Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức công bố mức điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Điểm chuẩn chính thức năm 2020 đã được cập nhật

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021

Điểm sàn USTH năm 2020

Mức điểm sàn năm 2020 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là 20 điểm với toàn bộ các ngành.

Điểm sàn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Bảo trì và Kỹ thuật hàng không Tuyển sinh trực tiếp
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20
Khoa học và Công nghệ Y khoa 20
Vật lý kỹ thuật và điện tử 20
An toàn thông tin 20
Toán ứng dụng 20
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo 20
Công nghệ thông tin và truyền thông 20
Khoa học và Công nghệ thực phẩm 20
Hóa học 20
Vũ trụ và Ứng dụng 20
Công nghệ Sinh học nông, y, dược 20
Nước – Môi trường – Hải dương học 20
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 20

Điểm chuẩn USTH năm 2020

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành học 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ Sinh học Nông y dược 18.55 21.25
Công nghệ thông tin và truyền thông 19.05 24.75
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 18.6 21.15
Vũ trụ và ứng dụng 19.25 23.45
Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo 22.25 20.3
Nước – Môi trường – Hải dương học 22.1 22.95
Khoa học và Công nghệ thực phẩm 18.45 21.15
Khoa học và Công nghệ Y khoa 18.9 21.25
An toàn thông tin 18.6 24.10
Hóa học 23.45 22.25
Toán ứng dụng 23.15 25.6
Vật lý kỹ thuật và Điện tử 18.25 21.15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử / 21.85

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *