ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG NĂM 2016

Bạn sẽ nghỉ ngơi đây

Trang công ty » Tin Tuyển sinch » Đại Học Bách khoa – Đại Học TP Đà Nẵng » Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách khoa – Đại Học TP Đà Nẵng 2016

Điểm chuẩn Đại Học Bách khoa – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Các ngành huấn luyện Đại học: --- 
2D140214Sư phạm nghệ thuật công nghiệp 19.25 
3D420201Công nghệ sinc học 22 
4D480201Công nghệ thông tin 23.75 
5D480201CLC1Công nghệ báo cáo (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) 22.25 
6D480201CLC2Công nghệ báo cáo (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) 21.5 
7D510105Công nghệ chuyên môn vật liệu xây dựng trăng tròn.25 
8D510202Công nghệ chế tạo máy 22.25 
9D510601Quản lý công nghiệp 21.25 
10D520103Kỹ thuật cơ khí 22.5 
11D520114Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử 23.25 
12D520115Kỹ thuật nhiệt 21.5 
13D520122Kỹ thuật tàu thủy 19.75 
14D520201Kỹ thuật điện, điện tử 23 
15D520201CLCKỹ thuật năng lượng điện, điện tử (Chất lượng cao) 21.5 
16D520209Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông 22.5 
17D520209CLCKỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) 18 
18D520216Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa 23.5 
19D520216CLCKỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa (Chất lượng cao) 21.25 
20D520301Kỹ thuật hóa học 20.5 
21D520320Kỹ thuật môi trường đôi mươi.25 
22D520604CLCKỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) trăng tròn.25 
23D540101Công nghệ thực phẩm 22.75 
24D540101CLCCông nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) 18 
25D580102CLCKiến trúc (Chất lượng cao) 18.5 
26D580201Kỹ thuật công trinh xây dựng 21.25 
27D580202Kỹ thuật công trinh thủy 19.5 
28D580205Kỹ thuật xây dừng công trinh giao thông trăng tròn.5 
29D580205CLCKỹ thuật gây ra công trinch giao thông vận tải (Chất lượng cao) 19.75 
30D580208Kỹ thuật xây dựng 21.75 
31D580301Kinc tế xây dựng 20 
32D850101Quản lý tài nguim & môi trường 19.5 
33D905206Chương trinch tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thông* 21.25 
34D905216Chương thơm trinh tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng* 20.25 
35PFIEVCmùi hương trinh huấn luyện và đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* 40 
36 Hệ Liên Thông: --- 
37D420201LTCông nghệ sinc học (Liên thông) đôi mươi.5 
38D510202LTCông nghệ chế tạo máy (Liên thông) đôi mươi.75 
39D520103LTKỹ thuật cơ khí (Liên thông) 21 
40D520114LTKỹ thuật cơ - điện tử (Liên thông) 21.75 
41D520115LTKỹ thuật nhiệt (Liên thông) 20 
42D520201LTKỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Liên thông) 21.5 
43D520209LTKỹ thuật điện tử & viễn thông (Liên thông) 21 
44D520216LTKỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa hóa (Liên thông) 22 
45D520301LTKỹ thuật hóa học (Liên thông) 19 
46D520320LTKỹ thuật môi trường (Liên thông) 18.75 
47D540101LTCông nghệ thực phđộ ẩm (Liên thông) 21.25 
48D580102LTKiến trúc (Liên thông unique cao) 17 
49D580201LTKỹ thuật công trinh xây dựng (Liên thông) 19.75 
50D580205LTKỹ thuật thành lập công trinh giao thông (Liên thông) 19 
51D580301LTKinch tế xây dừng (Liên thông) 18.5 

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D140214Sư phạm kỹ thuật công nghiệpA00, A0121Tân oán > 6.75
2D420201Công nghệ sinh họcA00; D0721.75Toán thù > 7
3D480201Công nghệ thông tinA00, A0124Tân oán > 7.25
4D480201Công nghệ biết tin (CLC ngoại ngữ Anh)A00, A0122.75Toán > 6
5D480201Công nghệ biết tin (CLC nước ngoài ngữ Nhật + Anh)A00, A0121.5Toán > 7
6D510105Công nghệ chuyên môn vật tư xây dựngA00, A0121Tân oán > 7.25
7D510202Công nghệ sản xuất máyA00, A0122.5Tân oán > 6.75
8D510601Quản lý công nghiệpA00, A0121.25Toán > 7
9D520103Kỹ thuật cơ khíA00, A0122.75Toán > 7.5
10D520114Kỹ thuật cơ điện tửA00, A0124Toán thù > 7.5
11D520115Kỹ thuật nhiệtA00, A0121.5Tân oán > 7.5
12D520122Kỹ thuật tàu thủyA00, A0121.25Toán > 7
13D520201Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tửA00, A0123.5Toán thù > 7.25
14D520201Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (CLC)A00, A0121.25Toán > 6.5
15D520209Kỹ thuật điện tử với viễn thôngA00, A0122.25Toán > 6.5
16D520216Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóaA00, A0123.75Toán thù > 7.5
17D520216Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa (CLC)A00, A0121.25Toán > 6.5
18D520301Kỹ thuật hóa họcA00; D0721.5Tân oán > 8.25
19D520320Kỹ thuật môi trườngA00; D0721.25Tân oán > 6.75
20D520604Kỹ thuật dầu khíA0023Tân oán > 6.5
21D520604Kỹ thuật dầu khíD0723Tân oán > 7
22D540101Công nghệ thực phẩmA0022.5Tân oán > 7.25
23D540101Công nghệ thực phẩmD0722.5Tân oán > 6.75
24D580102Kiến trúc*V0127.125 
25D580201Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA00, A0122Tân oán > 7.25
26D580202Kỹ thuật công trình xây dựng thủyA00, A01đôi mươi.75Tân oán > 6
27D580205Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thôngA00, A0121.5Tân oán > 6.5
28D580205Kỹ thuật desgin dự án công trình giao thông (CLC)A00, A01đôi mươi.5Toán thù > 6
29D580208Kỹ thuật xây dựngA00, A0121.5Toán thù > 6.75
30D580301Kinh tế xây dựngA00, A0121.75Toán thù > 6.25
31D850101Quản lý tài nguim với môi trườngA00; D0721.5Khối A (Toán > 6.25)
32D905206Chương trình giảng dạy kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông*A0122.75Tiếng Anh > 4.75
33D905206Cmùi hương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông*D0722Tiếng Anh > 4.75
34D905216Chương thơm trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng*A0120.25Tiếng Anh > 4
35D905216Chương thơm trình đào tạo kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng*D0723.25Tiếng Anh > 4.25
36PFIEVChương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp*A00, A0142.75Toán thù > 6.75
37D420201LTCông nghệ sinch học (liên thông)A00, D07trăng tròn.5Tân oán > 6
38D480201LTCông nghệ ban bố (liên thông)A00, A0120Toán thù > 6.25
39D510202LTCông nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ (liên thông)A00, A0119.25Toán thù > 4.5
40D520103LTKỹ thuật cơ khí (liên thông)A00, A0120Toán > 5.75
41D520114LTKỹ thuật cơ điện tử (liên thông)A00, A0118.5Tân oán > 6.75
42D520115LTKỹ thuật nhiệt (liên thông)A00, A0120 
43D520201LTKỹ thuật điện, năng lượng điện tử (liên thông)A00, A01trăng tròn.75Toán thù > 7.25
44D520209LTKỹ thuật năng lượng điện tử với viễn thông (liên thông)A00, A0118.5Toán > 6
45D520301LTKỹ thuật chất hóa học (liên thông)A00, D0715Tân oán > 3
46D520320LTKỹ thuật môi trường xung quanh (liên thông)A00, D0719.5Toán > 5.5
47D540101LTCông nghệ thực phđộ ẩm (liên thông)A00, D0720.75Toán > 6.5
48D580201LTKỹ thuật công trình xây dựng xuất bản (liên thông)A00, A0121.75Toán > 7
49D580205LTKỹ thuật tạo ra công trình giao thông vận tải (liên thông)A00, A0121.25Toán > 5.5

Điểm chuẩn Đại Học Bách khoa – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2014

Chưa cập nhật