ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

*

*

*

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần Phương pháp phân tích vào tLong trọt

Tiếng Anh: Retìm kiếm methodology in crop science

I. tin tức về học phần

- Mã số môn học: PPR

- Số tín chỉ: 2

- Học phần tiên quyết: không

- Học kỳ: 2,3

- Bộ môn phụ trách: Giống di truyền

II. Thông tin về giảng viên

2.1 Giảng viên

Giảng viên 1:

- Họ cùng tên: Đỗ Thị Ngọc Oanh

- Chức danh khoa học: TS.

Bạn đang xem: Đề cương nghiên cứu khoa học nông nghiệp

tin nhắn.com Điện thoại: 01686 702 448

Giảng viên 2:

- Họ và tên: Hoàng Văn uống Phụ

- Chức danh khoa học: PGS.TS.

III. Mục tiêu học phần

Sau Khi dứt học phần bạn học có tác dụng desgin đề cương nghiên cứu và phân tích, tuyển lựa phương pháp phân tích tương xứng với mục tiêu phân tích, tiến hành nghiên cứu và viết report phân tích kỹ thuật .

IV. Mô tả nắm tắt câu chữ học tập phần

Để nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích công nghệ đến học tập viên, môn học tập cung ứng đều kỹ năng và kiến thức với kỹ năng về phát hành đề cương cứng nghiên cứu; sắp xếp, tích lũy số liệu cùng phân tích hiệu quả thử nghiệm một với hai nhân tố; cùng về viết báo cáo phân tích khoa học. Môn học tập trung rèn luyện kỹ năng (giành 70% thời lượng) xây đắp đề cưng cửng nghiên cứu, so sánh hiệu quả thử nghiệm bằng phần mềm thống kê và viết báo cáo công nghệ.

Xem thêm: Các Chuyên Ngành Của Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2021, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2021

V. Nhiệm vụ của học viên

- Tmê man dự ít nhất 80% số máu theo quy định

- Ttê mê dự đầy đủ những sinh hoạt công nghệ (Seminar, hội thảo chiến lược...)

- Có đầy đủ các bài xích tập, kiểm soát thường kỳ, điểm đái luận theo biện pháp của môn học

- Tự học, nghiên cứu và phân tích tài liệu, làm bài xích tập, tiểu luận về tối tđọc là 60 tiết

VI. Tài liệu học tập

6.1 Giáo trình, bài giảng

Đỗ Thị Ngọc Oanh, Hoàng Văn Phú. 2012. Giáo trình Pmùi hương pháp nghiên cứu đồng ruộng. Hà Nội. Nhà Xuất bản Nông nghiệp

Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng. 2006. Giáo trình Pmùi hương pháp thí nghiệm. Thành Phố Hà Nội. Nhà Xuất bản Nông nghiệp

6.2 Tài liệu tyêu thích khảo:

Nguyễn Thanh khô Hồi. 2007. Hình ảnh hưởng sự chôn vùi rơm rạ tươi trong đất ngập nước đến sinh trưởng của lúa sống đồng bởi sông Cửu long. Tóm tắt luận án tiến sĩ. Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thành Tài. 2008. Nghiên cứu giúp “Kỹ thuật tỉ trọng trái” cùng “Kỹ thuật ozone” trong Việc bất biến phẩm hóa học trái xoài cát Hòa Lộc cùng xoài cat Hòa chu sau thu hoạch. Tóm tắt luận án tiến sĩ. Đại học tập Cần Thơ.

Tạp chí Khoa học tập nghệ thuật nông nghiệp. 2000-2010. TP Hà Nội. Nhà xuất bạn dạng Nông Nghiệp

VII. Tiêu chí nhận xét tiếp thu kiến thức của học viên

- Dự lớp đầy đủ theo qui định

- Tsay mê dự sinh hoạt công nghệ, seminar chăm đề.

- Có bài bác khám nghiệm, bài xích tập theo yêu khung thành học

- Thi dứt môn học theo hiệ tượng từ luận hoặc tiểu luận.

VIII. Thang điểm đánh giá:

Thang điểm 10,0 (đem 1 chữ số thập phân)

Trọng số điểm tổng kết môn học:

- Điểm 1: bài xích khám nghiệm 1: trọng số: 0,2

- Điểm 2: bài xích soát sổ 2: trọng số: 0,2

- Điểm 3: Bài thi, đái luận: trọng số: 0,6

IX. Nội dung cụ thể học phần

TT

Nội dung

Tài liệu phát âm bắt buộc/ ttê mê khảo

Ghi chú

1

Cmùi hương 1

Xây dựng đề cương cứng nghiên cứu

Nội dung của đề cương nghiên cứuXác định vấn đề, mục đích nghiên cứuXác định câu chữ với phương thức nghiên cứuĐề cưng cửng tổng cỗ ván liệu

1,2

2

Chương thơm 2

Bố trí cùng đối chiếu hiệu quả thử nghiệm một nhân tố

Bố trí nghiên cứu một nhân tốPhân tích dịch chuyển bởi phần mềm IRRISTATSo sánh trung bình

1,2

3

Chương 3

Bố trí cùng so sánh hiệu quả thử nghiệm hai nhân tố

Bố trí xem sét nhị nhân tốPhân tích biến động phân tích nhì nhân tố bởi ứng dụng IRRISTATPhân tích tác dụng xem sét có tác dụng các năm và các địa điểmSo sánh trung bình

1,2