Đề cương nghiên cứu khoa học y khoa

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 - Bệnh Viện Quân y 7AHƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 - Bệnh Viện Quân y 7AHƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A
*

*

*

*

Trang nhà Dịch Vụ Thương Mại Đào chế tạo ra - Nghiên cứu vãn khoa học HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021
Khám căn bệnh theo thử khám phá Bảng giá bán dịch vụ Phú sản An Đông Đơn vị Tạo hình thẩm mỹ và làm đẹp Chăm sóc người sử dụng Đào tạo thành - Nghiên cứu giúp công nghệ Thông báo Thư viện

HƯỚNG DẪNQUY CÁCH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A tổ chức dấn và xét chăm chú đề cưng cửng phân tích kỹ thuật.

Bạn đang xem: Đề cương nghiên cứu khoa học y khoa

Các đề cương nghiên cứu và phân tích gửi về mang lại Hội đồng khoa học kỹ thuật đề nghị tuân thủ một trong những phép tắc cùng thể lệ trình diễn nlỗi sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG NCKH

1. Trang bìa cùng bìa lót:

- Trang bìa: màu xanh dương, giấy cứng.

- Bìa lót: in giấy A4 white thường xuyên.

- Có bìa kính.

2. Quy phương pháp chữ, mẫu

- Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14 (points).

- Khoảng bí quyết dòng: 1.5 thân những dòng và những đoạn.

- In 1 mặt bên trên khổ giấy A4 (210x 197 mm), lề trái 3 cm; lề đề xuất 2 cm; lề trên 2 cm; lề dưới 2 centimet.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Bài Thi Tư Duy Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Hỏi Đáp Về Bài Kiểm Tra Tư Duy

3. Các nội dung chủ yếu vào đề cương:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu và phân tích

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương thơm 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁPhường NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

- Tiêu chí chuẩn lựa chọn dịch cùng vứt bỏ (hoặc dìm vào/nhiều loại ra).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu

- Địa điểm

- Thời gian

- Cỡ mẫu

- Kỹ thuật lựa chọn mẫu

- Định nghĩa biến hóa số

- Phân tích dữ kiện (những thống kê tế bào tả/phân tích? cần sử dụng gần như ứng dụng nào?)

(tùy phân tích sẽ sở hữu được thêm một vài phần khác)

- Y đức

2.3. Liệt kê cùng tư tưởng đổi thay số

Cmùi hương 3: KẾT QUẢ DỰ KIẾN

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (giản đồ vật Gantt)

Tính bức thiết của đề tài

Tính khả thi

Khả năng ứng dụng của đề tài

Dự trù kinh phí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: Bệnh án mẫu/ Bộ câu hỏi/ Phiếu tích lũy số liệu..

PHỤ LỤC 2: Danh sách bệnh nhân/mẫu nghiên cứu

4. Đánh số trang

- Canh giữa của lề trên giữa với sử dụng chữ số Ả- rập: 1, 2, 3 … (ban đầu trường đoản cú đặt vấn đề)

- Đề cương viết buổi tối thiểu 25 trang.

5. Tài liệu tsay mê khảo:

- Phải là tư liệu nơi bắt đầu.

-Xếp tài liệu tham khảo giờ Việt trước rồi cho tài liệu giờ đồng hồ Anh, Pháp…

III. QUY ĐỊNH NỘP. ĐỀ CƯƠNG NCKH

- Tác đưa Chịu trách nát nhiệm kiểm tính đúng mực của đề cưng cửng theo phần nhiều thưởng thức đã nêu trên.

- Hội đồng không nhận đề cương không đúng chế độ về thể thức với điều khoản về số trang tối thiểu hiện nay gồm.