ĐÀO TẠO TÍN CHỈ ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉKhung công tác đào tạoGhi chú
17320101Báo chí130Xem đưa ra tiết
27510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông151Xem chi tiết
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 4.5, 5 NĂM)
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉKhung chương trình đào tạoGhi chú
17480107Quản trị cùng phân tích dữ liệu123Xem bỏ ra tiết
27480103Kỹ thuật phần mềm (Cơ chế sệt thù)122Xem đưa ra tiết
37510401Công nghệ chuyên môn hóa học150Xem đưa ra tiết
47580211Địa chuyên môn xây dựng150Xem chi tiết
57520320Kỹ thuật môi trường150Xem chi tiết
67420202Kỹ thuật sinch học150Xem chi tiết
77310205Quản lý Nhà nước122Xem chi tiết
87580105Quy hoạch vùng cùng đô thị138Xem đưa ra tiết
97310108Tân oán khiếp tế120Xem đưa ra tiết
107510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông150Xem bỏ ra tiết
117420201Công nghệ sinch học150Xem đưa ra tiết
127480201Công nghệ thông tin122Xem bỏ ra tiết
137310608Đông pmùi hương học122Xem bỏ ra tiết
147220104Hán Nôm122Xem chi tiết
157580101Kiến trúc152Xem chi tiết
167229010Lịch sử122Xem đưa ra tiết
177229020Ngôn ngữ học122Xem đưa ra tiết
187850101Quản lý tài ngulặng cùng môi trường122Xem bỏ ra tiết
197229001Triết học122Xem chi tiết
207229030Vnạp năng lượng học122Xem bỏ ra tiết
217320101Báo chí122Xem bỏ ra tiết
227440112Hóa học122Xem đưa ra tiết
237520501Kỹ thuật địa chất122Xem bỏ ra tiết
247440301Khoa học tập môi trường122Xem đưa ra tiết
257760101Công tác làng mạc hội122Xem chi tiết
267310301Xã hội học122Xem bỏ ra tiết
277460112Toán thù ứng dụng123Xem chi tiết
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) -PHIÊN BẢN NĂM 2019(Áp dụng mang đến sinc viên Khóa 43)
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉChuẩn cổng output vàChương thơm trình đào tạoGhi chú
17480103Kỹ thuật phần mềm122Xem chi tiết
27480103Kỹ thuật phần mềm(Đào chế tác theo phép tắc quánh thù)122Xem đưa ra tiết
37510401Công nghệ kỹ thuật hóa học150Xem đưa ra tiết
47310205Quản lý Nhà nước122Xem chi tiết
57580105Quy hoạch vùng cùng đô thị138Xem đưa ra tiết
67310108Tân oán gớm tế120Xem chi tiết
77420202Kỹ thuật sinc học150Xem bỏ ra tiết
87580211Địa kỹ thuật xây dựng150Xem đưa ra tiết
97520320Kỹ thuật môi trường150Xem bỏ ra tiết
117510302Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông150Xem đưa ra tiết
107420201Công nghệ sinch học150Xem chi tiết
117480201Công nghệ thông tin122Xem đưa ra tiết
127310608Đông phương học122Xem bỏ ra tiết
137220104Hán Nôm122Xem đưa ra tiết
147580101Kiến trúc152Xem bỏ ra tiết
157520501Kỹ thuật địa chất122Xem bỏ ra tiết
167229010Lịch sử122Xem chi tiết
177229020Ngôn ngữ học122Xem chi tiết
187850101Quản lý tài nguim với môi trường122Xem đưa ra tiết
197229001Triết học122Xem bỏ ra tiết
207229030Văn uống học122Xem bỏ ra tiết
217440102Vật lý122Xem đưa ra tiết
227310301Xã hội học122Xem bỏ ra tiết
237320101Báo chí122Xem bỏ ra tiết
247440112Hóa học122Xem chi tiết
257440301Khoa học tập môi trường122Xem bỏ ra tiết
267460101Toán học122Xem chi tiết
277760101Công tác thôn hội122Xem bỏ ra tiết
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) -PHIÊN BẢN NĂM 2018 (Áp dụng đến sinh viên Khóa 42)
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉChương trình đào tạoChuẩn đầu raGhi chú
1D460101Tân oán học122Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
2D460112Toán ứng dụng122Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
3D440102Vật lý học122Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
4D510302Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông150Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
5D440112Hóa học122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
6D480201Công nghệ thông tin122Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
7D440201Địa chất học122Xem đưa ra tiếtXem chi tiết
8D520501Kỹ thuật địa chất122Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
9D520503Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
10D440217Địa lý trường đoản cú nhiên122Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
11D420101Sinc học122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
12D420201Công nghệ sinch học152Xem đưa ra tiếtXem chi tiết
13D440301Khoa học môi trường122Xem chi tiếtXem chi tiết
14D580102Kiến trúc152Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
15D220330Vnạp năng lượng học122Xem chi tiếtXem chi tiết
16D220320Ngôn ngữ học122Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
17D220104Hán - Nôm122Xem đưa ra tiếtXem chi tiết
18D320101Báo chí122Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
19D220310Lịch sử122Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
20D220213Đông phương học122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
21D760101Công tác xã hội122Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
22D310301Xã hội học122Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
23D220301Triết học122Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
24D850101Quản lý tài nguyên và môi trường122Xem bỏ ra tiếtXem đưa ra tiết

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) - PHIÊN BẢN NĂM 2016(Áp dụng cho sinh viên Khóa 40, 41)

STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉChương trình đào tạoChuẩn đầu ra
1D460101Toán học120Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
2D460112Toán ứng dụng120Xem đưa ra tiếtXem chi tiết
3D440102Vật lý học120Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
4D510302Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, truyền thông150Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
5D440112Hóa học120Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
6D480201Công nghệ thông tin120Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
7D440201Địa chất học120Xem chi tiếtXem chi tiết
8D520501Kỹ thuật địa chất120Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
9D520503Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ120Xem chi tiếtXem chi tiết
10D440217Địa lý từ bỏ nhiên120Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
11D420101Sinch học120Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
12D420201Công nghệ sinc học150Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
13D440301Khoa học môi trường120Xem chi tiếtXem chi tiết