ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trường Đại học tập Khoa học tập cùng Công nghệ Hà Nội xác định ra mắt mức điểm sàn (ngưỡng đảm bảo quality đầu vào) cùng điểm chuẩn trúng tuyển chọn năm 2020.

Điểm chuẩn phê chuẩn năm 20đôi mươi đã có được cập nhật

Tham mê khảo: Thông tin tuyển chọn sinc Đại học Khoa học tập với Công nghệ Thành Phố Hà Nội năm 2021

Điểm sàn USTH năm 2020

Mức điểm sàn năm 20đôi mươi của trường Đại học tập Khoa học và Công nghệ thủ đô là 20 điểm với tổng thể những ngành.

Điểm sàn Đại học tập Khoa học và Công nghệ thủ đô năm 2020 nhỏng sau:

NgànhĐiểm sàn 2020
Bảo trì với Kỹ thuật hàng khôngTuyển sinc trực tiếp
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử20
Khoa học và Công nghệ Y khoa20
Vật lý nghệ thuật và năng lượng điện tử20
An toàn thông tin20
Toán ứng dụng20
Kỹ thuật năng lượng điện cùng Năng lượng tái tạo20
Công nghệ thông báo cùng truyền thông20
Khoa học tập cùng Công nghệ thực phẩm20
Hóa học20
Vũ trụ cùng Ứng dụng20
Công nghệ Sinh học tập nông, y, dược20
Nước – Môi ngôi trường – Hải dương học20
Khoa học vật liệu tiên tiến với Công nghệ Nano20

Điểm chuẩn chỉnh USTH năm 2020

Điểm chuẩn trúng tuyển chọn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Thành năm 2020 nhỏng sau:

Ngành học2019Điểm chuẩn chỉnh 2020
Công nghệ Sinh học Nông y dược18.5521.25
Công nghệ đọc tin cùng truyền thông19.0524.75
Khoa học vật liệu tiên tiến và phát triển và Công nghệ Nano18.621.15
Vũ trụ cùng ứng dụng19.2523.45
Kỹ thuật năng lượng điện cùng năng lượng tái tạo22.25trăng tròn.3
Nước – Môi ngôi trường – Hải dương học22.122.95
Khoa học tập với Công nghệ thực phẩm18.4521.15
Khoa học với Công nghệ Y khoa18.921.25
An toàn thông tin18.624.10
Hóa học23.4522.25
Toán thù ứng dụng23.1525.6
Vật lý chuyên môn cùng Điện tử18.2521.15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử/21.85