Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2017 và hướng dẫn xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển như sau:

1. Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2017

TT

Mã ngành

Ngành học

Điểm TT

Tiêu chí phụ (*)

1

52320101

Báo chí

26.50

Đến NV4

2

52310201

Chính trị học

23.75

Đến NV3

3

52760101

Công tác xã hội

25.50

Đến NV4

4

52220213

Đông phương học

28.50

Đến NV1

5

52220104

Hán Nôm

23.75

Đến NV3

6

52340401

Khoa học quản lí

25.00

Đến NV2

7

52320202

Khoa học thư viện

20.75

Đến NV2

8

52220310

Lịch sử

23.75

Đến NV2

9

52320303

Lưu trữ học

22.75

Đến NV6

10

52220320

Ngôn ngữ học

24.50

Đến NV5

11

52310302

Nhân học

20.75

Đến NV3

12

52360708

Quan hệ công chúng

26.50

Đến NV1

13

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.75

Đến NV1

14

52340107

Quản trị khách sạn

27.00

Đến NV1

15

52340406

Quản trị văn phòng

26.25

Đến NV1

16

52220212

Quốc tế học

26.00

Đến NV3

17

52310401

Tâm lí học

26.25

Đến NV5

18

52320201

Thông tin học

23.00

Đến NV6

19

52220309

Tôn giáo học

20.25

Đến NV6

20

52220301

Triết học

21.25

Đến NV5

21

52220330

Văn học

23.75

Đến NV4

22

52220113

Việt Nam học

25.25

Đến NV2

23

52310301

Xã hội học

24.25

Đến NV6

Ghi chú:

– Mức điểm chuẩn trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

– Các thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng với điểm trúng tuyển thì xét theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên cho đến mức nguyện vọng được ghi ở cột “tiêu chí phụ”.

2. Hướng dẫn xác nhận nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017

Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 vào Trường ĐH KHXH&NV xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 phương thức sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *