Giới thiệu Tuyển sinh 2021 Đào tạo Đoàn – Hội Nghiên cứu khoa học Tin tức

Đang xem: đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế

*

*

Xem thêm: Phân Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng Miền Nam, Validation Required

*

*

Xem thêm: Khoa Giáo Dục Tiểu Học Tập, Đăng Ký Liên Thông Đại Học Sư Phạm Tp

*

HỌC VIỆN NGAN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc =====*****===== ======*****======

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý CHO SV – NCKHNĂM HỌC 2016 – 2017

1. Đánh giá quan hệ thương mại Việt nam với các nước ASEAN sau AFTA2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng hiệu quả chính sách thương mại khi tham gia FTA.3. Đẩy mạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (Global value chain – GVC) nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp VN4. Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tư do FTA Việt nam – EU đến nền kinh tế Việt Nam5. Cơ hội thách thức đối với thị trường xuất khẩu Việt Nam khi ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN6. Phân tích tác động của TPP đối với hoạt động XNK của Việt Nam.7. Tác động của sự phát triển kinh tế Trung Quốc tới kinh tế toàn cầu8. Tác động của Trung Quốc tới các nước ASEAN qua kênh thương mại quốc tế9. Tác động của Trung Quốc tới các nước ASEAN qua kênh đầu tư quốc tế10. Sự phát triển của nhóm nước BRIC (Brazil, Russia, India and China) với thương mại quốc tế11. Tác động của điều kiện thương mại (term of trade) của Trung Quốc đối với một/các nước trong khối ASEAN12. Chuỗi giá trị toàn cầu: cơ hội và thách thức cho sự phát triển13. Đánh giá điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Trung quốc từ sau cuộc cải cách năm 199414. Sự ra đời và đánh giá vai trò của ngân hàng AIIB – ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng của Châu Á do Trung Quốc khởi xướng15. Câu chuyện phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong T8/2015 và tác động của nó tới nền kinh tế Trung Quốc và các nước ở Châu á trong đó có Việt Nam như thế nào?16. Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất nhập khẩu việt nam17. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Vn18. Các hiệp định thương mại đa biên của WTO và tác động đối với các nước thành viên19. Áp dụng thuế chống bán phá giá trong thương mại quốc tế – Kinh nghiệm các nước và bài học đối với Việt Nam20. Thực trạng và xu thế phát triển của Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực ASEAN21. Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam22. Chiến lược sản xuất hướng vào xuất khẩu – Thực tiễn tại một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam23. Trung gian thương mại trong hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam.24. Thực tiễn áp dụng Incoterms trong Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Việt Nam.25. Vấn đề chuyển giá (transfer pricing) trong thương mại quốc tế.26. Thực trạng và xu thế phát triển của hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực Asean.27. Hoạt động chuyển giá trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp28. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào ngày càng nhiều các FTA29. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam30. Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty XNK31. Hoàn thiện và mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại32. Đánh giá và nâng cao chất lượng quy trình thanh toán bằng L/C tại Ngân hàng thương mại33. Hiện trạng và tiềm năng phát triển thị trường thẻ thanh toán quốc tế 34. Áp dụng UCP 600 trong giao dịch thanh toán bằng L/C 35. Các rào cản trong hoạt động thương mại quốc tế và giải pháp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam36. Những mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp.37. Khủng hoảng tài chính và vấn đề kiểm soát dòng vốn quốc tế. Ứng dụng và giải pháp cho Việt Nam.38. Giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ Thanh Toán Quốc Tế tại Doanh nghiệp XNK 39. Quy trình lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế tại DN XNK 40. Giải pháp hạn chế rủi ro trong tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại 41. Quản lý Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng 42. Quy trình kiểm tra bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế tại Ngân Hàng 43. Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái trong thanh toán quốc tế 44. Giải pháp hoàn thiện trong thanh toán tín dụng L/C 45. Nghiên cứu áp dụng UCP 600 và ISBP 745 trong thanh toán quốc tế46. Vai trò của môi trường pháp lý đối với hoạt động thanh toán quốc tế47. Đánh giá hoạt động thương mại quốc tế tại Việt Nam hiện nay qua mô hình lực hấp dẫn.48. Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đài Loan vào Việt Nam.49. Vận dụng học thuyết lợi thế so sánh vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam50. Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam sau khi gia nhập WTO: thực trạng và giải pháp51. Chính sách kinh tế đối ngoại của Singapore: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam52. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp.53. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế tại Việt Nam một số giải pháp54. Thực nghiệm học thuyết IRP và PPP với số liệu thực tế năm 2013 -201455. Lý thuyết và thực tế bộ ba bất khả thi ở Việt Nam56. Giải pháp hạn chế nhập siêu từ Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.57. Logistics và các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hệ thống logistics toàn cầu.58. Tranh chấp về tính hiệu lực của Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và giải pháp hạn chế tranh chấp đối với các thương nhân Việt Nam.59. Tận dụng FTA (Hiệp định thương mại tự do), cơ hội phát triển cho xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam.60. Gian lận trong thương mại quốc tế – Những vấn đề đặt ra cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu;61. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài trợ thương mại của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh xuất nhập đối với các doanh nghiệp Việt Nam;62. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài trợ thương mại của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập đối với các doanh nghiệp Việt Nam; 63. Kinh doanh XNK đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế – Thực trạng và giải pháp; 64. Hiệu quả sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực XNK tại VN giai đoạn 2008-2015.65. Đánh giá tác động của buôn lậu qua biên giới đến phát triển kinh tế của Việt Nam.66. Sử dụng không gian chính sách thương mại còn lại sau các hiệp định FTA. 67. Đánh giá nhân tố tỷ giá tác động lên cán cân thương mại của Việt Nam.68. Đánh giá tác động của việc phá giá đồng Nhân dân tệ lên thượng mại quốc tế của Việt Nam. 69. Các nhân tố tác động mục tiêu kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) ở Việt Nam70. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở ở Việt nam hiện nay71. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian qua72. Hiệu ứng truyền dẫn của tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá nhập khẩu của Việt Nam73. Mối quan hệ giữa các cú sốc bên ngoài nền kinh tế và cơ chế truyền dẫn tiền tệ tại Việt Nam74. Đo lường hiệu ứng dẫn truyền lãi suất ở Việt Nam thông qua các mô hình Ardl, Ecm, Var

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *