Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015 dự kiến có nhiều bất ngờ. Theo Ông Trần Văn Nghĩa cục phó cục Khảo thí -…

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội 2015

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015 dự kiến có nhiều bất ngờ. Theo Ông Trần Văn Nghĩa cục phó cục Khảo thí – Bộ GD cho rằng điểm chuẩn năm 2015 của các trường top trên sẽ nhỉnh hơn mọi năm do tính chất của đề thi.

Đang xem: điểm chuẩn đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội 2015

Xem thêm: Khóa Học Kinh Doanh Online Cầm Tay Chỉ Việc, Kinh Doanh Online

Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Cựu Sinh Viên Nổi Bật, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

*

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN và các tiêu chí xét tuyển năm 2015

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2014:

Tr­ường Đại học KHXH&NV

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu Nguyện vọng 2

Điểm xét tuyển NV 2

Báo chí

98

A

19,5

C

19,5

D

19,0

Chính trị học

68

A

19,0

21

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

Công tác xã hội

78

A

19,0

C

20,5

D

19,5

Đông phương học

118

C

23,0

D

22,0

Hán Nôm

29

C

18,0

7

18,0

D

18,0

18,0

Khoa học quản lý

98

A

19,0

C

21,0

D

20,5

Lịch sử

88

C

19,0

D

18,0

Lưu trữ học

68

A

19,0

C

18,0

D

18,0

Ngôn ngữ học

58

A

19,0

C

19,5

D

18,5

Nhân học

48

A

19,0

34

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

Quan hệ công chúng

50

A

20,0

C

20,5

D

20,0

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

98

A

20,0

C

21,0

D

19,0

Quốc tế học

88

A

19,0

C

19,5

D

19,0

Tâm lý học

88

A

20,5

B

21,5

C

22,0

D

21,5

Thông tin học

58

A

19,0

38

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

Triết học

68

A

19,0

48

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

Văn học

88

C

19,5

D

19,0

Việt Nam học

58

C

20,0

D

19,5

Xã hội học

68

A

19,0

C

20,5

D

18,5

Chỉ tiêu xét tuyển vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015

STT

Mã ngành

Ngành

Chỉ tiêu

1

D320101

Báo chí

100

2

D310201

Chính trị học

80

3

D760101

Công tác xã hội

60

4

D220213

Đông phương học

130

5

D220104

Hán Nôm

30

6

D340401

Khoa học quản lý

100

7

D220310

Lịch sử

90

8

D320303

Lưu trữ học

50

9

D220320

Ngôn ngữ học

70

10

D310302

Nhân học

60

11

D360708

Quan hệ công chúng

50

12

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

80

13

D340107

Quản trị khách sạn (*)

70

14

D340406

Quản trị văn phòng

50

15

D220212

Quốc tế học

90

16

D310401

Tâm lý học

100

17

D320201

Thông tin học

50

18

D220301

Triết học

70

19

D220330

Văn học

90

20

D220113

Việt Nam học

60

21

D310301

Xã hội học

70

Tổng cộng:

1.550

Điều kiện xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Đã dự thi đánh giá năng lực và đạt điểm trúng tuyển do trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực.

Điểm ngưỡng ứng tuyển vào ngành của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

STT

Ngành

Mã ngành

Chi tiêu

Điểm ngưỡng ứng tuyển

1

Báo chí

52320101

100

80

2

Chính trị học

52310201

80

70

3

Công tác xã hội

52760101

60

75

4

Đông phương học

52220213

130

80

5

Hán Nôm

52220104

30

70

6

Khoa học quản lý

52340401

100

75

7

Lịch sử

52220310

90

75

8

Lưu trữ học

52320303

50

70

9

Ngôn ngữ học

52220320

70

75

10

Nhân học

52310302

60

70

11

Quan hệ công chúng

52360708

50

80

12

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

80

80

13

Quản trị khách sạn

52340107

70

80

14

Quản trị văn phòng

52340406

50

75

15

Quốc tế học

52220212

90

75

16

Tâm lý học

52310401

100

80

17

Thông tin học

52320201

50

70

18

Triết học

52220301

70

70

19

Văn học

52220330

90

75

20

Việt Nam học

52220113

60

70

21

Xã hội học

52310301

70

70

Những thí sinh đạt điểm ngưỡng ứng tuyển do trường đưa ra sẽ được xét tuyển tiếp.

Lịch công bố điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015 sau mỗi đợt xét tuyển như sau:

► Đợt 1: Điểm chuẩn chậm nhất ngày 25-8, xéttuyển nguyện vọng (NV) 1: từ ngày 1 đến 20-8.

► Đợt 2: Điểm chuẩn trước ngày 20-,Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-9

► Đợt 3: Điểm chuẩn trước ngày 10-10,Xét tuyển NV bổ sung đợt 2: từ ngày 20-9 đến hết ngày 5-10

► Đợt 4: Công bố điểm chuẩn trước ngày 31-10,Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25-10

► Đợt 5: Điểm chuẩn trước ngày 20-11,Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31-10 đến hết ngày 15-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *