Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Đại Học Đà Nẵng năm 2013, xem chi tiết điểm chuẩn vào trường Đại Học Bách Khoa Đại Học Đà Nẵng năm 2013 tại đây.

Điểm chuẩn năm 2013 của trường như sau:

Số

TT

TRƯỜNG

NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

Khối

thietbihopkhoi.com

ngành

Mã tuyển sinh

Điểm trúng

tuyển

I

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK)

A,V

 

 

 

 

+ Điểm trúng tuyển vào trường

A

 

19.5

 

V

(môn Vẽ hệ số 2)

26.5

 

Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học).

 

+ Điểm trúng tuyển vào ngành:

 

 

 

 

1

Công nghệ chế tạo máy

A

D510202

101

19.5

2

Kỹ thuật điện, điện tử

A

D520201

102

21.0

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A

D520207

103

19.5

4

Kỹ thuật công trình xây dựng

A

D580201

104

20.5

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

A

D580212

105

19.5

6

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A

D580205

106

19.5

 

Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành:

A

D520115

 

 

7

Nhiệt – Điện lạnh

 

 

107

19.5

8

Kỹ thuật năng lượng và môi trường

 

 

117

19.5

9

Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực)

A

D520103

108

19.5

10

Công nghệ thông tin

A

D480201

109

21.5

11

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử – tin học)

A

D140214

110

19.5

12

Kỹ thuật cơ điện tử

A

D520114

111

22.0

13

Kỹ thuật môi trường

A

D520320

112

19.5

14

Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

V

D580102

113

26.5

15

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

A

D510105

114

19.5

16

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)

A

D580208

115

19.5

17

Kỹ thuật tàu thủy

A

D520122

116

19.5

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

A

D850101

118

19.5

19

Quản lý công nghiệp

A

D510601

119

19.5

20

Công nghệ thực phẩm

A

D540101

201

21.5

21

Kỹ thuật dầu khí

A

D520604

202

23.0

22

Công nghệ vật liệu

A

D510402

203

19.5

23

Công nghệ sinh học

A

D420201

206

20.5

24

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

D520216

207

20.0

25

Kinh tế xây dựng

A

D580301

400

20.5

Tra cứu điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2013 tại đây: http://diemthietbihopkhoi.cometbihopkhoi.com/diem-chuan/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-DDK.html

Hoặc nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *