Điểm chuẩn đại học khoa học huế 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850101 Quản lý tài ngulặng với môi trường A00; B00; D07 16
2 52760101 Công tác xóm hội C00; D01; D14 15.5
3 52580102 Kiến trúc V00; V01 20
4 52520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; B00; D07 15
5 52520501 Kỹ thuật địa chất A00; B00; D07 15
6 52510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01 16.5
7 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 24.5
8 52460112 Toán ứng dụng A00; A01 18
9 52460101 Tân oán học A00; A01 18
10 52440301 Khoa học tập môi trường A00; B00; D07 15
11 52440217 Địa lý từ bỏ nhiên A00; B00; D07 15
12 52440201 Địa chất học A00; B00; D07 15
13 52440112 Hóa học A00; B00; D07 15
14 52440102 Vật lý học A00; A01 15
15 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D08 17
16 52420101 Sinh học A00; B00; D08 15
17 52320101 Báo chí C00; D01; D15 17
18 52310301 Xã hội học C00; D01; D14 15
19 52220330 Vnạp năng lượng học C00; D01; D14 15
20 52220320 Ngôn ngữ học C00; D01; D14 15
21 52220310 Lịch sử C00; C19; D14 15
22 52220301 Triết học A00; C00; C19; C20 15
23 52220213 Đông phương thơm học C00; C19; D14; D66 15
24 52220104 Hán Nôm C00; D01; D14 15

*

DHT- Trường ĐH khoa học(ĐH Huế)