ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2015

Hội đồng tuyển sinc ĐH bao gồm quy năm năm ngoái của Trường Đại học tập Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN) thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào những ngành đào tạo và huấn luyện đại học thiết yếu quy năm năm ngoái nlỗi sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm

1

Báo chí

52320101

100

96.0

2

Chính trị học

52310201

80

84.0

3

Công tác làng mạc hội

52760101

60

86.0

4

Đông phương thơm học

52220213

130

99.0

5

Hán Nôm

52220104

30

83.5

6

Khoa học quản lí lý

52340401

100

91.0

7

Lịch sử

52220310

90

80.0

8

Lưu trữ học

52320303

50

84.0

9

Ngôn ngữ học

52220320

70

85.5

10

Nhân học

52310302

60

83.0

11

Quan hệ công chúng

52360708

50

97.0

12

Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ Du lịchvới lữ hành

52340103

80

94.5

13

Quản trị khách hàng sạn

52340107

70

94.0

14

Quản trị vnạp năng lượng phòng

52340406

50

91.5

15

Quốc tế học

52220212

90

93.5

16

Tâm lý học

52310401

100

93.0

17

tin tức học

52320201

50

84.0

18

Triết học

52220301

70

78.0

19

Văn học

52220330

90

85.5

20

VN học

52220113

60

84.5

21

Xã hội học

52310301

70

85.0

Lưu ý:

– Chỉ tiêu trên bao gồm cả đối tượng người tiêu dùng tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn, xét tuyển trực tiếp học sinh trung học ít nhiều chăm, dự bị đại học

– Ngưỡng điểm xét tuyển chọn đầu vàotính cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

–Danh sách thí sinc đạt ngưỡng điểm xét tuyển được khẳng định theo nhu cầu 1.