ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC LỚP 4

... đề cơng ÔN TậP. CUốI NĂM môn: lịch sử dân tộc - lớp 4.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập môn khoa học lớp 4

Năm học: 2013-20 14 Câu 1: Trong bài lịch sử: Chiến chiến thắng Chi Lăng. Tại sao quân ... d. Nhà Nguyễn Thành lập và hoạt động vào năm (1802) e. Quang Trung đại phá quân Thanh khô năm (1789)Đáp án môn lịch sử lớp 4 - Cuối năm Câu 1: Vì ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trnghỉ ngơi, đờng bé dại thuôn, khe sâu,rừng ... Nhà Hậu Lê Thành lập và hoạt động vào năm ( 142 8) b. Nớc Vnạp năng lượng Lang thành lập và hoạt động vào (Khoảng 700 năm TCN) c. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long vào năm (1786) d. Nhà Nguyễn thành lập vào năm (1802) e. Quang Trung...
*

... Cho Mg= 24 Cl=35,5 H=1 Na=23 C=12 O=16 P=31 N= 14 K=39 S = 32 Lưu ý: Các em ôn tập bgiết hại văn bản SGK trước lúc tập luyện có tác dụng những dạng định hướng, bài tập theo đề cưng cửng trả lời ôn tập. C/- ... của bất kỳ hóa học khí như thế nào rất nhiều chiếm tiện thể tích là A. 11 phần 2 lít B. 22 ,4 lít C. 24, 2 lkhông nhiều D. 42 ,4 lít Câu 14: Số Avôgađrô có mức giá trị là A. 6.1022 B. 6.1023 C. 6.10 24 D. 6.1025 Ě Ě Ě ... các hóa học khí các bởi 22 ,4 l. Trang 2 II. CÁC CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG 1. Số mol: n = Mm Ở 0oC, 1 atm (đktc): nkhí = 22 ,4 íkhV 2. Thể tích: Vkhí = 22 ,4 . nkhí 3....

Xem thêm:


*

... me last night? 4. Last week, I return to my home page village I was born.5. I never forget the day you gave me s surprise birthday party.Giỏo viờn : Trịnh Thị Quyên ổn Đề cưng cửng ôn tập tiếng Anh 96. ... Relative clauses - Mệnh đề quan hệ* Mệnh đề tình dục tuyệt còn đợc hotline là mệnh đề tính ngữ, bởi vì nó dùng để làm ngã nghĩa tuyệt nói tới danh tự chỉ ngời, trang bị đứng trớc nó. Mệnh đề quan hệ thờng bắt đầu ... teacher asked us ( khổng lồ work / work / working ) hard for the exams .Giáo viên : TrÞnh ThÞ Quyªn Đề cương cứng ôn tập giờ Anh 922. .We should (select /destroy / recycle / produce ) waste paper lớn save...
*

... hm cỏc hm s sau:1) 32)5(+=xy2)xxxy 322 24 +=3) )35)((22xxxy+= 4) )1)(2(3++=tty5) 76 24 ++=xxy6. 42 5622++=xxxy7 43 26 543 xxxxy+=8) y= x21 x+ 23 2 117.2 ... 3limx 4 + 7)x 4 x 5 2x 1limx 4 + +8)x 0x 1 x 4 3limx+ + + Bài 2. Tính các giới hạn sau:1) 32 1lim3xxx2) 233lim22++xxxx3) 221)1(35lim+xxxx 4) ... sau:1)2 4 2 2 1 2lim1 3xx x xx + +2)2212 3lim2 1xx xx x+ + +3)1lim>x2 3321 1x xx+ + 4) 4 3 2216lim2xxx x+5) 4 lim1 2xx xx6)2x 24x 1 3limx...
*

... ữ ữ k) ( ) 24 123+ 4 5 51 :3 6 12 ữ l) 3 12 27 41 47 53 4 16 36 41 47 53 + ++ m) 1 1 1 13 2 : 4 5 23 4 6 4 + + ữ ữ n) 4 4 4 4 2 .4 4.6 6.8 2008.2010F ... 23 2137 24 37 24 3+ + + f) ( )33 1 12 . 0,25 : 2 1 4 4 6 ữ ữ g) 232 1 25 . (4, 5 2)5 2 ( 4) + + ữ h) 4 1 4 1.19 .399 3 9 3 i) 2 21 1 1: 22 4 2 ... Đề cơng ôn tập Toán thù 6 Đề cơng ôn tập toán thù 6 học tập kì IIBài 1. Tính cực hiếm của biểu thứca) 5 7 1 719 : 15 :8 12 4 12b) 2 1 2 1 3 1. : .5 3 15 5 5 3 +c)1 1 1 113 2,5 : 3 4 3 6...
*

... BÀI ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 2Họ và tên: …………………………. Lớp: 2C, Trường Tiểu học Hồng Sơn Năm học: 2008 - 2009Phần I: Trắc nghiệmCâu 1: Có từng nào số gồm một chữ số? Hãy khoanh vào ... ……………….Bài 3: Khoanh vào số rất có thể điền được vào ơ trống:Mẫu: 14 - 72 39; 40 ; 41 2 x > 8 4; 5; 6 - 15 4 2,125 43
5 4,481 115
3 684 1
6 4,623 61