HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 – Bệnh Viện Quân y 7A

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 – Bệnh Viện Quân y 7A

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 – Bệnh Viện Quân y 7AHƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 – Bệnh Viện Quân y 7AHƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 – Bệnh Viện Quân y 7A

*

*

*

*

Trang chủ Dịch vụ Đào tạo – Nghiên cứu khoa học HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021
Khám bệnh theo yêu cầu Bảng giá dịch vụ Phụ sản An Đông Đơn vị Tạo hình thẩm mỹ Chăm sóc khách hàng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học Thông báo Thư viện

HƯỚNG DẪNQUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

Hội đồng KHKT Bệnh viện Quân y 7A tổ chức nhận và xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học.

Đang xem: đề cương nghiên cứu khoa học y khoa

Các đề cương nghiên cứu gửi về cho Hội đồng KHKT đề nghị tuân thủ một số quy định và thể lệ trình bày như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG NCKH

1. Trang bìa và bìa lót:

– Trang bìa: màu xanh dương, giấy cứng.

– Bìa lót: in giấy A4 trắng thường.

– Có bìa kính.

2. Quy cách chữ, dòng

– Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14 (points).

– Khoảng cách dòng: 1.5 giữa các dòng và các đoạn.

In 1 mặt trên khổ giấy A4 (210x 197 mm), lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Bài Thi Tư Duy Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Hỏi Đáp Về Bài Kiểm Tra Tư Duy

3. Các nội dung chính trong đề cương:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu

– Tiêu chí chuẩn chọn bệnh và loại trừ (hoặc nhận vào/loại ra).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

– Thiết kế nghiên cứu

– Địa điểm

– Thời gian

– Cỡ mẫu

– Kỹ thuật chọn mẫu

– Định nghĩa biến số

– Phân tích dữ kiện (thống kê mô tả/phân tích? dùng những phần mềm nào?)

(tùy nghiên cứu sẽ có thêm một số phần khác)

– Y đức

2.3. Liệt kê và định nghĩa biến số

Chương 3: KẾT QUẢ DỰ KIẾN

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (giản đồ Gantt)

Tính bức thiết của đề tài

Tính khả thi

Khả năng ứng dụng của đề tài

Dự trù kinh phí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: Bệnh án mẫu/ Bộ câu hỏi/ Phiếu thu thập số liệu..

PHỤ LỤC 2: Danh sách bệnh nhân/mẫu nghiên cứu

4. Đánh số trang

– Canh giữa của lề trên giữa và dùng chữ số Ả- rập: 1, 2, 3 … (bắt đầu từ đặt vấn đề)

– Đề cương viết tối thiểu 25 trang.

5. Tài liệu tham khảo:

– Phải là tài liệu gốc.

-Xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt trước rồi đến tài liệu tiếng Anh, Pháp…

III. QUY ĐỊNH NỘP ĐỀ CƯƠNG NCKH

– Tác giả chịu trách nhiệm kiểm tính chính xác của đề cương theo những yêu cầu đã nêu trên.

Xem thêm: Khoa Điều Dưỡng Đại Học Duy Tân Tình Nguyện Trực Chốt Kiểm Dịch Covid

– Hội đồng không nhận đề cương không đúng quy định về thể thức và quy định về số trang tối thiểu hiện có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *