lý định kỳ công nghệ bạn dạng thân

· Gửi khuyến nghị trách nhiệm KHCN

· Quản lý lên tiếng vấn đề dự án KHCN của bản thân

. Xem những báo cáo khuyến nghị, vấn đề, bài viết đã được xuất bản của đối chọi vị

13.

Quản trị hệ thống

· Quản lý danh sách thông tin tài khoản người dùng

· Thêm, sửa, xóa list fan dùng

· Lọc list fan dùng

· Thiết lập lại mật khẩu fan dùng

· Phân quyền tùy theo công dụng, vị trí